ጥዕና ደቂ-ኣንስትዮ፡ ካብ ረኽሲታት ንኽድሕና ብደወን ክሸና ዘኽእለን መዕቆሪ ኣብ ዕዳጋ ቀሪቡ

መዕቆሪ ሽንቲ ደቂ-ኣንስትዮ
ናይ ምስሊ መግለጺ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ህዝቢ ዓይኒ-ምድርታት ኮፍ ካብ ምባል ዘድሕን መዕቆሪ

ህዝባዊ ዓይኒ-ምድርታት ዝጥቀማ ብዙሓት ደቂ-ኣንስትዮ ንረኽስታትን ሕማማትን ክቃላዓ ጸኒሐን ኣለዋ፡ ሓንቲ ኬንያዊት ግን ነቲ ጸገም ፍታሕ ረኺባትሉ ኣላ።

ጀሪ ሙታካ፡ ደቂ ኣንስትዮ ሽንቲ ማየን ንምኽዓው፡ ኣብ ናይ ህዝቢ ዓይኒ-ምድርታት ኮፍ ካብ ምባል ዘድሕን መዕቆሪ'ያ ትሸይጥ።

ንሳ፡ ንቢቢሲ ቋንቋ ስዋሂሊ፡ መደብ 'ማይሻ' (ሂወት) ኣብ ዝሃበቶ ርእይቶ፡ ንረኽሲ ስርዓተ-ሽንቲ ድሕሪ ምቅላዓ፡ ካብ ወጻኢ ፍሉይ መዕቆሪ ሽንቲ ከተእቱ ከም ዝጀመረት ትዛረብ።

ክትጥቀመሉ ምስ ጀመረትን፡ እቲ ረኽሲ ምስ ጎደለን ድማ፡ ነቲ መዕቆሪ ኣብቲ እትነብረሉ ከባቢ ክትሸጦ ጀሚራ።

ሓካይም'ውን፡ እቲ መዕቆሪ ንረኽስታት ከም ዘጉድል ይሰማምዑ።

"ንክትሸኒ ኮፍ እንተ ዘይኢልኪ፡ ነቲ ሽቓቕ ኣይትትንክፍዮን ኢኺ፡ ስለዚ ረኽሲታት ንከጥቅዓኪ ዘሎ ተኽእሎ ይንኪ። ነቲ መዕቆሪ ብምጥቃም፡ ብዙሕ ክትከላኸሊ ትኽእሊ ኢኺ" ይብለን ዶ/ር ክሪስ ኦብዋካ።

ኬንያውያን ደቂ-ተባዕትዮ ግን፡ ደቂ-ኣንስትዮ ብደወን ክሸና፡ ምስ ባህሎም ዘይቃዶ ምዃኑ ይዛረቡ።

"እዚ ኣንጻር ባህልና'ዩ፡ ምኽንያቱ ደቂ-ኣንስትዮ ብደወን ክሸና ከም ዘይብለን ንፈልጥ ኢና፡" ክብል ሳይሞን ባራዛ ኣብቲ መደብ ተዛሪቡ።

ዋጋ ሓደ መዕቆሪ ክልተ ዶላር ኮይኑ፡ ጀሪ ሙታካ፡ ዛጊት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣስታት 400 ዝኸውን ኣብ ሸይጣ'ላ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት

ተወሳኺ ዛንታ