ኣብ መርዕኡ ብዕዱማት ዝተቐጥቀጠ መርዓዊ

እቲ መርዓዊ፡ ብስድራ ናይታ ሓዳሽ መርዓቱ እዩ ተቐጥቂጡ። Image copyright Social media
ናይ ምስሊ መግለጺ እዚ ኣሲፍ ራፊቕ ዝበሃል መርዓዊ፡ ብስድራ ናይታ ሓዳሽ መርዓቱ እዩ ተቐጥቂጡ

መርዓዊ ኣሲፍ ራፊቕ ፓኪስታናዊ እዩ። ከም ንጉስ ክረኣየሉ ኣብ ዝግባእ ዳሱ ተጸፊዑን ተቐጥቂጡን፡ ክዳን መርዕኡ ተተርቢዑ፡ ቅዳድ ስርኡ እናሰሓበ ህይወቱ ከድሕን ሃዲሙ።

ቀጥቀጥቱ ከኣ ጓኖት ኣይነበሩን፡ ዝተቖጥዑ እንዳሕምኡ፡ ስድራ ናይታ ሓዳሽ መርዓቱ እዮም። እንታይ ኣቖጠዖም?

ናብቲ መርዓ ናይ መጀመርያ ሰበይቱ መጺአ፡ ነታ ሓዳሽ መርዓት 'ብዘይካኺ ክልተ ኣንስቲ ኣለውኦ' ምስበለታ እዩ ዳስ ናብ ዕግርግር ኣትዩ።

በዚ ዝተቖጥዑ ኣዝማድ መርዓት ከኣ ንኣሲፍ ቀጥቂጦምዎ፡ መርዓዊ ከኣ ካብ ዳሱ ሃዲሙ ናብ ትሕቲ መኪና ኣትዩ ተሓቢኡ።

ካብ መዓት እንዳሕምኡ፡ ዘይፈልጥዎ ሰባት እዮም ኣድሒኖምዎ።

ኣብ ፓኪስታን፡ ሰብኣይ ክሳብ ኣርባዕተ ኣንስቲ ክምርዖ ፍቑድ እዩ።

እንተኾነ ግን፤ ካልእ ሰበይቲ ቅድሚ ምምርዓዉ፡ ፍቓድ ናይተን ቀዲሙ ዝተመርዓወን ኣንስቲ ክረክብ ኣለዎ።

ኣሲፍ ነዚ ስለዘይገበረ እዩ ከኣ፡ ኣብ መርዕኡ ክቕጥቀጥን ህይወቱ ከድሕን ክመላጠጥን ዝወዓለ። እቲ ኣጋጣሚ ከኣ ብቪድዮ ተሰኒዱ እዩ።

እታ ናይ መጀመርያ ሰበይቱ ናብቲ ዳስ ምስኣተወት፡ ሓደ ካብ ስድራ ናይታ ሓዳሽ መርዓት "እንታይ እዩ ነይሩ ዛሓፍተይ?" በላ።

እታ ማዲሃ እትበሃል ቀዳመይቲ ሰበይቲ ኣሲፍ፡ ነቲ ጉዳይ ክተብርህ ግዜ ኣይወሰደላን።

"ሰብኣየይ እዩ፤ ነዚ ወደይ ከኣ ኣቡኡ እዩ። ንሰለስተ መዓልቲ ናብ ሃይደርኣባድ መገሻ ይኸይድ ኣለኹ ኢሉኒ እዩ ወጺኡ" ክትብል ተዛሪባ። ወድና እዩ ዝበለቶ ቆልዓ ከኣ ምስኣ ነይሩ።

Image copyright Social media

ስድራ ናብ ውሽጢ ኣእትዮም ምስ ኣዘረብዋ ከኣ ነቲ ዝርዝራት ነጊራቶም። ኣብ 2016 ከምዝተመርዓወቶን፡ ኣብ 2018 ከኣ ንሳ ከይፈለጠት ካልእቲ ሰበይቲ ምምርዓዉን ተዛሪባ።

ድሕሪ'ዚ፤ ኣብቲ ዳስ እንታይ ከምዘጋጠመ ንጹር ኣይኮነን።

ናብቲ ዳስ ግን ፖሊስ ተጸዊዑ መጺኡ። ፖሊስ ከምዝብሎ፡ ስድራ ናይታ መርዓት ንኣሲፍ ቀጥቂጦምዎ።

ፖሊስ ነቲ መርዓዊ ካብ ቀጥቀጥቱ ኣናጊፎም ናብ መደብር ፖሊስ ወሲዶምዎ - እንዳሕምኡ ድማ ስዒቦምዎ ከይዶም ካብቲ መደብር ፖሊስ ክሳብ ዝወጽእ ተጸብዮምዎ።

ቅልቅል ምስበለ፡ ዘሊሎም ከጓይዩዎ ጀመሩ። ንሱ ከኣ ናብ ትሕቲ ደው ዝበለት መኪና ኣትዩ ተሓቢኡ። ኣብቲ ቪድዮ 'ንዓ ውጻእ፡ ተዘየሎ ነታ መኪና ብሓዊ ክነንድዳ ኢና' ክብልዎ ይስማዕ።

ብፍርሒ "ጽንሑ፡ ጽንሑ" እናበለ እናተፍሓኸ ክወጽእ ከሎ ከኣ፡ ካልኦት ሰባት መጺኦም ኣናጊፎምዎ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት