ጠንቂ ሕጽረት ቀረብ ደም ኣብ ኬንያ እንታይ እዩ?

ለገስቲ ደም Image copyright Getty Images

ኬንያ ኣብ መብዛሕትኡ ሆስፒታላት ሕጽረት ቀረብ ደም ብምኽሳቱ፡ ኣዝማድን ፈተውትን ተሓከምቲ ደም ዝልግሱ ሰባት ከናድዩ ይግደዱ ከም ዘለው ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኬንያ ኣፍሊጡ።

እቲ ማሕበር፡ ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብፍላይ ድማ ኣብ ትዊተር፡ ኬንያውያን ደም ክልግሱ ይጽውዕ ኣሎ።

ብሓፈሻ ቁጽሪ ለገስቲ ደም ክብ ንምባልን፤ 10 ደም ዝሰኣኑ ተሓከምቲ ንምሕጋዝን ስእሎም ኣሰንዩ ኣብ ትዊተር ክሳብ ምጥቃዕ በጺሑ ኣሎ።

ንምኑ ኬንያ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ደም እዩ ዘድልያ?

ብመሰረት መምርሒ ውድብ ጥዕና ዓለም፡ ኬንያ ብመንጽር ዘለዋ ብዝሒ ህዝብን ክህልዋ ዝግባእ ለገስቲ ደምን ኣብ ግምት ብምእታው፡ ኣብ ዓመት ክሳዕ ሓደ ሚልዮን ዩኒት ደም ካብ ለገስቲ ክርከብ ይግባእ።

ሎሚ ብዝሒ ህዝቢ ኬንያ 47 ሚሊየን ክኸውን እንከሎ፡ 1 ሚኢታዊት ካብ ህዝባ ደም እንተዝልግስ ኣብ ዓመት 470,000 ዩኒት ደም ክርከብ ምተኻእለ።

እንተኾነ ግን ኬንያውያን ደም ንምልጋስ ብዙሕ ድልየት ስለ ዘይብሎም፤ ኣብ 2018/2019 ዝተኣከበ ሓበሬታ ከም ዘርእዮ፡ እታ ሃገር ኣብ ዓመት 164,000 ዩኒት ጥራይ'ያ ክትእክብ ክኢላ።

እዚ ኣሃዝ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዙሕ ለውጢ ኣየርኣየን።

ብዘይካ'ዚ ኣብ 2018 ደም ካብ ዝለገሱ ኬንያውያን እቶም 77 ሚኢታዊት ቅድሚኡ ደም ለጊሶም ዘይፈልጡ እዮም።

እዚ ድማ ባህሊ ምልጋስ ደም ኣብ ኬንያውያን ክሳዕ ክንደይ ድኹም ምዃኑ የርእይ።

ብቐጻሊ ደም ዝልገሱ ሰባት፡ ውሑስ ቀረብ ደም ክህሉ ዝገብርዎ ኣበርክቶ ልዑል ኮይኑ፡ ነቶም ንፈለማ እዋን ዝልግሱ ንምርካብ ዝሓቶ ገንዘብን ጌዜን'ውን ይቑጥብ።

ጠንቂ እቲ ዋሕዲ ኸ እንታይ እዩ?

ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት፡ ካብቲ ኬንያ ዘድልያ ደም ንምእካብ ዘድልይ ወጻኢታት፡ 80 ሚኢታዊት ብለገስቲ ሃገራት ይሽፈን ምንባሩ ጸብጻባት መንግስቲ የረድኡ።

እቲ ቀንዲ ነቲ ሓገዝ ዝህብ ድማ፡ መንግስቲ ኣሜሪካ ኮይኑ፤ ብመንገዲ 'ፔፕፋር' ዝበሃል ምስ ኤች ኣይ ቪ ኤይድስ ብዝተሓሓዝ ንዝሳቐዩ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ሕሙማት ዝተሓጋገዘሉ ፕሮግራም እዩ።

ኬንያ ድማ ካብ ተጠቀምቲ ናይዚ ፕሮግራም ኣብ ቅድሚት እትስራዕ እኳ እንተነበረት ካብ ዝሓለፈ መስከረም ግና ነቲ ፕሮግራም ዝወሃብ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ተቛሪጹ ኣሎ።

ኣብዚ ጉዳይ እትሰርሕን ኣባል ሃገራዊ ባይቶ ኬንያን ዝኾነት ሩዌይዳ ኦቦ፡ ኬንያ ጽግዕተኛ ናይቲ ፕሮግራም ከም ዝነበረት ትገልጽ።

"መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ሓገዝ ደው ምስ ኣበሎ፡ ኬንያ ካልእ ኣማራጺ ኣይነበራን" ኢላ።

Image copyright Getty Images

ሓላፊ ሃገራዊ ማእከል ደም ኬንያ ዶክተር ፍሪዳ ጎቬዲ ብወገኑ፡ መንግስቲ ኬንያ እቲ ፕሮግራም ክሳብ 2020 ክቕጽል ትጽቢት ከም ዝነበሮን በቲ ሃንደበት ዝተፈጥረ ኩነታት ከም ዝተዋጠረን ይገልጽ።

"ኣብ መስከረም እቲ ፕሮግራም ክቋረጽ ከሎ፡ ኣብ መዓልቲ እንረኽቦ ደም 1,000 ዩኒት ጥራይ እዩ ነይሩ። ኣብ መዓልቲ እንተወሃደ 1,500 ዩኒት ከድልይ እንከሎ፤ ብዓለምለኻዊ ደረጃ ግና ኣብ መዓልቲ 3,000 ዩኒት ናይ ግድን እዩ" ኢሉ።

መብዛሕትኦም ኬንያውያን ኣብ ልግሲ ደም ግጉይ ርድኢት ከም ዘለዎም'ውን ዶክተር ፍሪዳ ጎቬዲ ገሊጹ።

"ሓደ ሓደ ሰባት ደም እንተለጊሶም ዝሞቱ ይመስሎም፤ ወይ ደሞም ምስ ናይ ካልእ ሰብ እንተ ተሓዊሱ ንመንፈሶም ጽቡቕ ከም ዘይኮነ ይኣምኑ። ካልኦት ድማ ደም ክህቡ ከለው ምስኡ ዝተፈላለየ መርመራታት ስለዝገብሩ፡ ነቲ ውጽኢት'ውን ክሰምዑ ኣይደልዩን።"

መንግስቲ ኬንያ ዜጋታት ብድልየቶም ደም ክልግሱ፡ ዝተፈላለየ ኣፍልጦ ናይ ምዕባይ መድረኻት የዳልው።

ኣብዚ እቲ እዋን ዝበዝሐ ደም ዝርከብ ካብ ተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ እዩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት