ሓማስ ስእልታት ደቂ-ኣንስትዮ ተጠቂሞም ንወታሃደራት እስራኤል የዳህልሉ

መንነታ ዘይተፈልጠ ስእሊ ጓል-ኣንስተይቲ

ምንጪ ስእሊ, IDF

ሓያሎ ወታሃደራት እስራኤል፡ ቴለፎናቶም ብኣባላት ፍልስጤማዊ ጉጅለ ሓማስ ከም ዝተሰርሰረ፡ ሰራዊት እስራኤል ገሊጹ።

ኣባላት ሓማስ፡ ኣድህቦ ደቂ-ተባዕትዮ ዝደለያ ደቂ-ኣንስትዮ ተመሲሎም ብምቕራብ፡ እቶም ወታሃደራት ሓደገኛ ዝኾነ ናይ ምዕቡላት ቴለፎናትን ኮምፕዩተራን ቫይረስ ዝሓዘ ንዋይ (ኣፕስ) ክጽዕኑ ብምዕዳም ስቱር ሓበሬታ ሰሪቖም።

እቶም ወተሃደራት ድማ፡ ነቲ ዝልኣኸሎም ዘይሓቀኛ ስእልታት ናኣሽቱ ደቂ-ኣንስትዮ ብምርኣይ፡ 'ምስኣተን' ክራኸቡ ብምብሃግ ነቲ ዝለኣኸሎም መላግቦታት ብምጥዋቕ ነቲ ቫይረስ ኣብ ቴለፎናቶም ጽዒኖም፡ ኣፍደገ ስቱር ወልቃዊ ሓበሬታታቶም የርሕዉ።

ኣፈኛ ሰራዊት እስራኤል ከም ዝበሎ፡ ቅድሚ "ከቢድ ሃስያ ምብጽሖም" ሰራዊት እስራኤል ነቲ ምትላል ኣበርዒንዎ'ሎ።

እቲ ንዞባ ቃዛ ዝቆጻጸር ጉጅለ ሓማስን፡ እስራኤልን ንሓድሕዶም ክቱር ጽልኢ ዘለዎም ምዃኖም ይፍለጥ።

ንቴለፎናት ወታሃደራት እስራኤል ክስርስሩ፡ እዚ ንሳልሳይ ግዚኦም ኮይኑ፡ እቲ ዝማዕበለ ምዃኑ ኣፈኛ ናይቲ ሰራዊት፡ ሌ/ኮ ጆናታን ኮንሪከስ ገሊጹ።

"ይመሃሩን ይምዕብሉን ከም ዘለዉ'ዩ ዘርእየካ" ክብል ድማ ይዛረብ።

እተን ስእለን ብምስዳድ ነቶም ወታሃደራት ዝቐርብኦም 'ደቂ-ኣንስዮ' መታን ከይፍለጣ፡ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ እስራኤል ዝመጸን፡ ቋንቋ እብራይስጢ ዘይመልካ፡ ወይ ድማ ናይ ምርኣይን ምስማዕን ጸገም ዘለወን ኣምሲሎም'ዮም ዝቐርቡ ይብል እቲ መኮንን።

ምስቶም ወታሃደራት ዕርክነት ምስ መስረታ ድማ፡ ስእልታት ክለዋወጡ ዘኽእሎም መተግበሪ/ንዋይ (ኣፕ) ኣብ ተንቀሳቓሲ ቴለፎናቶም ክጽዕኑ መላግቦ (ሊንክ) ይሰዳሎም።

ግና፡ ኣፕ ዘይኮነስ፡ ናይ ኢንተርነት ቫይረስ'ዮም ዝጽዕኑ። ድሕሪ'ዚ እቲ ጉጅለ ንትሕዝቶ ናይተን ቴለፎናት ጓጒሑ ይወስዶ። ቦታ፡ ስእልታትን ኣድራሻታትን ካብቶም ቀንዲ ዝደልይዎም ሓበሬታታት'ዮም።

እዚ ዝኸፍአ ግን፡ ነተን ቴለፎናት ካብ ርሑቕ ብምቁጽጻር፡ ዋናታተን ከይፈለጡ፡ ዘገድሶም ስእልታትን ቪድዮታትን ከም ዝስእላ ይገብሩ።

ሰራዊት እስራኤል፡ ነቲ ንጥፈታት ኣቐዲሙ ፈሊጥዎ'ኳ እንተነበረ፡ ንባዕሉ ብዛዕባ'ቲ ምስርሳር ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ይቐጽሉ ከም ዝገደፎም፡ ኮ/ል፡ ኮንሪከስ ተዛሪቡ።

እቲ ሰራዊት፡ ኣቐዲሙ'ውን ብዛዕባ ከምዚ ዝበለ ብምዕቡላት ቴለፎናት ክመጽእ ዝኽእል ስግኣታት ኣጠንቂቑዎም ነይሩ'ዩ።

ሰራዊት እስራኤልን ሓማስን፡ ብዛዕባ ሓድሕዶም ስለያዊ ሓበሬታ ኣብ ምእካብ ብዙሕ ንጥፈታት ከም ዘካይዱ'ዩ ዝፍለጥ