ጀፍ ቤዞስ፡ ንምቅላስ ክሊማዊ ለውጢ ዝውዕል 10 ቢልዮን ዶላር ኣወፍዩ

ጀፍ በዞስ

ምንጪ ስእሊ, AFP

መግለጺ ስእሊ,

ጀፍ በዞስ

እቲ ቀዳማይ ናይ ዓለምና ዝሃብተመ ቢልዮነር መስራቲ ኩባንያ 'ኣማዞን' ጀፍ በዞስ፡ ንክሊማዊ ለውጢ ንምቅላስ ዝኸውን 10 ቢልዮን ዶላር ገንዘብ ኣውፍዩ።

እቲ ዝሃብተመ ሰብኣይ፡ እቲ ገንዘብ ንተመራመርትን፤ ተጣበቕቲ ክሊማ ከምኡ'ውን ንኻልኦት ጉጅለታት ከምዝውዕል ገሊጹ።

ንሱ ከምዝሓበሮ፡ ኣብ ጎኒ ካልኦት ኮይኑ ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ግቡእ ኣቓልቦ ንምርካብን ንሳዕቤናት ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ምቅላስን ክሳተፍ ከምዝደሊ ሓቢሩ።

እቲ ገንዘብ ኣብ ዝመጽእ ክራማት ከምዝዕደል'ውን ኣመልኪቱ።

መጠን ሃብቲ ጀፍ በዞስ፡ ኣስታት $130 ቢልዮን ዶላር ከምዝበጽሕ ይግመት። እቲ ንሱ ክህቦ ወጢንዎ ዘሎ ገንዘብ ድማ 8% ሚእታዊት ናይ ሃብቱ እዩ።

ኣብ ዝሓለፈ ግዝያት፡ ገለ ሰራሕተኛታት ኩባንያ ኣማዞን ንክሊማዊ ለውጢ ገለ ክገብር የደፋፍእዎ ከምዝነበሩ እዩ ዝግለጽ። እንተኾነ ግን፡ ምስ ካልኦት ቢልዮነራት ተነጻጺሩ ንግብረ-ሰናይ ዝውዕል ውሑድ ገንዘብ ከምዘበርከተ እዩ ዝሕመ።

እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝዓበየ ኣበርክቶ ዝገበሮ ኣብ መስከረም 2018፡ ንቤት-ኣልቦን ኣብያተ-ትምህርትን ዝውዕል 2 ቢልዮን ዶላር ጥራይ እዩ።

ጀፍ ቤዞስ፡ ኣብ ዝተፈለለየ እዋናት ከምቶም ካልኦት ቢልዮነራት ፍርቂ ሃብቱ ንግበረ-ሰናይ ከወፊ እየ ኢሉ ስለዘይተመባጽዐ ካብ ብዙሓት ወገናት ነቐፈፌታት ክገጥሞ ጽኒሑ እዩ።

ክሊማዊ ለውጢ

ኣብዚ እዋን'ዚ፡ ኣብ ዓለምና፡ እቲ ዝዓበየን ኣዝዩ ኣገዳስን ዛዕባ ጕዳይ "ክሊማዊ ለውጢ" (Climate Change) ኰይኑ ይርከብ።

ስነ-ፍልጠተኛታት ከም ዝብልዎ፡ ሳዕቤን ክሊማዊ ለውጢ ኣብ'ተን ነቲ ጠንቂ ዘለዓዓላ ምዕቡላት ሃገራት ዘይኰነስ ኣብ ኣፍሪቃን ካልኦት ኣብ ጐደና ምዕባለ ዝርከባ ሃገራት ብዝያዳ ከምዝሃሲ ይዛረቡ።

ተመራመርቲ ክሊማ ከምዝሕብርዎ፡ ምውሳኽ ዓለማዊ ዋዒ ነቲ ንቡር ክሊማ ለዊጡ፡ ህይወት ኣብ መሬት ከምዘይከኣል ክገብር ዝኽእል ሳዕቤናት ክህልዎ ከምዝኽእል የጠንቕቑ። ⁣⁣⁣