መንግስቲ ብሪጣንያ ትሑት ክእለት ንዘለዎም ወጻእተኛታት ቪዛ ከምዘይህብ ገሊጹ

ኣአንጋዲት

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ፡ ትሑት ክእለት ዘለዎም ወጻእተኛታት ቪዛ ከምዘይረኽቡ፡ እታ ሃገር ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ድሕሪ ምውጻኣ ኣብ ዝዳለዎ ትልሚ ጉዳይ ስደተኛታት ገሊጹ።

በዚ ድማ ኣብታ ሃገር ዘለዉ ቆጸርቲ፡ ኣብ 'ሕሳር ሓይሊ ሰብ' ኣውሮያ ምምርኳስ ገዲፎም፡ ሰራሕተኛታቶም ክዕቅቡን ኣብ ቴክኖሎጂ ከተኩሩን ገሊጹ ኣሎ።

ኣብቲ ዞባ ዝነበረ ነጻ ምንቅስቓስ ኣብ ዝመጽእ ሕዳር 31 ጠጠው ምስበለ ድማ፡ ኣውሮጳውያንን ኣውሮጳውያን ዘይኮኑ ስደተኛታትን ብማዕረ ከምዝረአዩ ሚኒስትሪ ውሽቲ ዓዲ ብሪጣንያ ገሊጹ ኣሎ።

ኣብታ ሃገር ዝህሉ "ዘይምቹው ኩነታት" ሰራሕተኛታት ንምስሓብ ከቢድ ከምዝገብሮ ውድብ ዕዮ ገሊጹ ኣሎ።

ጸሓፊት ሚኒስትሪ ውሽጢ ሃገር ፕሪቲ ፓተል ግና፡ እቲ ሕጊ "ትኽክለኛ ክእለት ዘለዎም ሰባት ንምስሓብን፡ ቁጽሪ ናብታ ሃገር ዝመጹ ትሑት ክእለት ዘለዎም ሰራሕተኛታት ንምጉዳል ከምዝኾነ" ገሊጻ።

ብተወሳኺ ቤት ዕዮታት ኣብታ ሃገር ካብ ዘለዉ ኣስታት 8 ሚልዮን ስራሕ ዘይብሎም ሰባት ክምልምሉ ከምዝኽእሉ ገሊጻ።

ሃገራዊ ፓርቲ ስኮትላድ ግን መባዛሕተኦም ሰባት ጥዕናዊ ጸገም ዘለዎም ስለዝኾኑ ነቲ ውሳነ "ሓደገኛ" ክብል ገሊጹዎ።

ልዑል ክእለት ዘለዎም ሰራሕተኛታት ኣየኖት እዮም?

እቶም በቲ ሕዚ ወጺኡ ዘሎ መለክዒ ልዑል ክእለት ዘለዎም ሰራሕተኛታት ዝበሃሉ፡ ከምቲ ሕዚ ዘሎ መለክዒ ምሩቓት ጥራሕ ዘይኮኑስ፡ ብደረጃ-ኤ ዝተምሃሩ እዮም።

እቲ መንግስቲ ብመሰረት ዓቃባዊ ውድብ ቃል ዝኣተዎ፡ መመዘኒ ነጥቢ መሰረት ዝገበረ ናይ ስደተኛታት ምቕባል ስርዓት እዩ ክትግብር ዝደሊ።

በዚ መሰረት ድማ 70 ነጥብ ልዕሊኡን ዘምጽኡ ወጻእተኛታት ጥራሕ እዮም ንስራሕ ናብታ ሃገር ክኣትዉ ዝፈቅድ።

ጽቡቕ ክእለት ቋንቋ እንግሊዝኛ፣ ስራሕ እንትቐርበሎምን ዝምውሎም ኣካል እንትርከብን 50 ነጥቢ ይረኽቡ። ዝተምሃርዎ ዓይነት ትምህርቲ፣ ዝኽፈሎም መጠን መሃያን ጠለብ ናይቲ ዝሳተፍሉ ዓውድን ድማ ተወሰኽቲ ነጥቢታት ዝረኽቡሎም መመዘኒታት እዮም።

ኣብዚ ሕዚ እዋን፡ ዜጋታት ሃገራት ኣባላት ሕብረት ኣውሮጳ፡ ደሞዞምን ደረጃ ክእለቶምን ብዘየገድስ ኣባታ ሃገር ክነብሩን ከሰርሑን መሰል ኣለዎም።

ድሕሪ እቲ ኣብ ዝመጽእ ታሕሳስ 31 ዝውዳእ ውዕሊ ግን እቲ መሰል ኣይህልዎምን።

ዓመታዊ ትጽቢት ዝግበረሉ ወሰን መሃያ ድማ ካብ 30 ሽሕ ፓውንድ ናብ 25,600 ፓውንድ ወሪዱ ኣሎ።