"ሓየሎም ዋላ ሓንቲ ሓበላ ዘይትረኽበሉ ምሩጽ ተጋዳላይ'ዩ ነይሩ" በዓልቲ ቤቱ

"ሓየሎም ዋላ ሓንቲ ሓበላ ዘይትረኽበሉ ምሩጽ ተጋዳላይ'ዩ ነይሩ" በዓልቲ ቤቱ

ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ 17 ዓመታት ብወተሃደራዊ ጅግንነቱ መዘና ኣልቦ ከምዝኾነ ዝዝረበሉ ሜጀር ጀነራል ሓየሎም ኣርኣያ ብመራሕቲ ሰራዊት ደርግ እንከይተረፈ ፍትው ተጋዳላይ ከምዝነበረ ይግለጽ። በዓልቲ ቤቱ ብዛዕብኡ እንታይ ትብል?