ድሕሪ 47 ዓመት ዝተራኸባ ኣሕዋት

ቡን ሰን ምስ ሓፍታ

ምንጪ ስእሊ, CCF

እዘን ክልተ ካምቦዳውያን ኣሓት፡ እታ ሓንቲ ጓል 98 ዓመት እታ ሓንታ ድማ ጓል 101 ዓመት ኮይነን ድሕሪ ናይ 47 ዓመት ምፍልላይ እየን ተራኺበን።

ክልቲኣን በብወገነን ሓፍተይሲ ኣብቲ ናይ 1970 ዚነበረ ግፍዒ ስርዓት ኽመር-ሩጅ ሞይታ ትኸውን ኢለን ይሓስባ ነይረን።

'ቡን ሰን' ጓል 98 ዓመት ምስ ካልእ ሓዋ ወዲ 92 ዓመት፡ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት ምፍልላይ ከምዝተራኸቡ ሓንቲ ናይ ውሽጢ ዓዲ ማሕበር ግብረ-ሰናይ ሓቢራ።

ንሶም'ውን እቲ ሓደ ሞይቱ ይኸውን እዩ ክብሉ ድሕሪ ምጽናሕ እዮም ተራኺቦም።

እተን ክልተ ኣሕዋት፡ እታ ሃገር ብፖል ፖት ዝምራሕ ኽመር-ሩዥ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዴሳዊ ምንቅስቓስ ንካምቦድያ ቅድሚ ምቁጽጻሩ ኣብ 1973 እየን ተራኺበን።

ኣብ ካምቦዲያ፡ ኣብ እዋን መሪሕነት ፖልፖት፡ ኣብ ኣርባዕተ ዓመት ጥራሕ ልዕሊ ክልተ ሚልዮን ህዝቢ ሃሊቑ።

ኣብቲ እዋን፡ ብሰንኪ እቲ ስርዓት ዝኸተሎ ዝነበረ ጭቆናዊ ኣተሓሕዛ ብዙሓት ስድራ-ቤት ተፈላልየን ከምኡ'ውን ቆልዑት ካብ ስድራ ቤቶም ተመንዚዖም ይውሰዱ ነይሮም።

ሰብኣያ ንቡን ሰን፡ ብስርዓት ፖል ፖት ተቐቲሉ። ብፖል ፖት ዝምራሕ ዝነበረ ሰርዓት ኸመር ሩዥ ከኣ ኣብ 1979 ካብ ስልጣን ተኣልዩ።

ንሳ ንነዊሕ እዋን፡ ኣብ ርእሰከተማ ካምቦድያ ፍኖም ፐን፡ በተኻት ድኻታት (ነዳያን) ኣብ ዝነብርሉ ከባቢ፡ ውጽኢት ጎሓፍ እናሸጠት ደቃ ተዕቢ ነይራ።

ንነዊሕ እዋን ድማ ናብ መበቆል ዓዳ ክትምለስ ድልየትን ሕልምን ነይሩዋ። እንተኾነ ግን፡ ብሰንኪ እርጋን ናብ ዓዳ ክትከይድ ኣይከኣለትን።

ምንጪ ስእሊ, CCF

ካብ 2004 ጀሚሩ ንዝተበታተኑ ስድራ-ቤት ዝሕግዝ ዝነበረ ማሕበር ግብረ-ሰናይ፡ ንቡን ሰን ናብ ዓዳ ወሲዱ ምስ ሓፍታን ሓዋን ኣራኺቡዎም።

ቡን ሰን ከኣ ድሕሪ ፍርቂ ዘመን፡ ምስ ስድራ ቤታ ተጠርኒፋ።

"ንዓደይ ገዲፈ ነዊሕ እዋን ገይረ። ንነዊሕ እዋን ድማ ኣሕዋተይ ዝሞቱ ይመስለነ ነይሩ" ትብል ቡን ሰን።

"ንሓፍተይ ሓቒፈ ምስ ሰዓምኩዋ ፍሉይ ስምዒት ፈጢሩለይ። ሓወይ ብኢደይ ምስ ሓዘኒ እውን ክበኪ ጀሚረ"

ሰብኣያ ንቡን ቺያ'ውን ብወተሃደራት ስርዓት ኽመር ሩጅ እዩ ተቐቲሉ። ን12 ቆልዑት ድማ በይና ከተዕብዮም ተገዲዳ።

ሓፍታ ዝሞተት እዩ ዝመስላ ነይሩ። "ልዕሊ 13 ዝኾኑ ኣዝማደይ ብፖል ፖት ተቐቲሎም። ሓፍተይ ምስኦም ዝሞተት መሲሉኒ ነይሩ" ከኣ ትብል

ኣብዚ እዋን እተን ኣሕዋት ነቲ ዝሓለፈ ግዜአን ብዝኽሪ የሐድሰኦ ኣለዋ። ኣብዚ ሰሙን ብሓንሳብ ንዙረት ናብ ርእሰ-ከተማ ካምቦድያ ከይደን።

ምንጪ ስእሊ, CCF