ህንዲ፡ 'ናይ ማሕጸን መርመራ ክንገብር ተገዲድና'

ናይ ማሕጸን መርመራ ክንገር ተገዲድና

ሰብመዚ ህንዲ፡ ብዙሓት ደቲ-ኣንስትዮ ኣካላዊ ብቕዓተን ንምርግጋጽ ናይ ማሕጸን መርመራ ክንገብር ተገዲድና ክብላ ዘቕርብኦ ክሲ ክምርምርዎ ከምዘጀመሩ ገሊጾም።

እተን ካብ ከተማ ሱራት ዝኾና ደቂ-ኣንስትዮ፡ ኣብ ናይ መንግስቲ ቤት-ጽሕፈት ጸሓፍቲ ክኾና ዝስልጥና ዝነበራ ኮይነን፡ ናይ ጥንሲ መርመራ ከምዝገራ'ውን ገሊጸን።

እዚ ጥርዓን ድሕሪ እቲ ኣብ ምዕራባዊ ህንዲ ክፈለ ሃገር ጉጃራት፡ ኣብ ኣሕዳሪት ኮለጅ ዝነበራ ተምሃሮ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ወርሓዊ ጽግያት እንተልዩወን ንምርግጋጽ፡ ሙታንትኣን ኣውጺኣን ንመማህራነን ከርእያ ከምዝተገደዳ ዝቐረበ ጥርዓን እዩ ዝወጽእ ዘሎ።

እዚ ሓዲሽ ጥርዓን ዝሓለፈ ሓሙስ ልዕሊ 100 ደቂ-ኣንስትዮ ብዝጥርንፍ ማሕበር ሰራሕተኛታት'ዩ ቐሪቡ። እዘን ደቲ-ኣንስትዮ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ሱሪት እየን ዝሰርሓ።

ብመሰረት እቲ ማሕበር ሰራሕተኛታት፡ እቲ ናይ ማሕጸን መርመራ ብመንግስቲ ኣብ ዝውነን ሆስፒታል ከምዝተኻደ ገሊጾም። እቲ መርመራ ዝኾነ ሰብ ስራሕ ክቕጽል ንዝደሊ ግደታ ምዃኑ'ውን ገሊጾም።

እተን ደቂ-ኣንስትዮ ከም ዝበልኦ፡ ኣብ ውሸጢ ሓደ ክፍሊ ጥራሕ ነብሰን ክኮና ከም ዝተገደዳ ገሊጸን። ብተወሳኺ፡ እቲ ዝነበርኦ ገዛ ብኸፊል ተኸፊቱ ከምዝነበረን፡ ብደገ ዝሓልፍ ሰብ ይርእየን ከምዝነበረ ይሕብራ።

እቲ ማሕበር ሰራሕተኛታት፡ ኣብ ልዕሊ እቲ መርመራ ዝኾነ ተቓውሞ ከም ዘይብሎም'ዃ እንተሓበሩ፡ እቲ ኣገባብ ናይቲ መርመራ ግን ኣዝዩ ጽዩፍ ከምዝነበረ ገሊጹ።

ኣማሓዳሪ ሆስፒታል ክፈለ ሃገር ጉጃራት ንቢቢሲ ኣብ ዝህብዎ መግለጺ፡ ቅድሚ ሕጂ ልዕሊ 4,000 መርመራታት ከምዝገረን፡ ካብቲ መርመራ ድማ ወላ ሓንቲ ጥርዓን ከምዘይመጾን ገሊጹ።

ምምሕዳር ከተማ ሱሪት ነቲ ጉዳይ እትምምር ኮሚተ ከምዝምስርትን ነቲ ጸብጻብ ኣብ ቀረባ ገዜ ከምዘቕርቦን ኣፍሊጡ'ሎ።