ድሕሪ 20 ዓመታት ገዛ ኤርትራዊት ኣደ ዝመለሳ ኢትዮጵያዊት

ድሕሪ 20 ዓመታት ገዛ ኤርትራዊት ኣደ ዝመለሳ ኢትዮጵያዊት

ወ/ሮ ምግበይ ተመስገን፡ ብሰንኪ እቲ ኣብ 1990 ዓ/ም ዘጋጠመ ኵናት ኢትዮ ኤርትራ ካብ ጎንደር ተመዛቢለን ናብ ኤርትራ ከይደን። ኣብቲ ሽዑ እዋን መንበሪአን ዝነበረ ገዛ ብሓደራ ንሓንቲ ጎረቤተን ወኪለን ከይደን። ወ/ሮ ሻሽቱ ንጉሰ ድማ ቃለን ኣኽቢረን ገዛ ኣደይ ምግበይ ድሕሪ 20 ዓመታት ኣረኪበን።