ብኸመይ እዩ ሓንቲ ናይጀርያዊት ሰበይቲ ንክልተ ሰብኡት ክትምርዖ ክኢላ

ኣብ ሰሜናዊ ናይጀርያ፡ እምነት እስልምና ዝኸተሉ ሰብኡት ክሳብ 4 ሰንስቲ ክምዓው ይኽእሉ Image copyright Getty Images

ኣብ ናይጀርያ ካኖ ኣብ ዝተባህለት ክፍለ ሃገር፡ ኣብ መንጎ ሰለስተ ሰባት ናይ ፍቕሪ ባእሲ ኣጋጢሙ'ሎ።

እቲ ቀንዲ መበገሲ ናይ ፍቕሪ ጽልኢ፡ ክልተ ሰብኡት ንሓንቲ ሰበይቲ ኣብ ዝተፈለለየ እዋን ተመርዕዮማ።

ጓል 32 ዓመት 'ሃዋ ዓሊ ማሪሪ'፡ ንኽልተ ሰብኡት ኣጋግያ ተባሂላ ኣብ ሕጊ ሽሪዓ ቐሪባ'ላ። ገበነኛ ኮይና እንተተረኺባ ብኸቢድ ገበን ክትቕጻዕ ከምእትኽእል ይግለጽ ኣሎ።

ክፍለ-ሃገር ኮኖ ካብተን ኣብ ናይጀርያ ሕጊ ሸሪዓ ዝኽተላ ኮይና፡ ብመሰረት እቲ ሕጊ ድማ ሓንቲ ሰበይቲ ካብ ሓደ ንላዕሊ ሰብኣይ ንኽትምርዖ ኣይትኽእልን፤ እንተተመርዕያ እውን ገበን እዩ።

ሃዋ ዓሊ ማሪሪ፡ ቀዳማይ ሰብኣያ ወዲ 40 ዓመት በሎ ኢብራሂም እዩ ነይሩ። በሎ ኢብራሂም ብጽኑዕ ሓሚሙ ንሕክምናዊ ክንክን ንኽልተ ዓመት ዝኸውን ናብ ካልእ ዓዲ ከይዱ።

ሕክምና ገይሩ ሓውዩ ምስ ተመልሰ ግን፡ ኣብ ዓራቱ ሓደ ሰብኣይ ኣስተርሒዩ ደቂሱ ጸኒሕዎ።

ንሱ፡ ንሰበይቱ ብዘይ ኣፍልጥኡ ካልኣይ ሰብኣይ ተመርዒያ ኢሉ ከሲስዋ ኣሎ። ንሳ ግን፡ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ዘረባ፡ በሎ ኢብራሂም ከምዝፈተሓ እያ ትዛረብ።

"ንሱ ቅድሚ ናብ ሕከምና ምኻዱ ፈቲሑኒ'ዩ ከይዱ። ኣነ ድማ ነጻ ሰበይቲ ስለዝነበርኩ ንባላ ተመርዕየ" ትብል።

ኢብራሂም ግን፡ ነቲ ንሳ ትብሎ ኣይቅበሎን እዩ። ንሱ ግን ን17 ዓመታት ኣብ ሓዳር ከምዝነበሩን፤ 6 ቆልዑት ከምዘለዎም ብምግላጽ ፈጺሙ ከምዘይፈተሓን ከምሰበይቱ ከምዝቖጽራን እዩ ዝዛረብ።

"ኣነ ብፍጹም ኣይፈታሕኩዋን። ንሳ ፈቲሑኒ ትብል እንተኾይና ኣበይ ኣሎ እቲ ጭብጢ-እቲ ዝጸሓፉኩላ መልእኽቲ" ይብል።

ልቡ ዝተሰብረ ኢብራሂም፡ ነቲ ጉዳይ ናብ ናይ ሸሪዓ ፖሊስ ወሲድዎ'ሎ። እቲ ዘይልሙድ ናይ ፍቕሪ ዛንትኦም ድማ ፖሊስ ይምርምሮ ኣሎ።

እቲ ወዲ 35 ዓመት ካልኣይ ሰብኣያ ባላ ዓብዱ ሰላም፡ ሃዋ ዓሊ ማሪሪ፡ ምስ በዓል ቤተይ ተፈቲሕና ኢና ምስ በለትኒ ኢና ምስ ባላ ዓብዱ ተመርዒና ይብል።

ንሱ፡ ንመርዐኦም ዝኸውን 20,000 ናይራ ($50) ከምዘወጽኣን ገዝሚ ከምዝኸፈለን ይዛረብ።

ንሱ'ውን ናይ ካልእ ሰብኣይ ሰበይቲ ብምውሳዱ፡ ብሕጊ ሸሪዓ ገበነኛ ኮይኑ እንተተረኺቡ ክቕጻዕ ይኽእል እዩ።

ማሪሪ (ሰበይቲ)፡ ነቶም 6 ቖልዑት ንኢብራሂም ገዲፋ ካብቲ ገዛ ወጺኣ ኣላ። ባላ ዓብዱሰላም'ውን ካብ ከተማ ኮኖ ከይወጽእ ብፖሊስ ተሓቢርዎ'ሎ።

ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ፍቕሪ ምጉት ዘጻሪ ዘሎ ፖሊስ፡ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ፡ "ብዓይነቱ ናይ መጀመርያ" ከምዝኾነን፤ እዚ ጉዳይ ብኸመይ ከምዝውዳእ ከምዘይፈልጥን ተዛሪቡ።