ጥዕና፡ ካብ ኮሮና ቫይረስ ዝሓወየት ሰበይቲ

ጥዕና፡ ካብ ኮሮና ቫይረስ ዝሓወየት ሰበይቲ

ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ተጠርጢራ ናብ ፍሉይ ቦታ መጽንሒ ሕሙማት ክትእለ ተገይራ ነይራ። ኣብ ናይ 9 መዓልቲ ጻኒሒታ እቲ ዝነበረትሉ ቦታ ኣዝዩ መጨነቒ ከምዝነበረ ትገልጽ። ድሓረ ሓካይም ብዘካየድዎ ምርመራ ግን ካብቲ ሕማም ሓውያ ናብ ስድርኣ ተጸምቢራ።