ህንዲ: ኣብ ግዜ ናዕቢ ዝጠፍኣት ህጻን ምስ ስድርኣ ዳግም ተራኺባ

ሳፊያ ምስ ወለዳ ጃቪርን ዙልካን

ምንጪ ስእሊ, Vijayta Lalwani/Scroll

ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ርእሰ ከተማ ህንዲ ደልሂ፡ ኣብ እዋን ናዕቢ ዝጠፍአት ጓል ሰለስተ ዓመት ቈልዓ ምስ ወለዳ ዳግም ተራኺባ።

እቲ ናዕቢ ምስተወለዐ ዝሃድሙ ዝነበሩ ሰባት፡ ፈለማ ነታ ህጻን ኣብ ጥቓ መስጊድ ንበይና ረኺቦምዋ።

ኣብ ህንዲ፡ ብሰንኪ እቲ ኣካታዒ ኮይኑ ዘሎ ሕጊ ዜግነት፡ ኣብ ዝፈላለዩ ከባብታት ናዕብን ዕግርግን ኣጋጢሙ።

ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ከተማ ዴልሂ ዝካየድ ዝነበረ ናዕቢ ናብ ጐነጽ ምስተቐየረ፡ እታ ህጻን ካብ ስድራቤታ ተጠፋፊኣ።

ካብቲ ናዕቢ እናሃደሙ ዝነበሩ ስድራ እንዳ መሓመድ ሳዑድ ኣላን፡ ድማ ነታ ቈልዓ ረኺቦማ።

"ኣብ ማእከል እቲ ዕግርግርን ዳርባ እምንን ርእሳ ተወቒዓ እናበኸየት ኢና ረኺብናያ" ይብል መሓመድ ሳዑድ።

ዛንታ ናይታ ቈልዓ ኣብ ሚድያታት ክቃላሕ ምስ ጀመረ፡ ነታ ቆልዓን ንስድረኣን ንምርኻብ ጻዕርታት ክግበር ጸኒሑ።

ትማሊ ሮብዕ፡ ኣባሓጎኣ ነታ ቈልዓ፡ ደሃይ ናይታ ህጻን ረኺቡ።

ወለዳ ነታ ህጻን፡ መዓልታዊ ሸቃሎ ስለዝኾኑ፡ እታ ሳፍያ ዝተባህለት ቆልዓ ምስኡ ከምእትነብር እቲ ኣቦሓጎኣ ገሊጹ።

ፖሊስ፡ ወረቓቕቲ ርእዩ መንነታ ምስ ኣረጋገጸ፤ ነታ ቈልዓ፤ንስድርኣ ኣረኪብዋ።