ኣይስክሪም ብምልሓሱ ን 30 መዓልቲ ክእሰር ዝተፈርደ መንእሰይ

ኣድርያን ኣንደርሰን

ምንጪ ስእሊ, JEFFERSON COUNTY SHERIFF'S OFFICE

ኣብ ኣሜሪካ ከተማ ቴክሳስ፡ ካብ ናይ ዋል-ማርት ሱፐርማርኬት መዝሓሊ (ፍርጅ)፡ ኣይስክሪም ወሲዱ ብመልሓሱ ክልሕሶን መሊሱ ናብቲ መዝሓሊ ከቐምጦን ንነብሱ ብቪድዮ ዝሰኣለ ኣድርያን ኣንደርሰን ዝበሃል መንእሰይ፡ ን 30 መዓልቲ ክእሰር ተፈሪድዎ።

እዛ ናይ ወዲ 24 ዓመት ኣድርያን ቪድዮ፡ ኣብ ዝሓለፈ ነሓሰ እያ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ብብዝሒ ተዘርጊሓ።

እንተኾነ፡ ነታ በሊዑ ናብ ፍርጅ ዝመለሳ ኣይስክሪም ተመሊሱ ከምዝገዝኣ ንሓለዋ ዝተተኽለ ካሜራ የርኢ።

እዚ መንእሰይ ኣብ ዝባኑ ዝጸንሕ ሽድሽተ ወርሒ ማእሰርቲን፡ 100 ሰዓታት መሃያ ዘይብሉ ስራሕ ክሰርሕን ተፈሪድዎ'ሎ።

ብተወሳኺ፡ መቕጻዕቲ 1000 ዶላርን ነቲ ትካል ድማ 1565 ዶላር ክኸፍልን ተኣዚዙ'ሎ።

እቲ ፍጻመ ኣብ 26 ነሓሰ ዘጋጠመ ክኸውን ከሎ፤ ኣንደርሰንን ኣብኡን ጸኒሖም ናብቲ ሱፐርማርኬት ተመሊሶም፡ ኣንደርሰን ነታ ዝተልሓሰት ኣይስክሪም ከምዝገዝኣ ዘርኢ ቅብሊት ከምዘርኣዩ ማዕከን ዜና ኤ.ቢ.ሲ ገሊጹ።

ይኹን እምበር፡ እቲ ኣይስክሪም ዘፍርይ ትካል፡ ንጥንቃቐ ነቲ ኣብ ፍርጅ ዝነበረ ኩሉ ከምዝቐየሮን፤ በዚ ድማ ከባቢ 1565 ዶላር ወጻኢታት ከምዝገበረን ሓቢሩ።

ኣንደርሰን፡ ኣብዚ ዓመት ቀሊል ጥፍኣት ፈጺመ ክብል ኣሚኑ እዩ።

ዋል ማርት ሱፐር ማርከት ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ "መግቢ እንተድኣ ተተናኺፉ፤ ወይ ሓደ ዓሚል 'መግቢ ኣበላሽየ ገዲፈ ኣለኹ' ዝብል መልእኽቲ እንተሕሊፉ፤ ቀልጢፍና ንኣኽበርቲ ሕጊ ነፍልጦም እሞ ንሶም ከኣ ኣለልዮም ክሕዝዎ ንገብር - እዚ ዋዛ ኣይኮነን" ክብል ገሊጹ።