ኤርትራውያን ደቀንስትዮ፡ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂኣንስትዮ ኣብዒለን

ኤርትራውያን ደቀንስትዮ፡ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣህጉራዊ መዓልቲ ሸሞንተ መጋቢት ኣብዒለን

ምንጪ ስእሊ, NASA

ኣብ ዝተፈለላየ ኩርናዕ ዝርከባ ደቀንስትዮ ዓለም ንኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀንስትዮ ብዝተፈላለየ ምድላዋት ጸንቢለንኦ።

ኣብ ውሽጥን ወጻእን ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኤውሮጳ፡ ካናዳን ኣመሪካን ዝርከባ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ፡ መሰልን ክብረትን ደቀንስትዮ ዓለም ንምርግጋጽ ንዝተኻየደ ቃልሲ ንምዝካርን ገና ኣብ ኣሓተን ንዝወርድ ዘሎ ወጽዓን ኣድልዎን ንምቅላስን ነታ ዕለት ብዝተፈላለየ ኣገባባት ዘኪረናኣ።

ኣደ ወንበር ደቀንስትዮ ኖርወይ ዘቢባ፡ ኣብ ኖርወይ ዝርከባ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ፡ ንሸሞንተ መጋቢት "ብኹሉ እንኽእሎ ዘበለ ንመንእሰያትና ንምሕቋፍ ንቃለስ" ብዝብል ሓሳብ ነቲ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ምዕራብ፡ ኣብ ኤርትራውያን መንእሰያት፡ ብጸበባን ብደሆን ስደት ዝስዕብ ዘሎ ቅትለትን ነብሰ ቅትለትን ንምቅላስ ናይ ስነ-አእምሮ ሞያዊ ብምዕዳም፡ መንእሰያት ከመይ ገይሮም ንጸቕጥን ብድሆን ስደት ክገጥምዎን ክስዕሩዎን ከምዝኽእሉ ዝሕግዝ ኣስተምህሮ ከምዝወደባ ትዛረብ።

ብተወሳኺ ብኣዚዩ ድሩት ዓቕመን ኣብ ዝተፈላለየ መዓስከራት ስደተኛታት ኢትዮጵያን ሱዳንን ንዝርከባ ኣዝየን ጽጉማት ኤርትራውያን ብፍላይ ከኣ ንቖልዑ ቁሩብ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ከምዝገብራ እውን ሓቢራ።

እቲ ፍታሕ ግን ብቐንዱ ዜጋታት ኣብ ቤቶምን መሬቶምን ረጊኦም ንኺነብሩ ዓቕመን ብዘፍቅዶ፡ "ንጸገማትና ኣብ ቤትናን መሬትናን ኴይንና ንቃለሶ" ዝብል ጎስጓስ ክገብራ እዩ ዕላምአን። ብግብሪ ግን ይከኣል ድዩ ዝብል ሕቶ ክስዕብ ግድን እዩ።

"ኩሉ ዜጋ ተጊሁን ተቢዑን እንተሰሪሑ ዘይከኣል የሎን። ንሕና እዘን ኣብ ስደት ዘለዋ ደቀንስትዮ ምስተን ኣብ ሃገር ዘለዋ ኣሓትና ደቀንስትዮ ተሓባቢርና ንመሰልናን ክብረትናን እንተተቓሊሰና ዘይከኣል የሎን። እቲ ናብ ስደት ክንዲ ነማዕዱ "ንዓድና ንመለስ" ዝብል ሓሳብ ከኣ፡ ሓሳብ ኩሉ ደላይ ምዕባለን ብልጽግናን ኤርትራ እዩ ዝብል ርድኢት ምዃኑ ትዛረብ።

ትርሓስ ኣብርሃም ብወገና ነዚ ሓላፍነት ዘሰክም ኣህጉራዊ በዓል ንምኽባር ንኣስታት ሸሞንተ ሰዓት ብባቡር ተጓዒዛ እያ ናብቲ በዓል ገይሻ። "እዛ ዕለት ብውሁድ ጻዕርን ቃልስን ደቀንስትዮ ዓለም እያ ክውንቲ ኮይና። ደቀንስትዮ ኤርትራ ከኣ፡ ንመሰለንን ናጽነተንን ገና ዘይተሰነደን ዘይተነግረን ዘደንቕ ቅያ ፈጺመን እየን። እዚ ሕጂ ኣብ ፈቐድኡ ዝግበር ዘሎ ዝኽሪ ቃልስን መኸተ ግድላትን ከኣ ኣካል ናይቲ ቓልሲ እዩ" ትብል ትርሓስ።

ኣብታ ዕለት ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝመጽኡ መንእሰያት ኖርወይ ተኣኪቦም ንዘጋጥሞም ዘሎ ጸገማትን ብደሆን ኣለልዮም ፍታሕ ዝብልዎ ዘትዮምን መኺሮም ንቕድሚት ክስጉሙ ብሓገዝ ሓደ ካብ ኣመሪካ ዝመጽአ ናይ ስነ-አእምሮ ምሁር ሓው ተበግሶ ወሲዶም ኣለው።

እቲ ካብኡ ዝዓቢ መልእኽቲ ግን ነብሲ ወከፍ ኣደን ሓፍትን ብውልቅን ብጉጅለን ኣኣብ ዘለወኦ ንመንእሰያት ምሕቋፍን ምሕብሓብን ዝብል እዩ።

ለብዘበን ብዙሓት ናእሽቱ ደቀንሰትዮ መንእሰያት ኣብቲ በዓል ምስታፈን ፍሉይ ተስፋ ከምዝሃባ እትዛረብ ሪም ናስር፡ ጓለንስተይቲ ፍርቂ ኣካል ሕብረተሰብ እያ። ንሳ ከይኸበረት ሕብረተሰብ ኣይከብርን እዩ። ክሳብ ሕጂ ኤርትራዊ ኣደ ንዝወለደቶም ደቃ ቀሲና አዕብያን ኣምሲላን ኣይትፈልጥን እያ። ስለዚ እዚ ጸገም ከብቅዕ ኩሉ ዝኽእል ዘበለ ሓው ክሳተፍን ክድግፍን ተማሒጺና።

ኣብ ርእሲኡ ኤርትራውያን መንእሰያት ብሰንኪ ምርሕሓቕ ኤርትራዊ ኮም ተበታቲኖም ኣደዳ ጭንቀትን ቅዛነትን ይኾኑ ስለዘለው ኩሉ ዜጋ ካብቲ ጸገም ከናግፎም ክንሰርሕ ከምዝግባእ ኣተሓሳሲባ::