ኣብ ትግራይ ዝተኣወጀ ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ እንታይ ገደባት ኣቐሚጡ?

ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ምንጪ ስእሊ, Tigrai Communications

ሕማም ኮሮናቫይረስ ንምክልኻል፡ መንግስቲ ክልል ትግራይ ብረቡዕ ምሸት ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ዝኣወጀ ክኸውን ከሎ፡ ዝርዝር ናይዚ ኣዋጅ ድማ ሓሙስ ቅድሚ ቐትሪ ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል (ዶ/ር ) ኣብሪሁዎ ኣሎ።

እዚ ኣዋጅ ብቐንዱ፡ ኣብ ትግራይ ካብ ገጠር ናብ ከተማ፣ ካብ ከተማ ናብ ገፀር፣ ካብ ከተማ ናብ ከተማ፣ ዝግበሩ ምንቅስቓሳት ንክልተ ሰሙናት ኣጊዱ'ሎ።

ከምኡ ድማ ህዝቢ ብበዝሒ ዝእከበሎም ዓበይቲ ዕዳጋታት ዘዝተኣገዱ ኮይኖም፡ ከም መርዓን ተስካርን ዝኣመሰሉ ማሕበራዊ ጉዳያት'ውን ጠጠዉ ክብሉ እቲ ኣዋጅ ይእዝዝ።

እዚ ካብ ቀዳም 19 መጋቢት ጀሚሩ ተግባራዊ ዝኸውን ህጹጽ ኣዋጅ፡ ንክልተ ሰሙን ዝጸንሕ ኾይኑ ከም ኣድላይነቱ ክናዋሕ ከምዝኽእል ድማ ተገሊጹ'ሎ።

ተወሳኺ ውሳነታት

  • ከም ማእኸላት መዘናግዒ፣ ለይታዊ ትልሂት (ናይት ክለብ)፣ ጸወታት ኩዕሶን ካልኦት ትካላት ንግዲን ይዕጸዉ።
  • ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ፣ መዋእለ ህፃናት ክዕፀዉ ተወሲኑ። (ቅድም ክብል ካብ መንግስቲ ፌደራል ብዝወጸ ትእዛዝ ኣብያተ ትምህርቲ ተዓጽዮም ከምዘለዉ ይፍለጥ)
  • ቤት ማዘጋጃ ሓዊሱ፡ ኣገደስቲ ዘይኮኑ መንግስታዊ ዕዮታት ይዕጸዉ።
  • በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ተዓፅዩ ኣሎ።
  • ኣኼባታት ተኣጊዶም ኣለዉ።
  • ተሃነፅቲ ሕጊ ምሕታት ተኣጊዱ ኣሎ፡፡
  • 12 ሰብ ዝጽዕና ዝነበራ፡ ናይ ከተማ ታክሲታት 8 ሰባት ይሕዛ፡፡ ሰለስተ እግረን ተሽከርከርቲ (ባጃጅ) ድማ 1 ሰብ ጥራይ ከሳፍራ ተወሲኑ።
  • ጥኑሳት ከምኡ ድማ ብዕድመ ዝደፍኡ (ጥሮታ ክወጹ ዝቐረቡ) ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ክሰርሑ ተወሲኑ።