ኮሮናቫይረስ፡ ኣስታት 17 ሚልዮን ፓውንድ ከምዝዋጻእ ዝገበረ ወዲ 99 ዓመት

ካፒተይን ቶም ሙር

ምንጪ ስእሊ, PA Media

መግለጺ ስእሊ,

ካፒተይን ቶም ሙር

ወዲ 99 ዓመት ወተሃደር ነበር፡ ንሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ዓባይ ብሪጣንያ ንምሕጋዝ ኣብ ጀርዲኑ 100 ግዜ ብምኲላል ልዕሊ 17 ሚልዮን ፓውንድ ኣዋህሊሉ።

ካፕቴን ቶም ሙር ነዚ ሓሳብ እዚ ከበግስ እንከሎ ኣስታት ሓደ ሽሕ ፓውንድ ኣዋህሊሉ ንሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ዓባይ ብሪጣንያ ንምብርካት እዩ ሓሊኑ።

እንተኾነ ነቲ ንሱ ዘበገሶ ናይ ገንዘብ ምውጻእ መስርሕ ሎዕሊ 650 ሽሕ ሰባት ተጸንቢረምዎ።

ንሱ፡ ነቲ ብምርኩስ ተሓጊዙ 100 ግዜ ኣብ ዙርያ ጀርዲኑ ዝገበሮ ምንቅስቃስ ድሕሪ ምዝዛሙ "ሕጂ ጽቡቅ ይስምዓኒ'ሎ፡ ንስኹም ኸኣ ጽቡቕ ክትህልዉ ይትፍሶ" ክብል ተሰሚዑ።

ካፕቴን ሙር ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል፡ ክሳብ ሕጂ ተዋጺኡ ዘሎ ገንዘብ ኣዝዩ ብዙሕ ምዃኑን ካብ ትጽቢቱ ወጻኢ ምዃኑን'ዩ ሓቢሩ።

ካፕቴን ሙር "ኣብ ሂወተይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ተግባር ክሳተፍ'የ ኢለ ሓሲበ ኣይፈልጥን'የ" ኢሉ።

ካፕሬን ሙር፡ ሓደ ሽሕ ፓውንድ ኢሉ ዝሓሰቦ፡ ክሳብ ሰዓት ክልተ ናይ ምሸት ኣቆጻጽራ ዓዲ እንግሊዝ ልዕሊ 13 ሚልዮን ፓውንድ ተዋህሊሉ ነይሩ።

ጓሉ ንካፕቴም ሙር፡ ሃና ኢንግራም ሙር "ክሳብ ሕጂ ተዋህሊሉ ብዘሎ ገንዘብ ኣዚና ኢና ተገሪምና፡ ኣቦይ ብዝወሰዶ ተበግሶ ኸኣ ኣዚና ሕቡናት ኢና" ኢላ።

"ኣቦይ ኣብዚ ጸላም እዋን ፋን'ዩ ኮይኑ፡ ከምዝመስለኒ ኩልና ከምዚ ክንከውን ኣለና" ትውስኽ ሃና ኢንግራም ሙር።

ጆርጅያ'ውን ጓል ጓሉ ንካፕቴን ሙር ኮይና "ኣዚና ተሓቢንና ኣለና" ድሕሪ ምባል ቃል ክትውስኽ ኣይከኣለትን።

ምንጪ ስእሊ, Hannah Ingram-Moore

ዘደንጹ

ካፕቴን ሙር ነቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ዓዲ እንግሊዝ፡ ንዘለዎ ሕማም መንሽሮን መስበርቲ ምሕኹልትን ኣብ ምፍዋስ ዝገብርዎ 'እጹብ' ስራሓት ንምምስጋን እዩ ነይሩ።

ብምርኩስ ተሓጊዙ ከኣ ኣብቲ 25 ሜትሮ ዝቁመቱ ጀርዲኑ 100 ግዜ ተመላሊሱ።

እዚ ድሕሪ ምግባሩ ካብ ብዙሓት ፖሎቲከኛታት፡ ፍሉጣት ሰባትን ሰራሕተኛታት ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ዓዲ እንግሊዝን ናይ እንቋዕ ሓጎሰካ መልኽትታት በጺሕዎ።

ወሃቢ ዋል ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪኣ ጆንሰን "ካፕቴን ሙር፡ በቲ ጅግንነታዊ ተበግስኡ ቀልቢ መላእ ሃገር ክገዝእ ክኢሉ'ዩ" ብምባል ዘለዎ ኣድናዎት ድሕሪ ምግላጽ "ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ'ዩ" ብምባል'ውን በቲ ዝተዋጽአ ገንዘብ ከምዝተገረመ ሓቢሩ።

ቻንስለር ሪሺ፡ ነቲ ካፕቴን ሙር ዝወሰዶ ተበገሶ ብምንኣድ "እዚ መንፈስ ብሪጣንያውያን ከም ቀደሙ ከም ዘሎ ዘርኢ ኣብነት'ዩ" ኢሉ።

ኣብ ዩክሽየር ኮሮኔል ኣንድሬው ጃክሰን'ውን፥ ካፕቴን ሙር ወተሃደር ምንባሪ ብምዝካር "እቲ ዝነበረ ፍሉይ ወለዶ፡ ነዞም ሕጂ ዘለዉ ወተሃደራት እዛ ሃገር ኣርኣያ ዝኾኑን ምንቅቓሕ ዝፈጥሩን'ዮም፡ ካፕቴን ሙር ኸኣ ሓደ ካብኦም'ዩ" ኢሉ። ኣብ ሆስፒታል ሮያል ዩኒቨርስቲ ዋርድ 4 ዝርከቡ ሓካይም'ውን "የቀንየልና፡ እቲ ንሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ዓዲ እንግሊዝ ዘዋጻእካዮ ገንዘብ ኸኣ ወደር ኣልቦ'ዩ" ብምባል ናይ ሓባር መልእክቲ ኣመሓላሊፎም።

ካፕቴን ቶም ሙር፡ ካብ ከም ፍሉጥ ተዋሳኢ ሚካኤል ቦል፡ ተዓዋቲ ውድድር ፎርሙላ ዋን ዳሞን ጂክን ፍልጥቲ ዳኛ ጁዲ ሽይንድሊን'ውን ናይ ምስጋናን ናይ እንቋዕ ሓጎሰካን መልእክቲ በጺሕዎ'ዩ።

ምንጪ ስእሊ, @captaintommoore

መግለጺ ስእሊ,

ካፒተይን ቶም ሙር ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም

ኩሉ ናብ ንቡር ክምለስ'ዩካፕቴን ቶም ሙር እቲ ናይ ገንዘብ ምውጻእ ምስ ወደአ ናብ መላእ ሃገር'ውን መልእክቲ ኣመሓላሊፉ'ዩ።

"ኩሉ ናብ ንቡር ክምለስ'ዩ" ድሕሪ ምባል " ነቶም ሕጂ እዚ እዋን ክብድ ኢልኩም ዘሎ፡ ደበናታት ተበቲኖም ጽሓይ ዳግም ከምትኹላዕ ዘክሩ" ኢሉ።

ካፕቴን ቶም ሙር፡ ኣብቲ ዘሓለፈ ሰሙን ዝጀመሮ ናይ ገንዘብ ምውጻእ ጎስጓስ፡ ካብ መላእ ዓለም ልዕሊ 650 ሽሕ ሰብ'ዩ ሓገዙ ኣበርኪቱ።

ንሱ፡ ቅድሚ ወተሃደር ምዃኑ ብምህንድስና እዩ ተመሪቁ፡ ኣብ ውትህድርና ምስ ተጸንበረ ከኣ፡ ኣብ ካልኣይ ኲናት ዓለም ተሳቱፉ፡ መዓረግ ካፕቴን ረኺቡ። ኣብ ህንድን ምያንማርን(ቡርማ) ድማ ወተሃደር ኮይኑ ኣገልጊሉ።

ኣብዚ ሕጂ እዋን ኸኣ ናይ ፈረስኛ ማዕረግ ንኽውሃቦ ልዕሊ 2000 ፌርማታት ተኣኪቡ ኣሎ።