ኣብ ኣመሪካ ንምንታይ እዮም ብዙሓት ነቲ ዕጽዋ ዝቃወምዎ ዘለዉ?

ኣብ ሚቺጋን

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ኣብታ ሃገር፡ ዛጊድ ልዕሊ 761,000 ሰባት በቲ ቫይረስ ከምዝተለኸፉ ዝተረጋገጸ ኾይኑ ልዕሊ 40,000 ድማ ሞይቶም እዮም። እቲ ቁጽሪ ሕዚ'ውን እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ።

እንተኾነ፡ ኣብ ገለ ግዝኣተት ብዝሒ በቲ ቫይረስ ዝልከፉ ሰባት እናነከየ ይመጽእ ከምዘሎ ዘርእዩ ምልክታት ኣለዉ።

ገለ ግዝኣተት፡ ነቲ ተነቢሩ ዝጸንሐ እገዳታት ከላሕለሐኦ ጀሚረን ኣለዋ።

ኣብቶም ዝቕጽሉ መዓልታት፤ መናፈሻተት፣ ገማግም ባሕርን ገለ ኣናእሽቱ ትካላት ንግድን ዝኸፍታ ግዝኣታት ኣለዋ።

መብዛሕትኡ ክፋላት ኣመሪካ ግን ሕዚ'ውን ኣብ ዕጽዋ እዩ ዘሎ።

ኣብ ብዙሓት ግዝኣተት ድማ፡ ተቓወምቲ ናብ ኣደባባይ ወጺኦም መገድታት ብምዕጻውን ጥሩምባ መኪናታቶም ብምንፋሕን ኣብ ልዕሊ እዚ ዕጽዋ ዘለዎም ተቓውሞ ገሊጾም እዮም።

ንምንታይ እዮም ዝቃወዘለዉ?

እቶም ንተቓውሞ ናብ ኣደባባያት ዝወጽኡ ሰባት፡ እቲ ተነቢሩ ዘሎ ኣዝዩ ጥቡቕ ክልከላ ናይ ምንቅስቓሳትን ትካላት ንግድን ንዜጋታት ይሃሲ ኣሎ እዮም ዝብሉ።

እቶም ተቓወምቲ፡ ኣመሓደርቲ ናይተን ዝተፈላለያ ግዝኣታት ንምክልኻል እቲ ለበዳ፡ ብዝብል ዘንበርዎም እገዳታት ካብ ዝግብኦም ንላዕሊ ኣብ ፍርሒ ዝተደረኹ እዮም ኢሎም ይኣምኑ።

ገለ ካብቶም ተቓወምቲ ድማ፡ ብረት ዓጢቖም ዝወጹ ክኾኑ እንከለዉ፡ ገለ ካብቶም ኣወሃሃድቲ ናይቲ ሰልፍተት እውን ኣብ መሰል ምዕጣቕ ጎስጓሳት ዘካይዱ ጉጅለታት እዮም። እቲ ዕጽዋ ድማ ንመሰረታዊ ናጽነት ዜጋታት ዝግድብ እዩ ብምባል እዮም ዝቃወምዎ።

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ካልኦት ድማ፡ እቲ ዕጽዋ ንነዊሕ እዋን እንተቐጺሉ፡ ከባብያዊ ቁጠባን ኣናእሽቱ ትካላት ንግድን ክህሰዩ እዮም ብዝብል እዮም ዝቃወምዎ ዘለዉ።

ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን፡ ኣብታ ሃገር ብዝሒ ስራሕ ዝሰኣኑ ዜጋታት 22 ሚልዮን ከምዝበጽሐ ይግለጽ።

ኩሎም ተቓወምቲ ግን፡ ሽዑ ንሽዑ እቲ ገደባት ክለዓል ዝጠልቡ ኣይኮኑን።

ገለ ጉጅለታት፡ ነቲ ሕማም ተቓላዕቲ ዝኾኑ ሰባት ጥራይ ተፈልዮም ክውሸቡ፡ ሰባት ናብ ስርሖም መታን ክምለሱ ብዙሕ ምርመራታት ክካየድ፡ ከምኡ ድማ "ኣገደስቲ" ዝበሃሉ ንክኽፈቱ ዝፍቀደሎም ትካላት ዳግማይ ክረኣይ በሃልቲ እዮም።

እቶም ዝቃወም ዘለዉ ብዙሓት ድዮም?

ብዝሒ ተቓወምቲ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝተፈላለየ እዩ። ንኣብነት ኣብ ቨርጂንያን ኦሪጎንን ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ሰልፈኛታት እዮም ነይሮም። ኣብ ሚቺጋንን ግዝኣት ዋሽንግተንን ድማ ኣሸሓት ሰልፈኛታት እዮም ወጺኦም።

ኣብ ኮሎራዶ ድማ ብኣማኢት ዝቑጸሩ ነቲ ዕጽዋ ዝቃወሙ ሰልፈኛታት ዝወጹ ኮይኖም፡ ውሑዳት ሰብ ሞ ያጥዕና ድማ ንዓኣቶም ብምቅዋም መገዲ ዓጽዮም።

እቶም ተቓወምቲ መን እዮም?

ነዚ ናይ ተቓውሞ ሰልፍታት ዝውድብዎ ዘለዉ መብዛሕተኦም ዓቃባውያን (ኮንሰርቫቲቭ) ኮይኖም ንፕረዚደንት ትራምፕ ዝድግፉን ንመሰል ምዕጣቕ ዝጉስጉሱን እዮም።

ናይ ኣመሪካ ሚድያታት፡ ነቶም ሰልፈኛታት 'ኣብ ጎስጓስ መረጻ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝሳተፉ ሰባት ዝመስሉ እዮም' ክብላ እየን ዝገልጸኦም። እቶም ሰልፈኛታት ስእሊ ትራምፕ ዝሓዙ ጭርሖታት፣ ካናቲራን ምልክታትን ዝሓዙ እዮም።ኣብ ኣመሪካ ንምንታይ እዮም ነቲ ዕጽዋ ዝቃወምዎ ዘለዉ?