ኮሮናቫይረስ፡ ኣብ ሓደ ሆስቲታል ዝሰርሓ ማናቱ ነርሳት ኣብቲ ሆስፒታል ዓሪፈን

እተን መናቱ

ምንጪ ስእሊ, ZOE DAVIS

ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝተወለዳ ማናቱ ኣብ ናይ ሳልስቲ ፍልልይ ብኮቪድ-19 ሞይተን።

ኬቲ ዳቪስ ብሞያ ነርስ ተገልግል ዝነበረት ኮይና ብሰሉስ'ያ ኣብ ሆስፒታል ሳውዝሃምተን ዓሪፋ።

ማንታኣ ኢማ ደቪስ ድማ ብተመሳሳሊ ብሞያ ነርስ እትሰርሕ ዝነበረት ኮያና ድሓሪ ሳልስቲ ማንትኣ ኬቲ ብዓርቢ ኣብ ተመሳሳሊ ሆስፒታል ሳውዝሃምተን ዓሪፋ።

ዞዊ ዓባይ ሓፍተን እያ፡ "ናብዛ ዓለም ብሓደ ስለዝመጻእና ብሓደ ከኣ ክንመውት ኣለና እየን ዝብላ ኔረን" ትብል።

ንሳ ብምስዓብ፡ "ኬቲን ኢማን ዘይፈላለያ ተመሳሳሊ መልክዕን፡ ተመሳሳሊ እርኑብ ዝኾነ ጠባይን'ዩ ነይርውን" ድሕሪ ምባል፡ ክልቲኤን ምሉእ ጥዕና ከምዘይነበረንን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ግን ይጽለአን ምንባሩ ትሕብር።

"ከመይ ዝበላ ፍሉያት ሰባት ምንባረን ክገልጸን ቃላት'ዩ ዝሓጸረኒ ፡ ኩሉ ድሌታተን ሰብ ምሕጋዝ'ዩ ነይሩ፡ ንኣሽቱ እንከለዋ፡ ክጻወታ እንከለዋ እታ ሓንቲ ዶክተር እታ ሓንቲ ተሓካሚት፡ ወይ'ውን ክልቲኤን ዶክተር ኮይነን ከመይ ጌረን ንጽጉማትን ሕሙማትን ከምዝሕግዛ ብመልክዕ ተዋስኦ ነታ ባንቡለአን ይሕክማኣ ኔረን" ትብል።

"ነርሳት ኮይነን ኣብ ዝሰርሓሉ ዝነበራ እዋን'ውን፡ ግዲ ባህጊ ውሽጠን ኮይኑ፡ ንሕሙማተን ምሉእ ግዚኤን'የ ዝህበኦም ነይረን፡ ሕጂ ግን ግዲኤን ኣኺሉ. . . ምእማን'የ ስኢነ ዘለኹ" ትብል ዞዊ እናተነኽነኸት።

ኬቲ ኣብ ሆስፒታል ሳውዝሃምተን ነርስ ናይ ህጻናት ኮይና'ያ ትሰርሕ ነይራ፡ ብኮቪድ-19 ድሕሪ ምልካፋ ከኣ ኣብቲ ትሰርሓሉ ሆስፒታል'ያ ሰሉስ ናይ ምሸት ዓሪፋ።

ፓውላ ኣብ ሆስፒታል ሳውዝሃምተን ንኬት ናይ ቀረባ ሓላፊታ'ያ። "ኬቲ ብኹሎም መሳርሕታ ብሓደ ምሉእ ሓሳብ'ያ እትግለጽ፡ ኩሉ ነገራ ዘቕንእን ኣነቓቓሒትን ነርስ፡ ንኬቲ ነርስ ምዃን ስራሕ ጥራይ ኣይኮነን ነይሩ ባህጊ ውሽጣ'ያ ተርውየሉ ነይራ" ትብል።

ፓውላ ብምስዓብ "ብሽም ኩሎም መሳርሕታ ከምኡ'ውን ተሓከምቲ፡ ዝተሰማዓና ልባዊ ሓዘን ብምግላጽ ንስድራኣ ምሉእ ምጽንናዕ ይምነ" ኢላ።

ሮያል ኮሌጅ ነርሳት'ውን፡ "ኬቲ ንስራሕ ውፍይቲ፡ ንነብሰይ ዘይትብል ነርስ'ያ ነይራ፡ ሕሙማት ብግቡእ ክእለዩ ዝነበራ ሞያ ንኩሉ ከተካፍል ድሕር ዘይትብል ፍጥርቲ" ክብል እዩ ገሊጽዋ።

ኢማ ደቪስ'ውን ኣብ ተመሳሳሊ ሆስፒታል ኣብ ክፍሊ መጥባሕቲ ክሳብ 2013 ንትሽዓተ ዓመታት ሰሪሓ።

ላዕለወይቲ ሓላፊት ነርሳት ጋይል ባይርነ ኣብ ዝልኣኸቶ መልእክቲ፡ "ኢማ'ውን ልክዕ ከም ናይ ኬቲ ሕዱር ሕማም ነይርዋ'ዩ ቅድሚ ብኮቪድ-19 ሓሚማ ናባና ምምጽኣ'ውን ጥዕናኣ ጽቡቕ ኣይነበረን" ኢላ።

ጋይል ባይርነ ብምስዓብ "ኣዝዩ ዘሕዝን ኣጋጣሚ'ዩ፡ እዚ ንዝፈልጠን ጥራይ ዘይኮነ ብማዕዶ ኮይኑ ንዝሰምዖ'ውን ከቢድ'ዩ. . . ንስድረአን ክኣ'ሞ! ብዝኾነ ጽንዓት ይምነየሎም"

". . .ኢማ ርግእትን ፍሕሽውትን ነርስ'ያ ነይራ ብዓቢኡ ትግህትን ንፍዕቲ መራሒትን"

ኬቲ ብሰሉስ ድሕሪ ምዕራፋ ሓሙስ ናይ ምሸት፡ ኩሎም ኣባላት እቲ ሆስፒታል ኣብ ኣፍደገ እቲ ሆስፒታል ተኣኪቦም ኣብ ልዕሊ ኬቲ ዘለዎም ክብሪ ንምግላጽ" ጣቕዒት ንኬቲ" ብምባል እናኣጣቕዑን ብዓውታ እናጨደሩን ናይ ምፍናው ስነ-ስርዓት ገይሪሙላ።

ንእግረ መንገዶም ኢማ ሓፍታ'ውን ኣብቲ ሆስፒታል ስለዝነበረት ሓቦ ከስንቕዋ ፈቲኖም፡ ምስሊ ኬቶ ኣብ ኢማ እንተርኣዩ መለሳ ኣንተኾኖም ብምህቃን፡ ቆጸራ ሞት ግን ትጽቢት ብዙሓት ከይዓጠጦ ሰዓት ቆጸርኡ ሒዙ ንኢማ ደበኸ ኢልዋ። ኢማ'ውን ኣሰር እታ ኣብ ማህጸን ኣዲኣ ትሽዓተ ኣዋርሕ፡ ን37 ዓመታት'ውን ዘይተፈለየታ ኬቲ ከተርክብ ድሕሪ ሳልስቲ ሞት ሓፍታ ዓርቢ ዓሪፋ።

ኣብ ብሪጣንያ፡ ብለበዳ ኮሮናቫይረስ ዛጊት 50 ነርሳት ከምዝሞታ ጸብጻባት ይሕብሩ።