ኮሮናቫይረስ፡ ስደተኛታት መርመራ ኮቪድ-19 ብናፃ ክረኽቡ ዝጽዕር ዘሎ ኢትዮጵያዊ

ዶ/ር ደራራ ጢሞቲዎስ

ምንጪ ስእሊ, DR DERARA TIMOTIWOS

ኣብ ኣትላንታ ክላርክስተን ኣብ ዝበሃል ቦታ፡ ስደታኛታት ብዘይ ክፍሊት፡ ምርመራ ኮሮናቫይረስን ካልኦት ሕክምናን ንኽረኽቡ ኢትዮጵያዊ ዶ/ር ደራራ ጢሞቲዎስ ይጽዕር ከምዘሎ ንቢቢሲ ገሊጹ።

ዝኾነ ኣብ ከባቢ ኣትላንታ ዝነበር መድሕን ጥዕና ዘለዎን ዘይብሉን ሰብ፡ ኣገልግሎት ሕክምና ብዘይክፍሊት ክረክብ ከም ዝኽእል ይጽዕር ከምዘሎ'ውን ዶ/ር ደራራ ጢሞቲዎስ ሓቢሩ።

ንዝሓለፉ 13 ዓመታት ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ዶ/ር ደራራ ጢሞቲዎስ፤ ኣብ ቀረባ እዋን እዩ ዜግነት ኣሜሪካ ረኺቡ።

ቅድሚሕዚ ኣብ ግዝኣት ጆርጂያ ኣብ ጥቓ ከተማ ኣትላንታ ኣብ ትርከብ ከተማ ክላርክስተን፡ ኣባል ባይቶ ንምዃን ተወዳዲሩ ነይሩ።

ከተማ ክላርክስተን 13 ሽሕ ሰባት ዝነብሩላ ንእሽተይ ከተማ ከምዝኾነት ዝዛረብ ዶ/ር ደራራ፡ መብዛሕትኦም ነበርቲ ስደተኛታት ከም ዝኾኑ እዩ ዝገልጽ።

መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያንን ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመጽኡ ስደተኛታት፡ መራሕቲ ታክስን ኣብ ፋብሪካ ዝሰርሑን ብምዃኖም፡ ንኮሮናቫይረስ ተቓላዓይነቶም ልዑል ስለዝኾነ ምትሕግጋዝ ከምዘድልይ እዩ ዝኣምን።

"ዝኾነ ኣብ ከባቢ ኣትላንታ ዝነብር ዝተጸገመ ሰብ፡ መጺኡ ከዘራርበና ይኽእል እዩ" ዝብል ላዕለዋይ ቦርድ እቲ ክሊኒክ ዶክተር ደራራ፡ ምልክት ኮሮናቫይረስ ዝረኣዩን ጸገም ጥዕና ዘለዎምን ሰባት ብናጻ ዝምርመርሊ ኣገባብ የመቻችእ ከምዘሎ ሓቢሩ።

ዶ/ር ደራራ ጢሞቲዎስ " ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ሰብ ኢንሹራንስ እንተድኣ ዘይብሉ ብጣዕሚ እዩ ዝጽገም። እዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሕማቕ ገጽ እዩ። ንኮሮና ጥራሕ ዘይኮነስ ንኩሉ ዓይነት ሕማም" ኢሉ።

ወዲ 39 ዓመት ዶክተር ደራራ፡ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ሕጽረት ምግቢ ንዘጋጠሞምን ንዝጠመዩን ሰባት እውን፡ ኢንቪዥን ኣትላንታ ምስ ዝበሃል ትካል፡ ናይ ምምጋብ ስራሕቲ ይሰርሑ ከምዘለዉ ተዛሪቡ።

ኣብ ኣትላንታ ክላርክስተን ኣብ ዝበሃል ቦታ፡ ስደታኛታት ብዘይ ክፍሊት፡ ምርመራ ኮሮናቫይረስን ካልኦት ሕክምናን ንኽረኽቡ ኢትዮጵያዊ ዶ/ር ደራራ ጢሞቲዎስ ይጽዕር ከም ዘሎ ንቢቢሲ ገሊጹ።