ቻይና: 'ጸረ-ቫይረስ' ዝዓጠቓ መካይን፡ ሓቂ ድዩ?

ኣብ ውሃን ኣብ መኪና ኮይና ብመስኮት እትጥምት ጓል

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ኣፍረይቲ መካይና ቻይና ኣብ ጥዕና ዘሎ ሻቕሎት ኣተኩሮ ብምሃብ፡ ጸረ-ቫይረስ ዝዓጠቓ መካይን ክሰርሑ ከም ዝጀመሩ ይገልጹ።

እተን ሓደስቲ መካይን፡ ኣብ ውሽጠን ንዘሎ ሰብ፡ ማዕረ እቲ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ማስክ ዝገበረ ሰብ ክከላኸላ እዩ እቲ ዕላማ።

ኩባንያ ጊሊይ ዝርከቦም ኣብታ ሃገር ዘለው ዓበይቲ ኣፍረይቲ መካይን፡ እዚ ዓቕሚ ዘለወን ሓደስቲ ሞዴላት መካይን ንምፍራይ ተበጊሶም ኣለው።

ቻይና ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ኣዋርሕ ኣብ መሸጣ መካይን ምንቁልቋል ተራእዩ ኣሎ።

ኩባንያ ጊሊይ ነቶም ኣብ ዓበይቲ ከተማታት: ብኩል ኣየር ዘሻቕሎም ሰባት ኢሉ ከማዕብለን ኣብ ዝጸንሐ መካይን ጸረ-ቫይረስ ከም ዝህልወን ክገብር እዩ።

እዚ ንኣሽቱ ነገራት ናብታ መኪና ከይኣትው ዝገብር ቴክኖሎጂ፡ ነቶም ኣብታ መኪና ዝሳፈሩ ሰባት ካብ ሓደገኛ ባእታታት ክከላኸል እዩ።

ብዘይካ'ዚ ጊሊይ፡ ንመትሓዚ ናይ ማዕጾ ካብ ባክተርያን ቫይረስን ነጻ ዝገብር ጸረ-ታሕዋስ ዝኾነ ባእታ የማዕብል ኣሎ።

ወሃቢ ቃል ኩባንያ ጊልይ "ሰባት ኣብ መካይኖም ነዊሕ ሰዓታት እዮም ዘጥፍኡ፤ ዳርጋ ካልኣይ ቤቶም እዩ። ንጥዕና ዝሓሸ ፍርያት ብምስራሕ ጥራይ ኢና ንጠለብ ዓማዊልና ክነማልእን ዝሓሸ ኩነታት ክንፈጥርን እንኽእል" ኢሉ።

ኩባንያ ጊልይ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛቱን ዓማዊልን ክሕሉ ንዝኽእል ኣካላዊ ምትንካፍ ንምውጋድ፡ ንሓደስቲ ዓማዊሉ መፍትሕ ናይ ዝዓደግወን ሓደስቲ መካይን ክሳብ ኣፍደገ ገዝኦም ብድሮን (ሰብ ኣልቦ በረርቲ ማሽናት) የብጽሕ ኣሎ።

ኩባንያ ኤስኤኣይሲ ብወገኑ፡ ነቲ ብመንገዲ ስርዓተ ምቁጽጻር ኩነታት ኣየር (ኣየር ኮንዲሽን) ናብ መኪና ዝኣቱ ኣየር ዘምክን ኣልትራቫዮለት ጨረር ዝሰድድ መሳርሒ፡ ኣብ ፍርያቱ ክገጥም ከም ዝኽእል ኣፍሊጡ ኣሎ።

ኣበዚ ጉዳይ መጽናዕትታት ዘካይድ ፍሮስት ኤንድ ሱሊቫን ዝተብሃለ ትካል፡ እዚ በዞም ኩባንያታት ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትታት ሓቅነት ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ ዝገልጽ።

ዋና ዳይሬክተር ጉጅለ መጽናዕቲ ዕዳጋ ቻይና ሻውነ ረይን ግና "ኩባንያታት ነቲ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ዘሎ ፍርሒ ብምምዝማዝ ፍርያቶምን ክሸጡን ብዙሕ ዋጋ ክሓትቱን ይደልዩ ኣለው" ብምባል ተቓውምኡ ገሊጹ።

ኣብ 2015 ኩባንያ ተስላ፡ ብኩል ኣየር ዘጻርይ መሳርሒ ዘለወን መካይን ናብ ዕዳጋ ቀሪቡ: ኣብ ቻይና ብዙሕ ጠለብ ረኺቡ እዩ።

ኣብ ፈለማ ናይዚ ወርሒ፡ ቀለማት ዘፍሪ ኩባንያ ጃፓን፡ ወላ'ኳ ንኮሮናቫይረስ እንተዘይጠቐሰ፡ ጸረቫይረስ ዝኾነ ቀለም ከም ዘፍረየ ሓቢሩ ነይሩ።

እቲ ቀለም ንሆስፒታላት ኢሉ ከም ዘዳለዎ ዝገለጸ እቲ ትካል፡ ፍርያቱ ኣብታ ማእከል ለበዳ ኮሮናቫይረስ ዝኾነት ውሃን ዝርከቡ ንኣርባዕተ ሆስፒታላት ለጊሱ።