ገዲም ኤርትራዊ ዲፕሎማት ኣፈወርቂ ኣብራሃ ብሕማም ኮሮናቫይረስ ኣብ ለንደን ዓሪፉ

ኣፍወርቂ

ገዲም ኤርትራዊ ዲፕሎማት ኣፈወርቂ ኣብራሃ ኣብ ክፍሊ ጽኑዕ ክንክን ሕክምና ክእለ ድሕሪ ምጽናሕ'ዩ ብ11 ግንቦት 2020 ኣብ መበል 71 ዓመቱ ብሕማም ኮሮናቫይረስ ኣብ ለንደን ዓሪፉ።

ኣብ ከተማ ኣስመራ፡ ከባቢ ኪዳነ ምህረት ተወሊዱ፡ ኣብ ኣስመራን ኢትዮጵያን፡ ኣብ ሩስያን ዓባይ ብሪጣንያን ብስነ-ቀመምን ፖሊቲካል ሳይንስን ብልዑል መዓርግ ክልተ ዲግሪታቱ ዘጠናቐቐ ገዲም ተጋዳላይ ኣፈወርቂ ኣብራሃ፡ ነቲ ኣብ ጀርመን ዝጀመሮ ፖለቲካዊ ቃልሲ ብዕጥቂ ብረት ክቕጽሎ ኣብ ፈለማ 1975 ናብ ቃልሲ ተሰሊፉ።

ኣፈወርቂ ኣብርሃ ፈለማ ኣብ ክፍሊ ኢደ ስርሓት፡ ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊት፡ ኣላይን መራሕን ጉጅለ ባህሊ፡ ሓላፊ ጨንፈርን ሞያውን ክፍሊ ስነ-ቐመም ብምዃን ክሳብ ዕለተ ናጽነትን ድሕሪኡን ኣብ ሓያሎ ክፍልታት እቲ ውድብን ተዋጋኢ ሰራዊትን ብዝተፈላለየ ጽፍሒ ኣገልጊሉ።

ድሕሪ ናጽነት፡ ምስ ብጾቱ ኮይኑ፡ ነቲ ቀደም ኣብ ንእስነቱ ንሓደ ዓመት ዝሰርሓሉ ስርሑ ኣቋሪጹ ዝጸንሐ መጻረዩ ነዳዲ (ሪፋይነሪ) ናብ ንቡር ድሕሪ ምምላስ ብዙሕ ከይጸንሐ፡ ኣብቲ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኽፈት ዝነበረ ኤምባሲ ኤርትራ ከም ቀዳማይ ጸሓፊ ኮይኑ ተመዚዙ።

ናጽነት ኤርትራ ብህዝባዊ ድምጺ ንምርግጋጽ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ኣብ ዝተገብረ ህዝባዊ ረፈረንዱም ከኣ፡ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ መስርሕ ረፈረንድም መሪሑን ኣወሃሂዱን።

ኣፈወርቂ ኣብራሃ ብፖለቲካል ሳይንስ ማስተርስ ምስ ገበረ፡ ብ1996 ወኪል ኤርትራ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ (General consulate) ኮይኑ ክሳብ 2001 ዘገልገለ፡ ቅድምን ድሕርን ናጽነትን ኣብ ሃገራዊ ቃልሲ ብኹሉ ዝኽእሎ ዓቕሚ ብትግሃት ዝተዋሰአ ሓያል ተራን ጽልዋን ምንባሩ ብጾቱ ይምስክሩ።

መግለጺ ስእሊ,

ኣፈወርቂ ምስ በዓልቲ ቤቱ ፋጥና ኣብ ሳሕል

ኣፈወርቂ፡ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ሓያሎ ናይ መድረኽ ትያትር ዝደረሰ፡ ብውክልና ጠባያት ንከፊላዊ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ እተዘንቱ ሰንሰለት ዘርእስታ መጽሓፍ ዝጸሓፈ ኪኢላ ኣላይ መድረኽ ኢዩ ኔሩ።

ኣፈወርቂ ኣብራሃ፡ ካብ መንግስታዊ ስራሕ ድሕሪ ምስንባቱ፡ ኣብ ዓዲ ኢንግሊዝ ከቢድ ሓደጋ መኪና ኣጋጢሙዋ ንኣስታት 20 ዓመት ኣብ ዊል-ቼር እትነብር ዘላ ገዲም ድምጻዊት ተጋዳሊት በዓልቲ ቤቱ ፋጥና አሕመዲን ኣብ ምእላይን ደቁ ኣብ ምዕባይን ምምሃርን ተጸሚዱ ድሕሪ ምጽናሕ፡ በዚ ንዓለምና ዘናወጸ ኮቪድ-19 ብዘጋጠሞ ሕማም ኣብ ሆስፒታል ዓሪፉ።

ኣፈወርቂ ኣብራሃ በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ቖልዑን ኢዩ።