ክሎሮኲን፡ ሕማም ኮሮናቫይረስ ንምፍዋስ ኣብ 40 ሽሕ ሰብ-ሞያ ክፍተን እዩ

ጸረ ዓሶ መድሓኒት

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

መድሓኒት ዓሶ፡ ሕማም ኮሮናቫይረስ ዝፍውስ እንተኾይኑ ንምርግጋጽ ኣብ 40 ሽሕ ሰብ ሞያ ጥዕና ክፍተን ምዃኑ ተፈሊጡ።

እቲ ፈተነ፡ ኣብ ዩናይትድ ኪንግዶም ብዩኒቨርሲታት ብራይተንን ኦክስፎርድን እዩ ዝካየድ ዘሎ።

ክሎሮኲን፣ ሃይድሮክሲክሎሮኲን ከምኡ'ውን ፕላሴቶ ተባሂሉ ዝፍለጥ ውህድ፡ ካብ ኤውሮጳ፣ ኤስያን ካብ ደቡብ ኣመሪካን ኣብ ዝተውጻጽኡ 40 ሽሕ ሰብ ሞያ ጥዕና እዩ ክፍተን ተባሂሉ።

እቶም እዚ ዝተቓመመ መድሓኒት ዝፍተነሎም ዘሎ ሰባት፡ ኩሎም በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ዝሓወዩን ገና ዘይሓወዩን ይርከቡዎም።

እቶም እቲ መድሓኒት ዝፍተነሎም ፈላሞት ሰባት፡ ጽባሕ ዕለተ ሓሙስ ኣብ ውሽጢ ዩኒቨርሲታት ብራይተንን ሰሴክስን፡ እቲ መድሃኒት ክወስዱ እኦም።

እቲ መድሓኒት ንሰለስተ ወርሒ እዩ ክወሃቦም ተባሂሉ።

ውጽኢት እቲ መጽናዕቲ ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመት [ኣቆጻጽራ ኤውሮጳውያን] እዩ ዕላዊ ክኸውን።

እቲ መድሓኒት ኣብ ሰብ ሞያ ክፍተን ዝተደለየሉ ምኽንያት፡ እቶም ሰብ ⶁያ ካብቲ ሕማም ክከላኸለሎም ዝኽእል እንተኾይኑ ንምፍላጥ እዩ።

እቲ መጽናዕቲ ካብ መንጎ ዘካይዱ፡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ፕሮፌሰር ኖኮላስ ዋይት ሓደ እዩ።

እቲ ፕሮፌሰር፡ ክሎሮኲን ወይ ሃይድሮክሲክሎሮኲን ምስ ኮቪድ-19 ተዛሚዱ ጠቐምቲ ይዀኑ ጎዳእቲ እንፈልጦ ነገር የለን እዩ ዝብል።

እንተኾነ እቲ መጽናዕቲ ሓጋዚ ከም ዝኸውን ይዛረብ።

እቶም ሰብ ሞያ ዀኑ እቶም መጽናዕቲ ዘካይዱ፡ መን ኣየናይ መድሓኒት ከም ዝወሰደ ስለ ዘይፈልጡ፡ እቲ መጽናዕቲ ውጽኢታዊ ክዀን እዩ ኢሉ፡ እቲ ፕሮፌሰር።

ካብ ዩኒቨርሲቲ ብራይተን ፕሮፌሰር ማርቲን ድማ፡ "ኣዝዩ ውጽኢታዊ ዝዀነ መድሓኒት ምርካብ ጊዜ ከድሊ እዩ" ኢሉ።

እዞም መድሓኒታት ዓሶ፡ ብኮቪድ 19 ናይ ምትሓዝ ዕድል ዝንክዩ እንተዀይኖም ግን፡ ጽቡቕ ዜና ከም ዝኸውን ተዛሪቡ። ክልቲኦም መድሓኒታት፡ ረስኒን ቃንዛን ብምንካይ እዮም ዝፍለጡ።

ሃይድሮክሲክሎሮኲን ድማ፡ ናይ ሰውነት ሕማም ናይ ምክልኻል ተፈጥሮኣዊ ዓቕሚ ክውስኽ ዝሕግዝ እዩ።

እቲ መድሓኒት፡ ሉፐስ ንዝተብሃለ ሕማም ንምክልኻል'ውን ይወሃብ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ሕዚ ኣብ ዕዳጋ ዳርጋ ኣይርከብን ተባሂሉ። ንሕሙማት ሉፐስ፡ ሓደጋ ዘስዕብ እዩ።

ብኸመይ ተጀሚሩ?

ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ፡ ቅድም ክብል ሕማም ኮሮናቫይረስ ቀሊል ሕማም ሰዓል እዩ፤ ብመድሓኒት ዓሶ ክድሕን ዝኽእል እዩ ዝብል ርእይቶ ምሃቡ ዝዝከር እዩ።

ኣብዚ ሰሙን ድማ፡ ፕረዚደንት ትራምፕ ካብቲ ሕማም ዓርሱ ንምክልኻል፡ 'ሃይድሮክሲክሎሮኲን ይወስድ ኣለኹ' ብምባሉ ነቐፌታታት ክውሕዙ ቀንዮም።

እቲ መድሓኒት ከይሓመምካ ምውሳድ፡ ጉድኣት ከስዕብ ከም ዝኽእል ሰብ ሞያ ይዛረቡ ኣለዉ።

ብፍላይ ቁጽጽር መድሓኒት ኣመሪካን ውድብ ጥዕና ዓለምን፡ ብሰብ ሞያ ዘይተፈቐደልካ መድሓኒት ምውሳድ ሳዕቤን ኣለዎ ዝብል መጠንቀቕታ ሓዘል መግለጺ ሂቦም እዮም።

እቲ መድሓኒት ኮቪድ 19 ክፍውስ ዝኽእል ምዃኑ ኣይተረጋገጸን ጥራሕ እንተይኮነስ፡ ንሕማም ልቢ ከቃልዕ ይኽእል እዩ'ውን ተባሂሉ እዩ።

ሕዚ ኣብ ልዕሊ እቲ መድሓኒት ዝካየድ መጽናዕቲ ግና፡ ካብ ዩናይትድ ኪንግደም፣ ታይላንድ፣ ቬትናም፣ ላኦስ፣ ከምኡ'ውን ካብ ካምቦዲያን ጣሊያንን ዝተውጻጽኡ ተመራመርቲ ዝሳተፍሉ እዩ።