ብዛዕባ እቲ ቫይረስ ዝሰነደቶ መዘክር ንቻይና ዘቖጥዐ፡ ተቐማጢት ውሃን

ቻይናዊት ፋንግ ፋንግ ኣብ ውሃን 22 ለካቲት 2020

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

መግለጺ ስእሊ,

መዘክራት ፋንግ ፋንግ ካብ መዓልታዊ ብድሆታት ክሳብ'ቲ ግዱድ ምግላል ዘስዓቦ ኣካላዊ ጽልዋ ኣስፊራ ኣላ

ብፍልጥቲ ቻይናዊት ጸሓፊት ዝተሰነደ፡ ብዛዕባ እተን ቀዳሞት መዓልትታት ለበዳ ኮሮናቫይረስ ኣብ ውሃን ዘዘንቱ መዘክር፡ ሕጂ ናብ ቋንቋ እንግሊዝ ተተርጒሙ ኣሎ።

ፋንግ ፋንግ ብዛዕባ እቲ ናይ ውሃን ተሞክሮኣ፡ እቲ ሕማም ኣህጉራዊ ለበዳ ምዃኑ ቅድሚ ምእዋጁ፡ ኣብ ወርሒ ጥሪ እያ ኣብ ኢንተርነት ክትጽሕፍ ጀሚራ።

መዘክር እታ ጓል 65 ዓመት ጸሓፊት ብብዝሒ ተነቢቡ፡ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ቻይናውያን ብዛዕባ እታ እቲ ቫይረስ ፈለማ ዝተራእየላ ከተማ፡ ገለ ስእሊ ክረኽቡ ኣኽኢሉ እዩ።

ኣብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት፡ ውሃን ቅድሚኡ ኣብ ዘይተሰምዐ ምሉእ ዕጽዋ ዝኣተወት ፈላሚት ከተማ ኮነት፤ እታ ከተማ ርክባ ምስ ቻይናን መላእ ዓለምን ተቋረጸ።

እቲ ዕጽዋ ምስ ቀጸለ፡ ፋንግ ፋንግ ኣብ ብዙሓት ተፈላጥነት ረኸበት። ኣሕተምቲ ነቲ ጽሑፋታ ኣኻኺቦም ናብ ዝተፈላለየ ቋንቋት ክትርጉምዎ ምዃኖም ኣፍለጡ።

እቲ ፋንግ ፋንግ ኣብ መላእ ዓለም ዝረኸበቶ ህቡብነት ግና፡ ኣብ ቻይና ዘለዋ ኣጠማምታ እናተፈለየ ብምኻዱ እዩ። ብዙሓት በቲ ዘቕረበቶ ጸብጻብ ክቑጥኡ ከለው፡ ከዳዕ ዝበሉዋ'ውን ሒደት ኣይኮኑን።

መዘክር ፋንግ ፋንግ ብዛዕባ እንታይ እዩ ዘዘንትው?

ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ፡ ቻይና ኣብ ውሃን ዕጽዋ ምስ ኣወጀት፡ ፋንግ ፋንግ፡ ነቲ ኣብታ ከተማ ዝነበረ ፍጻመታት ዌቦ ኣብ ዝተባህለ ናይ ቻይና ማሕበራዊ መራኸቢ ክትጽሕፍ ጀሚራ።

ኣብቲ መዘክራ፡ ካብ መዓልታዊ ብድሆታት ክሳብ'ቲ ግዱድ ምግላል ዘስዓቦ ኣካላዊ ጽልዋ ኣስፊራ ኣላ።

ፋንግ ፋንግ "ነቲ ፍርሒ፡ ብስጭት፡ ቁጥዐን፡ ተስፋን ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ደቂ ሃገራ" ከም ዘቃልሐት፡ ኣሕታሚ ሃርፐር ኮሊንስ፡ ይዛረብ።

"ንሳ ኣንጻር ማሕበራዊ ስእነት ፍትሒ፡ ስልጣን ብዘይ ኣግባብ ምጥቃምን ካልእ ነቲ ለበዳ ንምግታእ ተባሂሎም ዝተወሰዱ ስግምትታትን ብምዝራብ፡ ኣብ ኢንተርነት ይካየድ ኣብ ዝነበረ ምጉት ተሸሚማ" ኢሉ።

ንሳ ኣብ ዝጸሓፈቶ፡ ኣብ ጋዜጣ ሳንደይ ታየምስ ኣብ ዝተሓትመ ሓደ ጽሑፍ፡ ንጓላ ካብ መዓርፎ ነፈርቲ ክትቅበል ኣብ ዝኸደትሉ ብዛዕባ ዘጋጠማ'ያ ተዘንትው።

"ኣብቲ ጎደናታት መካይን ኮነ ብእግሩ ዝኸይድ ሰብ ኣይትርእይን። እዞም መዓልትታት ፍርሒን ራዕድን ኣብዛ ከተማ ጥርዚ ዝበጽሑሉ እዋን እዩ። ክልቴና መሸፈኒ ገጽ ማስክ ጌርና ኣሎና" ኢላ። "

ከመይ ጌሩ እዩ ኣህጉራዊ ኣቓልቦ ክስሕብ ዝኸኣለ?

ኣብቲ ዜና ኣዝዩ ተጻርዩ ዝሓልፈሉን ናጻ ማእከናት ዜና ብዙሕ ዘይነበሩሉን እዋን፡ ፋንግ ፋንግ፡ ምስቲ ኣብ ስነጽሑፍ ዝጸንሓ ስም፡ ምንጪ ናይ እሙን ሓበሬታ ኮይና እያ ተቐልቒላ።

ሓደ ተጠቃሚ ዌቦ "እዛ ሃገር ከማኺ ዝኣመሰለ ህልና ዘለዎም ጸሓፍቲ የድልይዋ ኣለው። ህዝቢ ኣብ መብዛሕትአን እተን ፍሉጣት መራኸቢ ብዙሃን ዝጸንሖ እምነት ጠፊኡ እዩ" ከም ዝበለ ዘ ኢንደፐንደንት ጸብጺቡ።

ዝናን፡ ቃላትን ፋንግ ፋንግ፡ ካብ ቻይና ወጻኢ'ውን ንኽዝርጋሕ፡ ግዜ ኣይወሰደን።

ስለምንታይ እያ ቻይና ኣንጻራ ተላዒላ?

ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ቻይና፡ ናይ 'ሳይበር-ሃገራውነት' ልሙድ እዩ። ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ቁጡዓት ተጠቀምቲ ኢንተርነት፡ ቻይና ክትንቀፍ ኮነ ክትጽረፍ ከላ፡ ምላሽ ንምሃብ ድልዋት ኮይኖም'ዮም ዝጸባበዩ። ፋንግ ፋንግ ኣብ ፈለማ፡ ካብዚ ናይ ኢንተርነት ወቐሳታት ርሕቕቲ እያ ነይራ።

እቲ ቫይረስ ናብ መላእ ዓለም ምስ ኣስፋሕፍሐ፡ ብዙሓት ሰባት፡ ቻይና ነቲ ለበዳ ዝወሰደቶ ግብረመልሲ ክነቕፉ ጀሚሮም። እዚ እናበዝሐ ምስ ከደ ድማ ብርክት ዝበሉ ሰባት ነቲ ርእይቶ ክቃወሙ ተራእዮም።

እዚ ኩነታት ድማ ንጽሑፋት ፋንግ ፋንግ ኣብ ምዕራብ ጠለብ ክረክብ ገይርዎ።

ምንጪ ስእሊ, AFP

መዘክር ፋንግ ፋንግ ኣብ ኣማዞን ጠለብ ምርካቡ ምስ ተገለጸ ተጻራሪ ርእይቶታት ከም ዝወሓዘ ማእከን ዜና ዋትስ ኦን ዌቦ ይሕብር።

"ኣብ ዓይኒ ብዙሓት ቻይናውያን ተጠቀምቲ፡ ፋንግ ብዛዕባ ለበዳ ውሃን ዝጸሓፈቶ ነቓፊ ጽሑፍ፡ ንተጻረርቲ ቻይና ተወሳኺ መማጎቲ" ከም ዝኾነ እቲ ጸብጻብ ይገልጽ።

ንሳ ከም ሓቀኛ ዘይኮነት ከም ከዳእ ክትቁጸር ጀሚራ፤ ገለ'ውን ንህቡብነት ትሰርሕ ከም ዘላ ይኸሱ።

ሓደ ተጠቃሚ ዌቦ፡ "ነዚ ሃገራዊ ቅልውላው ክትምዝምዞ ትፍትን ኣላ. . . እዚ ድማ ፍንፉን እዩ" ኢሉ ።

ምንጪ ስእሊ, AFP

ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ዲፕሎማስያዊ ምፍጣጥ ተሸሚመን ኣብ ዝርከባሉ እዋን፡ እቲ ጽሑፋ፡ ብኣሜሪካዊ ኣሕታሚ ሃርፐር ኮሊንስ ንሕትመት ምብቅዑ'ውን ነቲ ቁጥዐ ነዳዲ ካብ ዝወሰኹ ዛዕባታት እዩ።

ብመንግስቲ እትውነን መራኸቢ ብዙሃን ቻይና፡ ኣብ ጉዳይ ፋንግ ፋንግ መርገጺኦም ኣነጺራ ኣላ።

"እቲ ብመራኸቢ ብዙሃን ወጻኢ ሃገር ዝተንበድበደ ህቡብነታ እናወሰኸ ምኻዱ፡ እታ ጸሓፊት ካልእ መሳርሒ ናይ ምዕራብ ብምዃን ኣንጻር ጻዕርታት ህዝቢ ቻይና ተበጊሳ ክትኸውን ከም እትኽእል ዘጠንቅቕ እዩ" ኢሉ ግሎባል ታየምስ።

"እቲ ጽሑፋ፡ ነቲ ብነበርቲ እታ ከተማ ዝተኻየደ ጻዕርታትን ካብ መላእ እታ ሃገር ዝተዋህበ ሓገዝን ዕሽሽ ብምባል፡ ነቲ ክፉእ ሸነኽ ውሃን ጥራይ ዘቃልዕ እዩ" ኢሉ።

እቲ መጽሓፋ ክሳዕ ክንደይ እዩ ተቐባልነት ረኺቡ?

እቲ መጽሓፍ ዝሓለፈ ዓርቢ ብምዝርግሑ፡ ዝኾነ ርእይቶ ምሃብ ኣጸጋሚ እዩ።

እንተኾነ ዘ ኒው ዮርክ ታየምስ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ "ኣብ ዕጽዋ፡ ኣብ ፍርሒ ኮይና፡ ተባዕ ጽሑፋት እያ ጽሒፋ" ክብል ንኢዱ።

ኣብ ኣማዞን ግና፡ እቲ መጽሓፍ ብርክት ዝበለ ነቐፌታት በጺሕዎ ኣሎ፤ ሓደ ካብኣቶም፡ "ምሉእ ብምሉእ ስኑዕ ሓበሬታ'ዩ" ኢልዎ።

ካልእ ግና እቲ ጽሑፋ፡ "ኣብ ሓንቲ፡ መላእ ዓለም ዝከታተላ ከተማ ምንባር፤ እንታይ ከም ዝመስል ዘርእይ እዩ" ክብል ናእድኡ ገሊጹ።