ኣብ ሊባኖስ ዝርከባ ኢትዮጵያውያን ንሓደ ጉዕዞ ነፋሪት ብዙሕ ገንዘብ ተሓቲትና ኢለን

ኣብ ሊባኖስ ዝርከባ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገረን ክምለሳ ንምምዝጋብ ኣብ ኣፍደገ ቆንስል እናተጸበያ

ምንጪ ስእሊ, JOSEPH EID

መግለጺ ስእሊ,

ኣብ ሊባኖስ ዝርከባ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገረን ክምለሳ ንምምዝጋብ ኣብ ኣፍደገ ቆንስል እናተጸበያ

ናብ ሃገረን ክምለሳ ዝደልያ ኣብ ሊባኖስ ዝርከባ ኢትዮጵያውያን መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንሓደ ጉዕዞ በረራ ብዙሕ ገንዘብ ሓቲቱና ክብላ ቅሬትአን ገሊጸን።

ኣብ ሊባኖስ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም እንተኾይኖም ካብ ቤይሩት ናብ ኣዲስ ኣበባ ንዝግበር ሓደ ጉዕዞ 680 መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም ድማ 580 ዶላር ክኸፍሉ ከምዝተሓተቱ ንቢቢሲ ተዛሪበን።

ኣብታ ሃገር ነዊሕ እዋን ዝጸንሐት ትነበብ በሃይሉ "ብናይ ሓገዝ መግቢ ዝናበሩ ሰባት ከመይ ገይሮም'ዮም 680 ወይ 580 ዶላር ክኸፍሉ ዝኽእሉ? ኣብታ ሃገር ዘይርከብ ዶላርከ ካበይ'ዩ ክመጽእ? እቲ ዋጋ ኣዝዩ ክባር'ዩ" ክትብል ኣረዲኣ።

ቅድሚ ሕዚ ከቢሩ እንተተባሂሉ ካብ በይሩት ናብ ኣዲስ ኣበባ ንዝግበር ጉዕዞ 350 ዶላር ይኽፈል ከምዝነበረ'ውን ኣዘኻኺራ።

"ኣይኮነን'ዶ ንሕና ሊባኖሳውያን እውን ዶላር ንምርካብ ተጸጊሞም'ዮም ዘለዉ። 580 ዶላር ንምርካብን ናብ ኤምባሲ ከይደን ንኽምዘገባ ሰብነተን [ክብረን] ኣሕሊፈን ክሳብ ምሃብ ዝበጽሓ ኣለዋ" ኢላ ትነበብ።

መረዳእታ ፎረም ቁጠባ ዓለም እንተኾይኑ፡ ሊባኖስ ካብተን ኣብ ዓለም ዝለዓለ እኩብ ዕዳ ዘለወን ሃገራት ብሳልሳይ ደረጃ ትስራዕ።

ስራሕ ዘይብሎም መናእሰይ ብዘልዕልዎም ተቓውሞታት ክትሕመስ ዝጸንሐት ኮይና፡ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ካብ ዝኽሰት ንደሓር ግን እቶም መናእሰይ ንተቓውሞ ናብ ኣደባባት ክወጽኡ ብዘይምኽኣሎም ቁሩብ ዕረፍቲ ረኺባ'ላ። እዚ እዋን ለበዳ ከኣ ንቑጠብኣ ብዝያዳ ክሃስዮ ከምዝኽእል ይግመት።

መንግስቲ ኣብ ሃገሩ ንዘጋጠመ ሕጽረት ዶላር ንምዕጋስ ኣብ ማእከላዊ ባንኪ ተቐሚጡ ዝነበረ ናብ ሃብታማት ዶላራት ከውጽእ ከምዝተገደደ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ቀረባ እዋን ጸብጺቡ ነይሩ።

ሊባኖሳውያን ብሰንኪ'ቲ ዘጋጠመ ቁጠባዊ ቅልውላው ንሰራሕተኛታቶም ካብ ገዝኦም ይሰጉ ከምዘለዉ ትነበብ ትገልጽ። ብዙሓት ድማ ኣብ ጸገም ወዲቖም ይርከቡ።

"ብዙሓት ኢትዮጵያውያን 'መጽለሊ ገዛ ካብ ምስኣን መግቢ'ኳ እናረኽብና ኣብ ውሽጢ ገዛ [ተቖጺረን ኣብ ዝሰርሓሉ] ምጽናሕ ይሓሸና' ብዝብል ብዘይደሞዝ እናሰርሓ እየን" ኢላ።

ምንጪ ስእሊ, ANWAR AMRO

መግለጺ ስእሊ,

ናብራ ዝኸበዶም መንእሰያት ሊባኖስ፡ መሸፈኒ ገጽ ማስክ ጌሮም ንተቓውሞ ናብ ጎደናታት ቤይሩት ኣብ ዝወጹሉ እዋን፡ ሚያዚያ 23

መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እንታይ ይብል?

ቢቢሲ ካብ መርበብ ሓበሬታ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ከረጋግጾ ከምዝኸኣለ ንኣብነት ኣብዚ ዕለት (21/05/2020) ካብ ቤይሩት ናብ ኣዲስ ኣበባ ንዝግበር በረራ 680 ዶላር ክፍሊት ይሓትት።

ኣብ ሊባኖስ ናይ ዝርከብ ጨንፈር መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣካያዲ ስራሕ ንዝኾነ ኣይተ ዳንኤል ጽጌ እቲ ዋጋ ክውስኽ ዝኸኣለሉ ምኽንያት ንኸብርሁልና ሓቲትናዮም፤ እቲ መገዲ ኣየር ካብ በይሩት ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝገብሮ በረራ ትርፊ ይረክብ ከምዘየለ ተዛሪቡ።

"እዚ ንንግዲ ዝግበር በረራ ኣይኮነን። ነዚ ዋጋ ዘውጻእነዮ ንመኽሰብ ዘይኮነስ ወጻኢና ንምሽፋን ጥራይ እዩ። ዝርከቦ ኣታዊ የለን" ክብል ገሊጹ።

ኣስዕብ ኣቢሉ ድማ "ቅድሚ ሕዚ ካብ ቤይሩት ተበጊሶም ብኣዲስ ኣበባ ኣቢሎም ናብ ዝተፈላለያ ሀገራት ዝኸዱ ተጓዓዝቲ ነይሮም'ዮም። ካብ 3 ክሳብ 4 ሽሕ ዶላር ዝኽፍሉ'ውን ነይሮም። ሕዚ ግን ውሑዳት ተሳፈርቲ ጥራይ ኢና ክንጽዕን። ኣብ ርእሲኡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ እየን ዝኸዳ" ኢሉ።

እቲ ኣካያዲ ስራሕ ጨንፈር መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ፡ ዝተሓተ ዋጋ 680 ዶላር ከምዝኾነ ኣዘኻኺሩ።

ክፍሊት ፈጺመን 6 ወርሒ ዝመልአን

ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ እትርከብ ሊባኖስ ልዕሊ 400 ሽሕ ኢትዮጵያውያን ኣለዉ ተባሂሉ ይግመት። ካብዚኦም እቶም 70 ሚኢታዊት መንበሪ ፍቓድ ከምዘይብሎም ኣብታ ሃገር ካብ ዘሎ ቆንጽላ ኢትዮጵያ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ።

ሰሚራ ዓብዱላሂ ሓንቲ ካብ ሞንጎ'ቶም ፍቓድ መንበሪ ዘይብሎም ኢትዮጵያውያን እያ። ሰነድ ጉዕዞ ስለዘይብላ እቲ ቆንጽላ ብዘቕረቦ ሕቶ መሰረት ናብ ኢትዮጵያ ንኽትምለስ 580 ዶላር ከፊላ ናብ ሃገራ ክትኣውት እናተጸበየት 6 ወርሒ መሊእዋ'ሎ።

"መዓዝ ከምእንምለስ ኣይነገሩናን። ስእልና ሂብና ተዳሊኽን ጽንሓ ጥራይ ተባሂልና። እናተጸበና ከለና ድማ ኣብ ሞንጎ ኮሮናቫይረስ ተኸሲቱ" ክትብል ነቲ ኩነታት ትገልጽ።

ከም ሰሚራ ዝበላ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም ኢትዮጵያውያን ምስ መንግስቲ ሊባኖስ ብምርድዳእ ሰነድ ጉዕዞ ተደልዩለን ጽባሕ ናኽመለሳ ተሓሲቡ ዝነበረ ቻርተር በረራ ክናዋሕ ከምዝተገበረ ኣይተ ዳንኤል ገሊጹልና።

"ንጽባሕ ዓርቢ [22 ግንቦት] ተሓሲቡ ዝነበረ ቻርተር በረራ ንዘይተወሰነ እዋን ተናዊሑ'ሎ። ተሰሪዙ ማለት ግን ኣይኮነን። ከምዝሰማዕኽዎ እንተኾይኑ ዝዳለዉ ተወሰኽቲ ሰነዳት ኣለዉ። እቶም ሰነዳት ምስተማልኡ ድማ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት እቲ በረራ ከምዝህልው ንኣምን" ክብል ሓቢሩና።

ኣብ ሊባኖስ ቆንስላ ኢትዮጵያ ኣይተ ኣክሊሉ ታጠረ ድማ "ኣብ መእተዊ ቪዛ ዘይተወደአ ነገር ኣሎ። [መንግስቲ ሊባኖስ] ሓድሽ ኣሰራርሓ ስለዘምጽኡ ንዕኡ እናወዳዳእና ኢና ዘለና። ኣብ ቀረባ ክኸዳ እየን" ክብል ንቢቢሲ ሓቢሩ።

በቲ ቆንጽላ ንዝተመዝገቡ "ተዳሊኹም ጽንሑ እምበር፤ በዚ መዓልቲ ክትኸዱ ኢኹም " ከምዘይተበሃሉ'ውን ኣዘኻኺሩ።