ስፔስ ኤክስ፡ ጠፈርተኛታት ኣብ ኣብ ዓለማዊ መደብር ምርምር ጠፈር በጺሖም

ጠፈርተኛታት

ምንጪ ስእሊ, NASA

ኣመሪካውያን ጠፈርተኛታት ዳግ ሃርሊን ቦብ ቤንከንን ናብ ዓለማዊ መደብር ምርምር ጠፈር ብሰላም በጺሖም፡ ናብ ውሽጢ ኣትዮም ኣለዉ።

እዞም ጠፈርተኛታት ታሪኻዊ ጉዕዞ እዮም ኣካይዶም። ነዚ ጉዕዞ ታሪኻዊ ዝገበረቶ ድማ እታ ዝተጉዓዙላ መንኮርኲር እያ።

እዛ 'ድራጎን' ዝተሰምየት መንኮርኲር፡ ስፔስ ኤክስ ብዝበሃል ናይ ውልቀ ኩባንያ እትውነን እያ።

ናሳ፡ ቅድሚ ትሸዓተ ዓመታት እዩ መንኮርኲራት ምውንጫፍ ደው ኣቢሉ። ክሳብ ሽዑ ድማ፡ ናሳ ባዕሉ መንኮርኲር ሃኒጹ እዩ ዝውንጭፍ ነይሩ።

ሕዚ ግን፡ እዚ ስፔስኤክስ ዝበሃል ናይ ውልቀ ትካል እዩ ነዞም ጠፈርተኛታት ናብቲ ዓለማዊ መደብር ምርምር ጠፈር ኣብጺሑ ክመልሶም።

ናሳ ድሕሪ ሕዚ፡ ባዕሉ መንኮርኲር እናሃነጸ ምውንጫፍ ኣየድልዮን። ካብ ከም በዓል ስፔስ ኤክስ ዝበሉ ንግዳዊ ትካላት ኣገልግሎት መጓዓዝያ እናተኻረየ እዩ፡ ናብቲ ኣብ ጠፈር ዝርከብ መደብር ጉዕዞታት ክገብር።

ጠፈርተኛታት ዳግን ቦብን ብቀዳም እዮም ካብ ፍሮሪዳ ተወንጪፎም።

ናብ ዓለማዊ መደብር ምርምር ጠፈር ምስበጽሑ ኸኣ፡ ምስቶም ኣብኡ ዝርከቡ ኣመሪካውያንን ሩስያውያንን ተመራመርቲ ተሓዊሶም።

መሳርሕቶም ናይ ናሳ ተመራማርን፡ ኣዛዚ ዓለማዊ መደብር ምርምር ጠፈርን፡ ክሪስ ካሲዲ ድማ ተቐቢልዎም።

ማዕጾ ናይታ ዝኸዱላ መንኮርኲር ድራጎንን፡ ማዕጾ ናይቲ ዓለማዊ መደብር ምርምር ጠፈርን ምስተኸፈተ፡ ተመራመርቲ ዳግን ቦብን እናሰፈፉ ኣትዮም።

ምንጪ ስእሊ, SPACEX

ዳግ "ስለዝመጻእና ሕጉሳት ኢና፡ ክሪስ ዕዮ ክህበና እዩ። ቀልጢፍና ክንለምድ ኢና፡ ብዙሕ ነገር ከምዘይነበላሹ ድማ ተስፋ ንገብር" ኢሉ።

ቦብ ድማ፡ ብሰላም ከምዝኣተዉን፡ ነቲ ዝጽበዮም ዘሎ ዕማማት ክፍጽሙ ድልዋት ምዃኖምን እዩ ገሊጹ።