መንግስቲ ኤርትራ፡ ንክስታት ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት መልሲ ሂቡሉ

ተኸታታሊት ሰባዊ መሰላት ኤርትራ፡ ዳንኤላ ክራቨዝ

ምንጪ ስእሊ, UN WEB TV

መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣብ ሚያዝያ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበሉ ክስታት ምግሃስ ሰባዊ መሰላት ግብረመልሲ ሂቡሉ።

ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ትማሊ ኣብ ዘውጽኦ ነዊሕ መግለጺ፡ ነቲ ብ17 ሚያዝያ ብፍልይቲ ተኸታታሊት ሰባዊ መሰላት ኤርትራ ናብ ቤት ምኽሪ ሰባዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበ ክሲታት "ዘይቅዱዉ" ክብል ነጺግዎ።

ተኸታታሊት ሰባዊ መሰላት ኤርትራ፡ ዳንኤላ ክራቨዝ፡ ነቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ፡ መንግስቲ ኤርትራ ምግሃስ መሰላትን ምእጋድ ዝተፈላለዩ ናጽነታትን ይቕጽሎ ከም ዘሎ፡ ዝርዝራዊ ክስታት ኣቕሪባ ነይራ።

"እቶም ጸብጻባት፡ ብምትሕብባር ቀንዲ ተጻባእቲ ኤርትራ ዝተሰርሑ'ዮም" ዝበለ መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ "ዝምቡዓትን ዝተደጋገሙን መግለጽታት" እዮም ኢሉ።

ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ንህዝቢ ኤርትራ ዛጊት ዘምጽኦ ረብሓ የሎን ንዝብል ናይቲ ጸብጻብ ክሲ፡ ግብረመልሲ ኣብ ዝሃበሉ ድማ፡ ክልቲአን ሃገራት፡ ኲነተ-ኲናት ዓጽየን፡ ዲፕሎማስያዊ ዝምድንአን ናብ ንቡር ምምላሰንን፡ ኣኼባታትን ዋዕላታትን ምክያዶምን መርኣያ ዘምጽኦ ለውጢ ምዃኑ ጠቒሱ።

እቲ ስምምዕ ሰላም ናብ ቁጠባዊ ረብሓታት ንምቕያር ድማ፡ ትሕተ-ቅርጻዊ ስራሓት ይካየድ ከም ዘሎን፡ ምምሕዳራውን ሕጋውን ቅጥዕታት ኣብ ምድላዉ ከም ዝርከብን እቲ መግለጺ ሓቢሩ።

ንጉዳይ ደረት-ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ከኣ፡ ብኲናት ዝተስገደደ ምዃኑ ብምምጓት፡ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ተረባሕቲ "ዝበረኸ" ናይ ደሞዝ ምምሕያሽ ኮይኖም ኣለዉ ኢሉ።

"ምስዚ ዘሎ ሰላም፡ ናይ ግዜ ገደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ብዓይኒ ሕጊ ናብቲ ዝግብኦ ሕጋዊ ኣዋጅ ክምለስ'ዩ።

"ከምቲ ቅድሚ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ዘካየዶ መደባት… ናይ መጣየሲ ቅጥዕታት፡ ኣብ ግዚኡ ክወጽእ'ዩ" ኢሉ።

እዚ ደንጒዩ ዝወጸ መግለጺ፡ "ኤርትራ ኣብ ገለ መዳያት ናይ ባዕላ ብድሆታት ኣለዋ፡ እንኮላይ ኣብ መዳይ ሰባዊ መሰላት" ኢሉ።

መንግስቲ ንኤርትራ፡ ብምግሃስ ሰባዊ መሰላት ብተደጋጋሚ ክኽሰስ ምንጽንሑ ይፍለጥ።