ሕሱም ዝተሃሰየት ብራዚል፡ ብዛዕባ ኮሮናቫይረስ ዝሰነደቶ ሓበሬታ ሰሪዛ

ብራዚል

ምንጪ ስእሊ, Reuters

ብራዚል፡ ብዛዕባ ሕማም ኮቪድ-19 ንኣዋርሕ ክተቕርቦ ዝጸንሐት ውህሉል ሓበሬታ ካብ መርበብ ሓበሬታ ናይ መንግስቲ ኣልያቶ ኣላ።

እዚ ድማ፡ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት እታ ሃገር ሓያል ነቐፌታ ይወርደሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ።

ሚኒስትሪ ጥዕና ብራዚል ከምዝበሎ፡ ድሕሪ ሕዚ፡ ኣብ ሕሉፍ 24 ሰዓታት ንዘጋጠሙ መልከፍትታትን ሞትን ጥራይ እዮም ሓበሬታ ክህቡ።

ከም ካልኦት ሃገራት፡ ዛጊት ንዘጋጠመ ሓፈሻዊ መልከፍትታት ግን ኣይከቕርቡን እዮም።

ፕረዚደንት እታ ሃገር፡ ቦልሶናሮ፡ እዚ ውህሉል ሓበሬታ ነቲ ሕዚ ዘሎ ምስሊ ዘንጸባርቕ ኣይኮነን እዩ ዝብል።

ብብዝሒ መልከፍትታት ክረኣይ እንተሎ፡ ብራዚል ካልአይቲ እያ። ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ድማ፡ ልዕሊ ዝኾነት ሃገር እያ ሞት ተመዝግብ ዘላ።

እዛ ላቲን ኣመሪካዊት ሃገር፡ ዛጊድ ልዕሊ 640,000 መልከፍትታት ብምርመራ ኣረጋጊጻ እያ።

እንተኾነ፡ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ መልከፍቲ፡ ዘይተመርመረ ኮይኑ'ምበር ልዕሊኡ ክኸውን ከምዝኽእል እዩ ዝግለጽ።

ብራዚል፡ ልዕሊ 35,000 ሰባት ብኮሮናቫይረስ ሞይቶምዋ እዮም። እዚ ድማ፡ ኣብ ዓለም ልዑል መጠን ሞት ዘመዝገበት ሳልሰይቲ ሃገር ይገብራ።

መራሒ እታ ሃገር ቦልሶናሮ፡ ነቲ ብትካል ጥዕና ዓለም ዝተውሃበ ናይ ዕጽዋ ማዕዳታት ብምንጻጉ ክንቀፍ ጸኒሑ እዩ።

ብዓርቢ ድማ፡ ንትካል ጥዕና ዓለም "ሻራዊ ትካል እዩ" ኢሉ ድሕሪ ምውቃስ፡ ካብቲ ትካል ክስሕብ ምዃኑ ኣጠንቂቑ ነይሩ።

እቲ ፕረዚደንት፡ ኣብዚ ናይ ለበዳ እዋን ምስ ደገፍቱ ኮይኑ ኣብ ብዙሕ ሰልፍታት እዩ ተሳቲፉ።

ነቲ ዘይምትሕውዋስ ዝብል መምርሒ ክጥሕሶ እዩ ጸኒሑ።

ኣብ ብራዚል ዘሎ ቁጽሪ መልከፍቲ፡ ካብ ናይ ኣመሪካ ጥራይ እዩ ዝውሕድ። እንተኾነ፡ ገና እናወሰኸ እዩ ዝመጽእ ዘሎ።

ፕረዚደንት ቦልሶናሮ፡ ንሓደጋ እዚ ለበዳ ከቃልሎ እዩ ጸኒሑ። ገና ካብ ፈለምኡ "ንእሽቶ ሰዓል" ክብል እዩ ገሊጽዎ ነይሩ።

ለበዳ ኮሮናቫይረስ ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ፡ ኣብ ኣተኣላልያ እዚ ለበዳ፡ ምስ'ቲ ፕረዚደንት ዘይተሰማምዑ ክልተ ሚኒስተራት ጥዕና መዝነቶም ገዲፎምዎ እዮም።

እቲ ፕረዚደንት፡ ቁጠባ ከይዓኑ፡ እቲ ብከባብያዊ ኣመሓደርቲ ተነቢሩ ዘሎ ዕጽዋ ይለዓል እናበለ ብተደጋጋሚ እዩ ዝጽውዕ።