ኣብ ትግራይ፡ ብኮሮናቫይረስ ዝተትሓዙ ተወሰኽቲ 7 ሰባት ተረኺቦም።

ተፈናቲተን ዝጠቀመጣ ሰራሕተኛታት ኣብ መቐለ
መግለጺ ስእሊ,

ተፈናቲተን ዝጠቐመጣ ሰራሕተኛታት ፋብሪካ ክዳን

ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ከምዝበሎ፡ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 24 ስዓታት 352 ሰባት ምርመራ ላብራቶሪ ዝተገበረሎም እንትኾን 7 ሰባት ቫይረሰ ኮሮና ተረኺብዎም።

እቶም 5 ናብ ተቓላዕቲ ሃገራት ጉዕዞ ገይሮም ዝነበሩ እንትኾኑ፡ እቶም ክልተ ድማ ካብ መወሸቢ ማእኸል መቐለ ዝተመርመሩ ምንባሮም ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ሎሚ ዘውጸኦ መግለጺ የብርህ፡፡

ኩሎም እቶም በቲ ቫይረስ ከምዝተለኸፉ ዝተረጋገጸ፡ 7 ሰባት ደቂ ተባዕትዮ ኮይኖም፡ ካብ 20 ክሳብ 60 ክሊ ዕድመ ዝርከቡ እዮም፡፡

በዚ ድማ፡ ኣብ ትግራይ ተመርሚሮም ብኮሮናቫይረስ ከምዝተትሓዙ ዝተፈልጠ ሰባት፡ ብዝሖም 72 በጺሑ'ሎ።

ካብኣቶም እቶም 8 ሓውዮም እዮም። ካብቶም ዝሓወዩ ድማ፡ እቶም 7 ኣብ መቐለ እንትኾኑ፡ እቲ ሓደ ኣብ ሰቲት ሑመራ እዩ።

ኣብዚ እዋን ንበይኖም ተፈልዮም ሕክምና ዝግበረሎም ዘሎ ሰባት ድማ 64 እዮም።

ካብዚኦም ሓደ፡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተመርሚሩ፡ ኣብ መቐለ መሐከሚ ማእከል ዝርከብ ከምዝኾነ እቲ መግለጺ የረድእ።

ካብቶም ሕዚ ሕክምና ዝረኽቡ ዘለዉ ሰባት፡ መብዛሕተኦም (ማለት'ውን 38) ኣብ ሰቲት ሑመራ ዝርከቡ እዮም።

እቶም ዝተረፉ ድማ፡ 13 ኣብ መቐለ፡ 2 ኣብ ኣክሱም፡ እቶም 11 ድማ ካብ ትግራይ ወጻኢ ዘለዉ ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ።

ኣብታ ክልል፡ ብሰንኪ እዚ ሕማም ሓደ ሞት'ውን ኣጋጢሙ እዩ።

ትግራይ፡ ዛደድ 3,908 ናይ ላብራቶሪ ምርመራታት ከምዝተኻየደ ትገልጽ።

ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ፡ ሰባት ንርእሶም ካብ'ቲ ቫይረስ ከመይ ክሕልዉ ከምዝግበኦም፡ ከምዚ ዝስዕብ ማዕዳታቱ ሂቡ'ሎ።

-ኣብ ዝተፈቐዱ ዕለታዊ ምንቕስቓሳትና ልዕሊ 2 ሜትሮ ኣካላዊ ርሕቐትና ንሓሉ!

-ኣብ ፍቑድ ዕለታዊ ምንቕስቓሳትና መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ንጠቐም

-ኢድና ኣብ ወሰንቲ እዋናት ብማይን ሳሙናን ንተሓፀብ

-ሰባት ናብ ዝበዝሕዎ ኣይንኺድ፡ ብህፁፅ ኣዋጅ ዝተኣወጁ መምርሒታት ነኽብር

-ምልክታት ሕማም ኮሮናቫይረስ እንተተሰሚዕዎም ናብ 6244 ይደውሉ።