ብቅትለት ጆርጅ ፍሎይድ ዝተጠርጠሩ ፖሊስ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም

Mourners in Houston, 8 June

ምንጪ ስእሊ, Pool

ኣብ ሚንያፖሊስ ብቅጥለት ጆርጅ ፍሎይድ ዝተጠርጠረ ደሬክ ቻዋቪን ትማሊ ናብ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቀረበሉ መጠን ዋሕሱ 1.25 ሚልዮን ዶላር ክኸውን ቤት ፍርዲ በይኑ።

ኣኽባሪ ሕጊ ነቲ መጠን ካብ ሓደ ሚልዮን ዶላር ናብ 1.25 ሚልዮን ዶላር ክብ ከብሎ ዝደረኾ ብምኽንያት ትረት ናይቲ ገበንን ነድሪ ህዝብን ምዃኑ ገሊጹ።

ደሬክ ቻዋቪን ቀሪብሉ ዘሎ ክሲ ካልኣይ ደረጃ ቅጥለት ኮይኑ ብሕልፈተ ትንፋስ እዩ ዝኽሰስ ዘሎ። እቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰለስተ ፖሊስ ከኣ ንቀታሊ ብምትሕብባርን ብምትብባዕን ተኸሲሶም ኣለዉ።

ቅትለት ጆርጅ ፍሎይድ ኣብ መላእ ዓለም ናዕቢ ብምልዓል ኣብ ኣሰራርሓ ፖሊስ ምምሕያሽ ንክግብር ደሪኹ'ዩ።

ደሬክ ቻዋቪን፡ ብግንቦት 25 ነቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ኢዱ ንድሕሪት ተሞቒሑ ዝነበረ ጅርጅ ፍሎይድ ኣብ ክሳዱ ንኣስታት 9 ደቃይቕ ብብርኩ ምስ ጸቀጦ እዩ ሞይቱ።ብድሕሪ እዚ ደሬክ ቻዋቪን ምስቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰለስተ ፖሊስ ካብ ስራሕ ተሰጒጉ።

ድሒሩ ህዝባዊ ናዕቢ ስለዝሰዓበ ግን ደሬክ ቻዋቪን ምስ ብጾቱ ኣብ ቀይዲ ኣትዮም።

ኣብቲ ቤት ፍርዲ እንታይ ተባሂሉ?

ን19 ዓመታት ፖሊስ ኮይኑ ዘገልገለ ደሬክ ቻዋቪን ቃል ክሱስ'ውን ከስምዕ ዕድል ኣይተዋሃቦን፡ እቲ ፍርዲ'ውን ብ'ቴለኮንፈረንስ' እዩ ተኸታቲልዎ።

ኣብቲ 15 ደቃይቕ ዝወሰደ መስርሕ ቤት ፍርዲ ደሬክ ቻዋቪን ኢዱ ብሙቁሕ ተኣሲሩ፡ ኣራንሾኒ ናይ እሱራት ኮምብላስዮኒ ለቢሱ ኣብ ሓደ ጣውላ ኮፍ ኢሉ መስርሕ ቤት ፍርዲ ከምዝከታተል እዩ ተገይሩ።

ዳኛ ጅያነስ ኤም ረዲንግ፡ ደሬክ ቻዋቪን ክሳብ ብገበኑ ፍርዲ ዝውሃቦ ዋሕስ ናይ 1.25 ሚልዮን ዶላር ብዘይቅድመ ኩነት ዋሕስ ከቅርብ እያ ውሳነ ኣሕሊፋ፡ ጠበቅኡ'ውን ነዚ ብይን ብዘይተቃውሞ'ዩ ተቐቢልዎ።

ወዲ 44 ዓመት ደሬክ ቻዋቪን ካብ ቤት ማእሰርቲ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክቀያየር ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ሚኒያፖሊስ ዝርከብ 'ኦክ ፓርክ ሀይትስ' ኣብ ዝብሃል ቤት ማእሰርቲ እዩ ተቀይዱ ዝርከብ።

ደሬክ ቻዋቪን ን29 ሰነ ዳግማይ ናብ ቤት ፍርዲ ክቀርብ ቆጸራ ተታሒዝሉ ኣሎ።

ደሬክ ቻዋቪን ሰለስተ ዓይነት ክሲ እዩ ቀሪብዎ ዘሎ፤ ብዘይድሎ ዝተገበረ ካልኣይ ደረጃ ቅትለት፤ ሳልሳይ ደረጃ ቅትለትን ብካልኣይ ደረጃ ሕልፈት ህይወትን ዝብል ኮይኑ ገበነኛ ኮይኑ እንተተረኺቡ በቲ ቀዳማይ ክሲ 10 ዓመታት፤ በቲ ካልኣይ ክሲ 25 ዓመታት በቲ ሳልሳይ ክሲ ድማ 40 ዓመታት ማእሰርቲ ከፍርዶ ይኽእል እዩ።