ኣብ ኣውሮጳ ኣዋጃት ዕጽዋ፡ ህይወት ሚልዮናት ከምዘድሓነ ተገሊጹ

ሚሊንም ብሪጅ ኣብ ለንደን

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ኣብ ሃገራት ኣውሮጳ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ዝሰዓበ ኣዋጃት ዕጽዋ ህይወት ልዕሊ 3 ሚልዮን ሰባት ከምዘድሓነ ኣብዚ ዛዕባ ዝተገበረ መጽናዕቲ ገሊጹ።

እዚ ብጉጅለ ኢምፐርያል ኮሌጅ ሎንዶን ዝተገበረ መጽናዕቲ ኣዋጃት ዕጽዋ ተግባራዊ እንተዘይከውን ኣብ ኣውሮጳ ብስንኪ ኮሮናቫይወረስ ክስዕብ ዝኽእል ዝነበረ መጠነ ሞት ኣዝኡ ልዑል ምኾነ ነይሩ ኢሉ።

እቶም መጽናዕቲ ዘካየዱ ጉጅለ ፡ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ንውሱን ከባብን ንውሱናት ሰባትን ጥራይ ከምዝጸለወ ብምሕባር 'ኣብ መጀመርታ ናይቲ ለበዳ ኢና ዘለና' ብምባል ኣጠንቂቖም ኣለዉ።

ካልእ መጽናዕቲ'ውን እተን ኣዋጃት ዕጽዋ ዘተግበራ ሃገራት ህይወት ዜጋታተን ብሰፊሕ ከምዝዓቀባ ዝገልጽ መግለጺ ሂቡ ኣሎ።

ጉጅለ ኢምፐርያል ኮሌጅ ሎንዶን ኣብ 11 ሃገራት ኣውሮጳ ( ኦስትርያ፤ ቤልጂም፤ ዴኒማርከ፤ ፈረንሳ፤ ጀርመን፤ ጣልያን፤ ኖርወይ፤ ስጳኛ፤ ስዊድን፤ ስዊዘርላንድን ዓባይ ብርጣንያን) ክሳብ መጀመርታ ወርሒ ግንቦት ዝተኻየደ ኣዋጃት ዕጽዋ ብምምርማር እዩ ናብዚ መደምደምታ ክበጽሕ ክኢሉ።

ኣብዘን ዝተጠቀሳ 11 ሃገራት ክሳብ እዚ መጽናዕቲ ዝተኻየደሉ እዋን 130 ሽሕ ሰባት ብኮሮናቫይረስ ሞይቶም ነይሮም።

እቲ መጽናዕቲ ሓደ ሕማም ከስዕቦ ዝኽእል መጠን ሞት ብዝብል ኣምር ተኸቲሎም ከምዘካየድዎ ዝገልጽ ጉጅለ ኢምፐርያል ኮሌጅ ሎንዶን፡ እቲ መጽናዕቲ ምስቲ ዓባይ ብርጣንያ ናብ ምሉእ ዕጽዋ ትእቶዶ ኣይትእቶ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ዝተገበረ መጽናዕቲ ከምዝመሳሰል ገሊጾም።

እዞም ጉጅለ ኣዋጃት ዕጽዋ እንተዘይግበርን ህዝቢ ኣብ ገዝኡ ኮፍ እንተዘይብልን መጠነ ሞት 3.2 ሚልዮን ክበጽሕ ተኽእሎ ከምዝንበሮ እዮም ዝገልጹ።

እቲ መጽዕቲ ኣዋጅ ዕጽዋ ኣብ ዓባይ ብርጣንያ 470 ሽሕ መጠነ ሞት፤ ኣብ ፍረንሳ 690 ሽሕ መጠነ ሞት፤ ኣብ ጣልያን ከኣ 630 ሽሕ መጠነ ሞት ከምዘጉደለ ብምግከላጽ ብዝርዝር ኣቐሚጥዎ ኣሎ።

ነዚ መጽናዕቲ ዝመረሐ ዶክተር ሴዝ ፍላክስማን "ኣዋጃት ዕጽዋ ህይወት ሚልዮናት ንኽዕቐብ ሓጊዙ እዩ፤ እዚ እንተዘይግበር ነይሩ ኮሮናቫይረስ ዘስዕቦ መጠነ ሞት 'ትራጀዲ' ምኾነ ነይሩ" ኢሉ።

እቲ መጽናዕቲ ነቲ መጠነ ሞት ከጋድዶ ምኸኣለ ኢሉ ካብ ዘቐመጦም ነጥብታት፤ ብሰንኪ ምምላእ ኣብያተ ሕክምና ሰባት ስኣን ሕክምናዊ ሓገዛት ብብዝሒ ምሞቱ ነይሮም ዝብል ሮቋሒ'ውን ኣቐሚጡ ኣሎ።

"ኣብ መጀመርታ ደረጃ ናይቲ ለበዳ ኢና ዘለና"

እቲ መጽናዕቲ ኣዋጃት ዕጽዋ እንተዘይትግበር ብዚ እዋን ዝተለኸፈ ተለኺፉ ዝሞተ ሞይቱ ኣብ መወዳእታ ደረጃ ናይቲ ለበዳ ምሃለና ነይርና ዝብል ነጥቢ'ውን ኣቐሚጡ ኣሎ።

እቲ ኣብ ዓባይ ብርጣንያ ሰውዓተ ካብ ዓሰርተ ሰባት ተለኺፎም እቶም ተጸዋርነት ዘለዎም ጥራይ ምተረፉ ነይሮም እውን ይብል።

ኣዋጃት ዕጽዋ እንተዘይትግበር ነይሩ ኣብ መላእ ኣውሮጳ ከሳብ መጀመርታ ሰሙን፡ ወርሒ ግንቦት መጠን መልከፍቲ 15 ሚልዮን ክበጽሕ ተኽእሎ ከምዝነበሮ ጉጅለ ኢምፐርያል ኮሌጅ ሎንዶን ይሕብር።

መግለጺ ቪድዮ,

ከዋኽብቲ ዓለም ኮሮና ቫይረስ ብኸመይ ይከላኸሉ'ለዉ?