ከተማ ሙምባይ ልዕሊ ውሃን መልከፍቲ ኮሮናቫይረስ ኣመዝጊባ

ኣብ ህንዲ ከተማ ሞምባይ

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ማእከል ዕዳጋ ህንዲ ዝኾነት ከተማ ሙምባይ፡ ቁጽሪ ብኮሮናቫይረስ ዝተለኸፉ ነበርታ ልዕሊ 51 ሽሕ ብምብጽሑ ነታ መጀመርታ ኮሮናቫይረስ ዝተራኣየላ ቻይናዊት ከተማ ውሃን በሊጻታ።

እዚ ዜና ኣብ መላእ ህንዲ ቁጽሪ ብኮሮናቫይረስ ናይ ዝተለኸፊ ሰባት 266 ሽሕን 598 ምብጽሑ ኣብ ዝተሓበረሉ እዩ ተገሊጹ።

ኣብታ ከተማ ሙምባይ ርእሰ ከተማኣ ዝኾነት ዞባ ማሃራሽተራ ጥራይ ቁጽሪ ብኮሮናቫይረስ ዝተለኸፉ ሰባት 90 ሽሕ በጺሑ ኣሎ።

ኣብ ርእሰ ከተማ ህንዲ ዝኾነት ከተማ ደልሂ'ውን ቁጽሪ ብኮሮናቫይረስ ዝልከፉ ዘለዉ ሰባት ብናህሪ ይውስኽ ኣሎ፡ ሰብ መዚ ጥዕና እታ ሃገር ኣብ መዋዳእታ ወርሒ ሓምለ እቲ ቁጽሪ ናብ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ክበጽሕ ከምዝኽእል'ዮም ዝሕብሩ።

እዚ ክስትት ህንዲ ንኣስታት ሰለስተ ኣዋርሕ ኣንቢራቶ ዝነበረት ኣዋጃድ ዕጽዋ ድሕሪ ምልሕላሐ የጋጥም ብምህላዉ ስግኣታት ፈጢሩ ይርከብ።

ኣብ ህንዲ ካብ 8 ሰነ ጀሚረን ዓበይቲ ናይ ንግዲ ቦታታት፤ ኣብያተ እምነትን ኣብያተ ቤት ጽሕፈትን ዳግማይ ክኸፈታተ ተፈቂድወን ንቡር ሰርሕን ጀሚረን ይርከባ። ቅድሚኡ'ውን ዶኳኩን፤ ዕዳጋታትን ህዝባዊ መጓዝያን ስረሐን ዳግማይ ክጅምራ ተሓርወን ነይሩ እዩ።

ክኢላታት ስነ ቁጠባ እታ ሃገር ኣዋጃት ዕጽዋ ምልዓሉ ቅቡል ምኳኑ እዩም ዝሕበሩ፡ እዞም ክኢላታት ስነ ቁጠባ ኣብታ ሃገር ኣዋጃት ዕጽዋ ዘስዓቦ ቁጠባዊ ቅልውላው ልዕሊ ዓቐሚ ህንዲ ምኳኑ እዮም ዝገልጽ።

ብሰንኪ እቲ ንኣስታት ሰለስተ ኣዋርሕ ዝተተግበረ ኣዋጃት ዕጽዋ፡ ብዙሓት ትካላት ብምዕጻወን ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ህንዳውያን ስራሕ ኣልቦ ከምዝኾኑን እቶም ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ናብርኦም ህንዳውያን ናብ ክቱር ጥምየት ከምዝተቃልዑ ይግለጽ።

ኣብ ከተማ ዝነብሩ ዝነበሩ ህንዳውያን ደራሕ ደው ብምባሎም፡ ናብ መበቆል ዓዶም ከይምለሱ ህዝባዊ መጓዓዝያ ደው ብምባሉ ብእግሮም ክጉዓዙ ከምዝተገደዱን ኣብ መንገዲ ብዙሓት ከምዝሞቱን እዩ ዝግለጽ።

ብሰንኪ ኣዋጃት ዕጽዋ ሚልዮናት ስድራቤታት ናብ ክቱር ጥምየትን ድኽነትን ከምዝተቃልዓ'ውን ይሕበር።

ኣብ ህንዲ ንዝሓለፈ ሳምንታተ ኣዝዩ ውሑድ መልከፍቲ ኮሮናቫይረስ ይረአ ብምንባሩ፡ ክኢላታት ጥዕና ንጻዕቂ ህዝቢ፡ ትሑት ብቕዓት ሆሰፒታላት፡ ውሑድ ሞትብ ኣብ ግምት ኣእትዮም ክግረሙ እዮም ጸኒሖም።

መንግስቲ ህንዲ እዚ ተርእዮታት እዚ ድሕሪ ምርኣይ ነቲ ኣንቢርዎ ዝነበረ ኣዋጃት ዕጽዋ ከልዕሎ ከምዘተባብዖ እዩ ዝግለጽ፡ እንተኾነ ልዑል መጠን መርመራ ምስ ተገበረ ልዑል መጥን መልከፍቲ ስለዝተረኸበ ዳጋማይ ሻቕሎት ፈጢሩ ይርከብ።