ስግኣት ደግሲ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ኣብ ዋጋታት ዓለምለኻዊ መሸጣ ብርክታት ምንቁልቋል ኣኸቲሉ

ኣብ መገዲ ባቡር ዝንቀሳቐሱ ሰባት

ምንጪ ስእሊ, AFP

ስግኣት ደግሲ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ዘንቀሎ ኣብ ዋጋታት ዓለምለኻዊ መሸጣ ብርክታት ምንቁልቋል ተራእዩ።

ኣሜሪካ ቁጠባኣ ናብ ንቡር ንኽምለስ ነዊሕ ከምዝወስደላ ድሕሪ ምግላጻ ዋጋታት ዓለምለኻዊ መሸጣ ብርክታት ኣዝዮም ከምዘንቆልቆሉ እዩ ዝግለጽ ዘሎ።

ኣብታ ሃገር እተን ዓበይቲ ዝባሃላ ሸየጥቲ ብርክታት ኣብዚ ሰሙን እዚ ዋግአን ብ7 ሚእታዊት ብምንቁልቋል ዝሓሰረ ዋጋ ኣመዝጊበን ኣለዋ።

እቲ ምንቁልቋል ዋጋታት ኣብ ጃፓን፤ ሆንግኮንግን ቻይናን ’ውን ተራእዩ እዩ።

ምንቁልቋል ዋጋ ነዳዲ ስዒቡ፤ መሸጣ ብርክታት ጽላታት ጸዓትን መጓዓዝያን ካብቲ ቀንዲ ዋግኡ ዝሓሰረ ኮይኑ ኣሎ።

ኣብ ኣውሮጳ ዝርካባ ዓበይቲ ትካላት’ውን ዋግአን ብ4 ሚእታዊት ከጉድልኦ ተገዲደን ኣለዋ።

ኣብ ኣውሮጳ ክኢላ ምቁጽጻር ዋጋታት ዝኾነ ሮላንድ ካሎያን “መንግስታት፤ ትካላትን ህዝቢ ዓለምን ንዳግማይ ለበዳ ኮሮናቫይረስን ንሱ ዘስዕቦ ምዝንባል ዋጋታትን ክዳለው ኣለዎም” ይብል።

ብምስዓብ “ኣብቲ ዋጋታት እንድሕር መጺእና፤ እቲ ጸገም ዋጋታት ንምቁጽጻር ውሑዳት ሃገራት እየን ገንዘበን ዘፍስሳ ዘለዋ” ይብል።

ዝሑል ቁጠባዊ ሕውየት

ብዙሓት ኣዋጃት ዕጽዋ ክኸተላ ዝጸንሓ ሃገራት ዳግማይ ናብ ንቡር ምንቅስቃስ ምስ ተመለሳ እቲ ኣንቆልቂሉ ዝንበረ ዋጋ መሸጣ ብርክታት ወሰኽ ከርኢ እዩ ትጽቢት ተገይሩ ነይሩ።

እንተኾነ ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ነጥቢ ሓሙሽተ ሚልዮን ሓደሽቲ ሰባት ስራሕ ከምዘይብሎም ከምዝተመዝገቡን ብሓፈሻ ኣብታ ሃገር ልዕሊ 30 ሚልዮን ሰራሕተኛታት ነበር ብመንግስቲ ይጥወሩ ብምህላዎም ቁጣባ እታ ሃገር ናብ ንቡር ንኽምለስ ግዜ ከምዝወስደሉን እዩ ትካል ዕዩ እታ ሃገር ዝሕብር።

እቲ ትካል ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ሽቅለት ኣልቦነት ክሳብ መወዳእታ እዚ ዓመት ናብ 9 ሚእታዊት ክዓርግ ከምዝኽል ይገልጽ።

ብሓፈሻ ኣብ መላእ ዓለም ብሰንኪ ኮሮናቫይረስ ኣብ ዕጽዋ ዝጸንሓ ሃገራት ናብ ንቡር ምንቁስቃስ ኣብ ዝተመለሳሉ መጠን መልከፍቲ ብናህሪ ይውስኽ ስለዘሎ፤ እዚ ዝጸጠሮ ስግኣታት ኣብ ዋጋታት መሸጣ ብርኪ ዓቢ ምንቁልቋል የስዕብ ከምዘሎ እዮ ኣብ ኣውሮጳ ክኢላ ምቁጽጻር ዋጋታት ዝኾነ ሮላንድ ካሎያን ዝዛረብ።