ኮቪድ-19፡ ኣብ ብራዚል ኮሮናቫይረስ ዝፈጥሮ ዘሎ ነቃዕ እናሓደረ ይገፍሕ ኣሎ

ኣብ መቓብራት ደው ዝበለት መንእሰይ

ምንጪ ስእሊ, Reuters

ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብራዚል፤ መንግስቲ እታ ሃገር ኣብ ምቁጽጻርን ምክልኻልን ኮቪድ-19 ሸለልትነት ኣርእዩ ብምባል ሕርቃኖም ንምግላጽ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሪዮ ኮፖካባና 100 መቃብራት ብምስራሕ ነቶም ብኮቪድ 19 ዝሞቱ ልዕሊ 40 ሽሕ ብራዚላውያን ይዝክሩ ኣለዉ።

እንተኾነ እዞም ነዚ ናይ ዝኽሪ መደብ ዘዳለዉ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት፤ ደገፍቲ ፕረዚደንት ጃየር ቦለሶናሮ ነቲ ንዝኽሪ ዝተተኸለ መስቀል ስለዝመሓውዎ ቁጠዐ ከምዝፈጠረሎም ይሕብሩ።

ፕረዚደንት ብራዚል፤ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ቁጠባ እታ ሃገር ቀዳምነት ከምዝህቦ ብምሕባር ህዝቢ ብራዚል ናብ ዕጽዋ ከምዘይትኣቱ ብምሕባሩ ኣብታ ሃገር ምግምማዕ ፈጢሩ ይርከብ።

ብራዚል ኣብዚ እዋን ብደረጃ ዓለም ብብዝሒ ብኮሮናቫይረስ ዝተለኸፉ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ብብዝሒ ሞት ድማ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ እያ ትስራዕ።

ኣብ ብራዚል ብሓሙስ ቁጽሪ ብኮሮናቫይረስ ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 40 ክበጽሕ እንከሎ፡ ቁጽሪ ብኮሮናቫይረስ ናይ ዝተለኸፉ ከኣ ናብ 800 ሽሕ ክብ ኢሉ።

እዞም ኣብ ገማግም ባሕሪ ሪዮ ኮፖካባና ብተጣበቅቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝተሰርሑ 100 መቃብራት ኣብ ፊት ሓደ መስሕብ በጻሕቲ ሃገር ዝኾነ ቦታ እዩ ተሃኒጹ።

ሓደ ካብቶም ኣወሃሃድቲ ዝኾነ ኣንቶንዮ ካርሎስ ኮስታ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕተት “እዚ ኣብ ብራዚል ዘጋጥም ዘሎ ነገር እዚ ፕረዚደንትና ዋላ ኣይተሰቆሮን ዘሎ” ኢሉ።

ብምስዓብ “ኣብዛ ሃገር ኣሽሓት ሰባት ይሞቱ ኣለዉ፡ማእለያ ዘይብለን ስድራቤታት ድማ ኣብ ሓዘን ተሸሚመን ኣለዋ፤ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት ድማ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ይውስኽ ኣሎ፡ እዚ’ውን ዝርኣዮ ዘሎ ኣይመስለንን” ክብል ገሊጹ።

ካርሎስ ኮስታ ነቲ ንሱን ጉጅልኡን ዝወሰድዎ ተበግሰሶ ደገፍቲ እቲ ፕረዚደንት የባጭውሉ ከምዘለዉ ይዛረብ።

“ሰብ ግዜ ዝኾኑ እዩ ዝስመዖም ዘሎ፡ ከምዝመስልኒ ባህሪ ናይቲ ፕረዚደንት እዮም ዘራብሕዎ ዘለዉ፡ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ፤ ባጨኦም ህይወት ሰብ የኽፍለና ኣሎ” ይብል ኣንቶንዮ ካርሎስ ኮስታ።