ህወሓትን ብልጽግናን ስለዘይተሰማምዑ ቦርድ ምርጫ ኦዲተራት ሸይሙ

ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ናብ ዘይተፈለጠ እዋን ተናዊሑ

ምንጪ ስእሊ, NEBE

ጥምረት ናይ ኣርባዕተ ውድባት ዝነበረ ኢህወደግ ድሕሪ ምፍራሱ፡ ምክፍፋል ንብረት ብዝምልክት ኣብ ሞንጎ ህወሓትን ብልጽግናን ዘይመስምማዕ ስለዝተፈጠረ ቦርድ ምርጫ ነዚ ዝከታተተሉ ኦዲተራት ከም ዝረቖሐ ኣፍሊጡ።

ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ፡ ኢህወደግ ከምዝፈረስ ወሳነ ካብ ዝተመሓለለፈሉ እዋን ብልጽግናን ህወሓትን ኣብ ምክፍፋል ንብረት ናብ ሓደ ሓሳብ ዘብጽሕ ናይ ሓባር ቦርድ ከቁሙ እኳ እንተሓበረ ኣብ ሓደ መሰረታዊ ስምምዕ ክብጻሕ ከምዘይተኻለ ገሊጹ።

ካብዚ ብምብጋስ ካብ ብልጽግና ሓደ ካብ ህወሓት ድማ ሓደ ኦዲተራት ተመሪጾም እቲ መስርሕ ምጽራይን ምክፍፋልን ንብርት ክካየድ ከምዝወሰነ እቲ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ሓቢሩ።

እቶም ካብ ብልጽግናን ካብ ህውሓትን ምጽራይን ምክፍፋልን ንብርት ክገብሩ ዝተመዘዘ ብዓል መን ምኳኖም እቲ ቦርድ እኳ እነዘይገለጸ፡ እንተኾነ ስረሖም ብሓደ ከመይ ከምዝዓምዎን እንታይ መስርሕ ከምዝኽተሉን ብዝርዝር ንቦርድ ምርጫ ከምዘቅርቡ ገሊጹ ኣሎ።

ንልዕሊ 25 ዓመታት ንኢትዮጵያ ዝመርሕ ዝነበረ ኢህወደግ ምስ ተበታተነ፡ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ (ኣዴፓ)፡ ዲሞክራስያዊ ሰልፊ ኦሮሞ (ኦዲፒ)፡ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ (ደኢሕዴን) ምስ ካልኦት ሰልፍታት ብምዃን ብልጽግና ዝተበሃለ ሰልፊ ክምስርታ እንከለዋ ህወሓት ምስዚ ሓዲሽ ውህደት ከምዘይሰማማዕ ብምግላጽ ነቲ ኣቀዲሙ ናይ ሓባር ዝነበረ ንብርት ንኽማቐልዎ እዩ ጠለብ ክቀርብ ጸኒሑ።

ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ድሕሪ ምብትታን ኢህወደግ፡ እቲ ግንባር ዝውንኖ ዝነበረ ንብረት ሰለስተ ርብዒ እተን ብውህደት ዝቅጽላ ዘለዋ ሰለስተ ሰልፍታት ሓደ ርብዒ ድማ ህወሓት ከወስድን ኣብ ውሽጢ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ንበረቶም ክማቐሉ ወሲኑ።

እንተኾነ፡ ብልጽግና እቲ ንብረት፡ ካብ ነብሲ ወከፍ ሰልፊ ዝነበሩ ብዝሒ ሰባት ኣብ ግምት ኣትዮ ብከምዚ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ኣቤቱታ ናብ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኣቕሪቡ'ሎ።

ነዙ ሲዒቡ እዩ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ካብ ህወሓትን ብልጽግናን ዝተወከሉ ኦዲተራት ክመርጽን ሸመት ክህቦምን ወሲኑ።