መንግስቲ ትግራይ: ዓለምለኻዊ ኣካላት መረጻ ክዕዘቡን ድጋፍ ክገብሩን ዓዲሙ

ቴክኖሎጊ መተግበሪ

መንግስቲ ክልል ትግራይ፡ ነቲ ኣብ ጳጉሜን 4 ክካየድ መደብ ተታሒዝሉ ዘሎ መረጻ ክዕዘቡ ከምኡ ድማ ንዋታውን ገንዘባውን ድጋፍ ክገብሩ ንዓለምለኻዊ መሻርኽቲ ጻውዒት ኣቕሪቡ።

እቲ ጻውዒት “መተሓባበሪ ቤት ጽሕፈት ምሕዝነት ትግራይ” ብዝበሃል ሓድሽ ቤት ጽሕፈት ኣቢሉ እዩ ቐሪቡ።

እቲ ቤት ጽሕፈት፡ ኣብ ትሕቲ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዝተወደበ ክኸውን ከሎ፡ ደጋዊ ርክባት ዝምልከቱ ጉዳያት ዝዓምም ቤት ጽሕፈት ምዃኑ እዩ ዝግለጽ።

እዚ ቤት ጽሕፈት፡ ንዓለምለኻዊ ኣካላት ብቋንቋ እንግሊዝኛ ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤኡ፡ መንግስቲ ፌደራል ሃገራዊ መረጻ ብምንውሑ ኣትሪሩ ይነቅፍ’ሞ ኣድላይነት ናይቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ መረጻ ድማ የብርህ።

“ክልላዊ መረጻ ናይ ምክያድ ውሳነ፡ ናይቲ ገዛኢ ውድብ፡ ናይ ህወሓት ውሳነ ጥራይ ዘይኮነስ፤ ኣብታ ክልል ዝርከብ ህዝቢ፣ ኩሎም ተቓወምቲ ውድባትን ስቪላዊ ማሕበራትን ዳርጋ ምሉእ ንምሉእ ዝሰማምዕሉ እዩ” ይብል።

መብዛሕተኦም ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ውድባት ኣድላይነት ናይ’ቲ መረጻ ኣሚኖምሉ ይሳተፉ እኳ እንተሃለዉ፡ ተቓውመኦም ዝገለጹ’ውን ኣለው።

ንትግራይ ማእከሎም ገይሮም ከምዝንቀሳቐሱ ዝገልጹ ውድብ ዓረናን ትዴፓን፡ ነቲ መረጻ ከምዝነጸግዎ ዝዝከር እዩ።

መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ደብዳቤኡ “ዓለምለኻዊ መሻርኽቲ ኣብ ባይታ ምህላዎምን ንከይዲ እቲ መረጻ ምዕዛቦምን፤ ናጻ፣ ፍትሓውን ግሉጽን መረጻ ንምክያድ ኣበርክቶ ከምዝህልዎ [መንግስቲ ትግራይ] ይኣምን” ኢሉ።

ወሲኹ ድማ፤ “ኩሎም መሻርኽቲ” ነቲ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓስ መረጻ ሓዊሱ፡ ንምአእ ከይዲ እቲ መረጻ ክዕዘቡን ገንዘባውን ንዋታውን ሓገዝ’ውን ክገብሩን ጸዊዑ።

እንተኾነ፡ እቲ ጻውዒት ነየነዎት ዓለምለኻውያን ኣካላት ከምዝተገበረ ኣይተጠቐስን።

መራኸብቲ ብዙሓን ናይቲ ክልል፡ ንልዕሊ 70 ሃገራት፣ ዓለምለኻዊ ትካላትን ውሩያት ሰባትን ነቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ መረጻ ክዕዘቡ ጻውዒት ከምዝቐረበሎም ገሊጾም እዮም። እንተኾነ፡ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃቡን።