ሓደ ካብቶም ኣብ መቐለ ዝተኣሰሩ 9 መናእሰይ ብዋሕስ ተፈቲሑ

ቐዳማይ ወያነ ቤት ፍርዲ

ፖሊስ ከተማ መቐለ "ዘይሕጋዊ ሰልፊ" ንምክያድ ኣብ ምሽብሻብ ረኺበዮም ንዝበሎም 9 መናእሰይ ከም ዝኣሰረ ይዝከር።

እቶም መናእሰይ፡ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከቡ ዝተፈላለያ ቤት ማእሰርቲ በበይኖም ተፈልዮም ካብ ዝእሰሩ ኣስታት 60 መዓልታት ይገብሩ።

ሕዚ'ውን ገና ንዓርቢ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ተቖፂሮም ኣለዉ።

ሓደ ካብቶም መናእሰይ ዝኾነ ኣልኣዛር ሃፍታይ ድማ፡ ቤት ፍርዲ ብዋሕስ ተፈቲሑ ጉዳዩ ክከታተል ስለ ዝወሰነ፡ ሎሚ ረቡዕ ንጉሆ ተፈቲሑ፡ ምስ ስድርኡ ተራኺቡ ኣሎ።

ንምንታይ ተኣሲሮም?

ክፍሊ ምፅራይ ገበን ፖሊስ ዞባ መቐለ፡ እቶም መናእሰይ ንዝኾነ ይኹን መንግስታዊ ኣካል ከየፍለጡ ኣብ መቐለ ኣደባባይ ሮማናት ሰልፊ ንምክያድ ክሸባሸቡ ተኸታቲልና ሒዝናዮም ይብል።

'ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዘለዎ ወፅዓ ክናገፍ እንተኾይኑ ህወሓት ብሓይሊ ክዕሎ ኣለዎ ዝብልን ካልኦት ሸሞንተ ጭርሖታት ኣብ ዓበይቲ ወረቓቕቲ ኣፅሒፎም እቲ ሰልፊ ክጅምርዎ እንትብሉ ሒዝናዮም' ይብል ፖሊስ።

እቶም መናእሰይ ግን ብወግዒ ክሲ ከይተመስረተሎም ብምጽንሑን፡ ነዚ ናይ ፖሊስ ክሲታት ኣብ ቤት ፍርዲ ገና መልሲ ኣይሃቡሉን ዘለዉ።

እቶም መናእሰይ፡ ብተደጋጋሚ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም እዮም።

ኮይኑ ግና፡ ፖሊስ መረዳእታይ ገና ኣፃርየ ኣይወዳእኹን ብምባል ተወሳኺ ግዜ ቆፀሮ ሰለስተ ግዜ ብምሕታት ንልዕሊ 50 መዓልቲ ተኣሲሮም።

መስርሕ እቲ ፍርዲ ድማ ብዕጹው እዩ ዝካየድ ነይሩ። በዚ ምኽንያት ከኣ፡ ስድረኦም ኣብ መረባ እቲ ቤት ፍርዲ እዮም ዝፅበዩ እምበር ናብ መገባእያ ኣትዮም ክከታተሉ ኣይከኣሉን።

ፖሊስ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን እዩ ምፅራይ ወዲአ ኢሉ ጉዳዮም ናብ ዓቃቢ ሕጊ መሪሕዎ። ብድሕሪኡ፡ ሕገ መንግስቲ ብሓይሊ ንምዕናው ብዝብል ክሲ ተመስሪትዎም ኣሎ።

ኣልኣዛር ሃፍታይ ነቶም ምስኡ ተኣሲሮም ዘለዉ መናእሰይ ብፍፁም ከምዘይፈልጦም እዩ ዝዛረብ።

ብስሩ እውን እቶም 8 መናእሰይ እንትእሰሩ፡ ኣብ ኣደባባይ ሮማናት እንተይኮነስ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ከምዝነበረን ብዛዕባ መእሰሪኡ ጉዳይ ወላ ሓንቲ ዝፈልጦ ከምዘይብሉን ይገልጽ።

እቶም መናእሰይ ዝብዝሑ ጠበቓ የብሎምን። ኣልኣዛር ሃፍታይ ግን፡ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣትሒዙ ኣብ ክንድኡ ተጣቢቑ ዝካታዕ በዓል ሞያ ሕጊ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ።

ጠበቕኡ ፍቕረ ወልደገብርኤል፡ "ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ተጠርጠርቲ ዘቕረቦ ክሲ፡ ዘይሕጋዊ ሰልፊ ንምክያድ ሓሲቦም እዮም፡ እዚ ድማ ፀረ ሕገመንግስቲ እዩ ብዝብል ንዕኡ ንምፅራይ ግዜ ቆፀሮ ይወሃበና ዝብል እዩ ነይሩ" ይብል።

ቤት ፍርዲ ወረዳ፡ ፖሊስ ብዝሓተቶ መሰረት ግዜ ቆፀራ እናፈቐደ ልዕሊ 50 መዓልታት ምስ ተኣሰሩ እዩ ኣይተ ፍቕረ ጠበቓ ኣልኣዛር ሃፍታይ ብምዃን ስራሕ ጀሚሩ።

"ቤት ፍርዲ ወረዳ ብመሰረት ስርዓት ሕጊ ገበን 67(ሐ) መሰል ዋሕስ ክኽልክ ስለ ዝፀንሐ: ይግበአኒ ሓቲቱ ኣነ ጉዳዩ ክከታተለሉ ጀሚረ፤ ንውሳነ ቤት ፍርዲ ወረዳ ብምቅዋም ድማ ናብ ቤት ፍርዲ ዞባ መቐለ ይግበኣኒ ሓቲትና ኢና። ቤት ፍርዲ ዞባ መቐለ ድማ ብመሰረት ዓንቀፅ 19(6) ብምትሕሓዝ መሰል ዋሕስ ብደረጃ መትከል ዘይኽልከል መሰል ምዃኑ ብምግላፅ: ንውሳነ ቤት ፍርዲ ወረዳ ስዒሩ ኣልኣዛር ብዋሕስ ንኽወፅእ ውሳነ ሂቡ" ብምባል ኣብሪሁ።

ኩሎም እቶም መናእሰይ በቲ ዝተኸሰስሉ ክትዕ ንምክያድ፡ ንዓርቢ 22 ነሓሰ 2012 ዓ.ም [ኣቆጻጽራ ግእዝ] ቆፀራ ተዋሂቡ ኣሎ።