ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ድሕሪ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ናብ ሕትመት ትምለስ

ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ 1 መስከረም 2020

ምንጪ ስእሊ, MOI Eritrea

ብቋንቋ ትግርኛ እትሕተም ልሳን መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነት ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ድሕሪ ናይ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ደውታ ሎሚ ናብ ኣንበብቲ ተዘርጊሓ።

ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ዕጽዋ ተኣዊጁ ተግባራዊ ካብ ዝኾነሉ፡ 2 ሚያዝያ ጀሚራ ተቋሪጻ ዝጸንሐት እታ ጋዜጣ፡ ካብ ሰሉስ 1 መስከረም ጀሚራ ትዳሎ ከም ዘለን: ሎሚ 2 መስከረም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ከም ዝተዘርግሐትን ተፈሊጡ።

ዛጊት ዘርግሐ እታ ጋዜጣ ብኦንላይን ብመገዲ መርበብ ሓበሬታ ሻባይት ኮይኑ፡ ካብ ሎሚ ሰሉስ ናብ ዳግመ ሕትመትን ዘርጋሐን ክትምለስ ውጥን እኳ እንተነበረ፤ ጌና ሕትመት ኣይጀመረትን ኣላ።

ቢቢሲ ዝተወከሶ ኣዳላዊ እታ ጋዜጣ ኣቶ ኣስፍሃ ተኽለማርያም ነዚ ከብርህ ከሎ: ብመሰረት ምስ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ዝተኣታተወ ቀይድታት፡ ካብ ዝምልከቶ ኣካል ፍቓድ ክሳብ ዝርከብ "ንዝተወሰነ መዓልትታት" እቲ ዝርግሐ ብኦንላይን ክቕጽል ምዃኑ ሓቢሩ።

ምኽንያት ምቁራጽ ሕትመት እታ ጋዜጣ እንታይ እዩ?

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ ብሚኒስትሪ ዜና እትሕተም ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ: ድሕሪ ናይ 128 መዓልትታት ብኩራት እያ 1 መስከረም፡ ኣብ ኣጋጣሚ መበል 29 ዓመት ዕለተ ልደት እታ ጋዜጣን መበል 59 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራን፡ ዳግማይ ተቐልቒላ።

ኣብ ቀዳማይ ገጽ ዝሰፈረ ንምኽንያት ምቁራጽ ምድላው እታ ጋዜጣ ዘብርህ ጽሑፍ፡ ጋዜጣ ሓደ መገዲ መተሓላለፊ ቫይረስ ክኸውን ከም ዝኽእል ብምግላጽ ንድሕነት ህዝቢ ዝተወስደ ስጉምቲ ምዃኑ ይገልጽ።

"ከም ዝፍለጥ፡ ሓንቲ ጋዜጣ ምስ ተዓደገት፡ ዳርጋ ከም ልሙድ ኣብ'ቲ ዓዳጊኣ ኣይትቐውምን እያ። ካብን ናብን ሰባት ስለእትቀባበል፡ ተኽእሎታት ምምሕልላፍ ናይ'ቲ ሓደገኛ ቫይረስ ብኣኡ መጠን ስለዝኸውን፡ ንድሕነት ህዝቢ ካብ ሕትመት ጠጠው ምባላ ዝሓሸ ምዃኑ ተኣሚኑሉ እዩ - እቲ ግዜያዊ ደውታ ተመሪጹ" ይብል።

ነዚ መፍትሒ ክኸውን ድማ፡ ብዝተኻእለ መጠን ሰባት ጋዜጣ ካብ ምልቅቓሕ ብምቑጣብ ዘድልይ ጥንቃቐ ክገብሩን እቲ ጽሑፍ ኣተሓሳሲቡ።

"ጋዜጣ፡ ምናልባት ካብ'ቲ ቀዳማይ ዋናኣ እንተደኣ ቀጺላ እውን - ዝርጋሐኣ ብዝተኻእለ መጠን ካብ መንጎ'ቶም ኩሉ ማሕበራዊ ህይወቶም ብሓባር ዝኾኑ ኣባላት ስድራ-ቤት ክርሕቕ ኣይግባእን" ኢሉ።

መንግስቲ ኤርትራ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ኣብ 2001 ካብ ዝኽልክልን ንመብዛሕትኦም ኣዳለውተን ኣብ ማእሰርቲ ካብ ዘእትውን ንደሓር፡ ኣብታ ሃገር ብቋንቋ ትግርኛ እትሕተም ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ጥራሕ እያ።

ሚኒስትሪ ዜና ብቋንቋ ዓረብን 'ኤርትርያ ኣልሓዲሳ'፡ ብቋንቋ ትግረን 'ኤረትርየ ሓደስ' ዘዳልወን ጋዜጣታት'ውን ተቋሪጸን ድሕሪ ምጽናሕ ካብ ትማሊ ጀሚረን ክሕተማ ጀሚረን ኣለዋ።