‘ዘ ሮክ’ ንሱን ስድርኡን ብኮሮናቫይረስ ከምዝተለኸፉ ገሊጹ

ዘ ሮክ

ምንጪ ስእሊ, Instagram

ድዋይነ ጆንሶን [ዘ ሮክ] ንሱን ስድርኡን ብኮቪድ 19 ከምዝተለኸፉ ገሊጹ።

ኣብ ነጻ ቅልስ ዝወዳደር ዝነበረን ኣብ 2020 ካብ ምውሳእ ብዝረኸቦ ኣታዊታት ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ 'ዘ ሮክ' ምስ ብዓልቲ ቤቱን ክልተ ደቁን ዋላ እኳ እኹል ጥንቃቐ ይገብሩ እንተነበሩ ብኮቪድ 19 ክልከፉ ከምዝኸኣሉ ገሊጹ።

ንሱን ስድርኡን ኣብ ድሓን ኩነታት ከምዘለዉ ዝገለጸ እዚ ወዲ 48 ዓመት ተዋሳኣይ፡ ደቁ ዕድመአን 4 ዓመት ከምኡ ድማ 2 ዓመት ክኾና እንከለዋ፡ ብዓልቲ ቤቱ ላውራ ጓል 35 ዓመት እያ።

ዘ ሮክ ብቪድዮ ኣብ ናይ ውልቁ ኢንስታግራም ኣብ ዘመሓላላፎ መልእኽቲ “ኮቪድ 19 ኣለካ ምስ ተበሃልካ ዝስምዓካ ስምዒት እግርኻ ተሰይሩ ኣሎ ምስ ተብሃልካ ዝስምዓካ ስምዒት ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ” ኢሉ።

ወሲኹ ድማ “ቀዳማይ ዕማመይ ንስድራይ ምክልኻል እዩ” ብምባል ካብ ኮቪድ 19 ክከላኸለሎም ከምዘይክኣለ ይገልጽ።

ዘ ሮክ “እቲ ንሰብን ንዓይን ግር ዘብለና ነገር ገለ ሰባት ብፍላይ ድማ ፖለቲከኛታት ነቲ ሰብ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫ ይግበርዶ ኣይግበር ዝብል ነገር ኣካል ፖለቲካዊ ኣጀንደኦም ገይሮሞ ክትርኢ ዘሕዝን እዩ፡ እዚ ምስ ፖሎቲካ ዘተሓሕዝ የብሉን፡ ማስክ ንግበር፡ ሓቂ እዩ ሸለል ኣይንበል፡ ማስክ ምግባር ድማ እቲ ቅኑዕ ነገር’ዩ”ኢሉ።

ድዋይነ ጆንሰን ነቲ ኣብ ግጥም ነጻ ቅልስ ዝወዳደር ዝነበረ ኣቡኡ (ሮኪ) ብምስዓብ እዩ ፕሮፈሽናል ተወዳዳሪ ነጻ ቅልስ ክኸውን ክኢሉ።

ቅድሚ ናብ ምውሳእ ምእታዉ ድማ ኣብ ውድድር ነጻ ቅልስ ዓቢ ዓወታትን ተፈላጥነትን ከጥሪ ክኢሉ እዩ።

እዚ ኣብ ብሎክባስተር፤ ስኮርፕዮም ኪንግ፤ ፋስት ኤንዱ ፊርዩስ 6 ከምኡ’ውን ጁማንጂ ፍራንቻይዝ ዝኣመሰላ ፊልምታት ዝተዋሰአ ድዋይነ ጆንሰን ካብ ሰነ 2019 ክሳብ ሰነ 2020 ኣብ ዝነበረ ሓደ ዓመት ካብ ዝተዋሰኦ ፊልምታት 87.5 ሚልዮን ዶላር ጽሩይ ኣታዊ ከምዝረኸበ መጽሄት ፎርብስ ኣብ ዘውጽኦ ዓመታዊ ጸብጻብ ገሊጹ ነይሩ።