"ንኣንፈት ቀፃሊ ምዕባለታት ሰረት ዘንፅፍ መረፃ እዩ"- ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሙሁራት ትግራይ

ኣርማ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራት ትግራይ (ጸጋም) ዝመርጻ ኣደ (የማን)

ምንጪ ስእሊ, BBC/GSTS

ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራት ትግራይ እዚ ሕዚ ዝሳለጥ ዘሎ መረጻ "ትግራይን ትግራዎትን ንዝእምትዎም ናይ ቐጻሊ ኣንፈት ምዕባለታት መሰረት ዘንጽፍ ታሪኻዊ መረጻ ምኻኑ ይኣምን" ኢሉ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራት ትግራይ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ።

እቲ መረጻ ከም መግለጺ ፖለቲካዊ ተስፋን ብራኸን፣ህንጸት ዘላቒ ዲሞክራሲ ከምኡ ድማ ኣብ ምምካት ድሕረታዊ ተጻብኦታት ጭቡጥ ሓገዝ ዘበርክት ምዃኑ ከምዝኣምን ድማ ገሊጹ።

ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ታሪኻዊ መረጻ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ካልኦት ጎረባብቲ ህዝብታት ዘዕርፎ ኣዎንታዊ ጽልዋን ዝህቦ መልእክትን ዓበይ ዉጽኢት ኮይኑ ኣብ ታሪኽ ከምዝምዝገብ ዝሓበረ እቲ መግለጺ "ኣብ ኩሎም ክያዶታትካ ኣብ ጎንኻ ጠጠዉ ኢልና ኣካል እቲ ቓልሲ ከም እንኸዉን ክነረጋግጸልካ ንፈቱ" ኢሉ።

እቲ ማሕበር መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘካይዶም ኩሎም ስራሕትታት ክሳብ ሕዚ ዓቕሙ ብዝፈቐዶ ከምዝሕግዞ ዝነበረ ብምዝኽኻር ካብ ዝሓለፈ ብዝዛየደ ሓቢሩ ከም ዝሰርሕን ኣብ ጎኑ ጠጠው ከም ዝብልን ኣረጋጊጹ።

"ኣባላት ኮሚሽን መረፃ ቃለ መሓላኹም ኣኽቢርኩም ንህዝቢ ትግራይ፣ንሕገ መንግስትን ንሕሊናኩምን ኩሉ ነገር ብጥንቃቐን ብሓልዮትን ዝትሓዝ እምበር ዝጠፋፋእ ሓደራ ህዝቢ ክህሉ ኣይግባእን" ክብል ኣተሓሳሲቡ።

ሎሚ ዘበን ዝሳለጥ ዘሎ መረጻ፤ "መንግስትነት ትግራይ ናይ ምቕጻል፣መሰል ርእሰ ውሳነ ህዝብና ናይ ምርግጋጽ፣ ብሉጻት መራሕትን ሓሳባትን ናብ ስልጣን ናይ ምምጻእ፣ንኻልኦት ኣብነትን ተምሳሌትን ዝኸውን ዴሞክራሲያዊ መረጻ ምክያድን ከምኡ'ውን ንሓዋሩ ዘገልግል ባህልን ትካልን ናይ ምህናጽን መስርሕ'ዩ" ዝበለ እቲ መግለጺ ፖለቲካዊ ውድባት ነዘን ኩለን ባህሪያት ብምልኣት ክትሪእ ተላብዩ።

"ኣብዚ ፈታኒ እዋን ንህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝደገፍኩምን ምእንተ ዲሞክራሲ፣ሓቂ፣መሰል ዓርሰ ዉሳነን ምሕደራን ህዝቢ ትግራይ ሓገዝን ምሕዝነትን ዝሃብኩም ኩለኹም ሕዚ እዉን ሓገዝኩም ኣበርቲዕኹም ክትቕጽልሉ" ክብል ጸዊዑ።

ኣብ መወዳእታ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ምሁራት ትግራይ (GSTS) ነዚ ከይዲ መረጻ ይከታተሎ ከም ዘሎን ኣከያይድኡን ውፅኢቱን ኣመልኪቱ ድማ ገምጋማዊ ዳህሰሳ መረጻ ከቕርብ ምዃኑ ገሊጹ።