ክታበት ኮሮናቫይረስ ካብን ናብን ንምጉዕዓዝ 8000 ገዘፍቲ ነፈርቲ ከድልያ’የን

ክታበት

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ዕውት ክታበት ኮሮናቫይረስ ምስ ተረኸበ፡ ነቲ ክታበት ካብን ናብን ምብጽጻሕ ኣብ ታሪኽ መጓዓዝያ ኣየር እቲ ዝበርተዐ ብድሆ ከምዝኸውን ተገሊጹ።

ማሕበር ዓለምለኻዊ መጓዓዝያ ኣየር [ኣይኤቲኤ] ነቲ ክታበት ካብን ናብን ንምጉዕዓዝ ኣስታት 8000 ቦይንግ 747 ከምዘድልያ እዩ ግምቱ ሂቡ ዘሎ።

ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ክታበት ኮሮናቫይረስ ኣይተረኸበን ዘሎ፡ ማሕበር ዓለምለኻዊ መጓዓዝያ ኣየር ግን ምስ መንገዲ ኣየራት፡ ትካላት መዓርፎ ነፈርትን ዓለምለኻውያን ትካላት ጥዕናን እናተረዳደአ ቅድመ ምድላዋት ይገብር ከምዘሎ እዩ ዝሕብር።

እቲ ቅድመ ምድላዋት ሓደ ሰብ ሓደ ብልቃጥ ከምዘድልዩ ኣብ ግምት ኣትዩ’ዩ ዝግበር ዘሎ።

ላዕለዋይ ሓላፊ ማሕበር ዓለምለኻዊ መጓዓዝያ ኣየር ኣሌክሳንደር ዲ ጁንያክ “ክታበት ኮሮናቫይረስ ኣብቲ ዝግበኦ ቦታ ብውሑስ ኣገባብ ምብጽጻሕ ኣብ ታሪኽ በረራታት እቲ ዝበርተዐ ብድሆ ናይ’ዚ ዘመን እዩ ክኸውን፡ ድሕነት ድማ ቅድመ ምድላዋት ከይገበርካ ኣይብጻሕን’ዩ፡ እቲ ቅድመ መድላዋት ክግበረሉ ዝግብኦ ግዜ ድማ ሕጂ’ዩ” ይብል።

ንክታበት ኮሮናቫይረስ ብኣየር ናይ ምጉዕዓዝ ዝግበር ዘሎ ምድላዋት፡ እቲ ብመራኽብ ዝግበር ምግዕዓዝ መድሃኒታት ዝያዳ ሓደገኛ፡ ዝተሓላለኸን ግዜ ዝወስድን ስለዝኾነ’ዩ።

ገለ መድሃኒት ካብ 2 ክሳብ 8 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ወይ’ውን ትሕቲኡ ዛሕሊ ስለዘድልዩ ነዚ ክገብራ ዝኽእላ ነፈርቲ’ውን ብቁጽሪ ውሑዳት እየን።

ኣብ ማሕበር ዓለምለኻዊ መጓዓዝያ ኣየር ሓላፊ ክፍሊ መጓዓዝያ ግልይን ሃገስ፡ “እቲ ኣገባብ ኣጺቢቕና ንፈልጦ ኢና፡ እዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ድማ እንታይ እዩ ከድልየና ንምፍላጥ ኢና ኣጽኒዕና ዘለና” ይብል።

ግልይን ሃገስ ብምስዓብ ናብ ገለ ክፋላት ዓለም ዝግበር በረራታት ኣዝዩ ከጸግም ምኳኑ ብምሕባር፡ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ዝርከባ ሃገራት ነቲ ክታበት መዋህለሊ ዝኸውን ቦታ’ውን ስለዘይብለን ብድሆታት ከምዝህልዎ ገሊጹ።

ወተሃደራዊ ልኩዕነት

ነቲ ክታበት ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ምብጽጻሕ’ውን ኣዝዩ በዳሂ ምኳኑ እዩ ማሕበር ዓለምለኻዊ መጓዓዝያ ኣየር ዝሕበር።

እቲ ምኽንያት ኢሉ ዘቐመጦ ድማ፡ ሕጽረት መዓርፎ ነፈርቲ፡ ዕቤት ናይቲ ዞባን ኣብ ገለ ሃገራት ዘሎ ናይ ዶብ ሕልኽላኻት እዩ ይብል።

ምግዕዓዝ ናይ ክታበት ልክዕ ከም ናይ ወተሃደራዊ ልኩዕነት ጽፉፍ መጽናዕቲ ዘድልዩ ኮይኑ፡ ጽፉፍ መጓዓዝያ፡ ጽፉፍ ምሕደራን ኣበይ ተራጊፉ ኣበይ ይዕሸግ ዝብሉ ነገራት ኣቐዲምካ ክጻፈፉ ዝግብኦም ምኳኖም’ዩ ማሕበር ዓለምለኻዊ መጓዓዝያ ኣየር ዝገልጽ።

ብደረጃ ዓለም ኣስታት 140 ዝኾኑ ፈተነታት ክታበት ኮሮናቫይረስ ይካየዱ ኣለዉ፡ ኣስታት ክልተ ደርዘን ካብዚኦም ድማ ኣብ ቤተ ፈተንን ኣብ ሰብን ይፍተኑ ኣለዉ።

ማሕበር ዓለምለኻዊ መጓዓዝያ ኣየር፡ መንግስታት እቲ ክታበት ተረኺቡ ምስ ተባሃለ ክንዲ ሸበድበድ ዝብላ ካብ ሕጂ ጀሚረን ቅድመ ምድላዋተን ከጻፍፋ ማዕድ ለጊሱ’ሎ።

እቲ ማሕበር፡ እቲ ቅድመ ምድላዋት፡ ካብ ነቲ ክታበት ዝኸውን ዝሑል መኸዘኒ ምድላዋ ክሳብ ከይስረቕ ጽኑዕ ሓለዋ ምግባር ዝብል ዕትቡነት ዝሓትት ምኳኑ’ዩ ዝገልጽ።