ኣብ ኣውሮጳ ናይ መወዳእታ መላኺ ስርዓት ትቃለስ ዘላ ጓል ኣንሰተይቲ

ማርያ

ምንጪ ስእሊ, Reuters

ማርያ ኮለሺንኮቫ ትበሃል። ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ናይ መወዳእታ ብምልካውነት ዝግለጽ ስርዓት ቤላሩስ ትፈታተኖ ዘላ ጓል ኣንሰተይቲ እያ።

ነቲ ተቓውሞታት ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ እየን ዝመርሐኦ ነይረን። እንተኾነ፡ እተን ክልተ ሃገረን ገዲፈን ተሰዲደን ክወጽኣ ተገዲደን ኣለዋ።

ማርያ ግን ኣብ ዓዲ ኮይና ነቲ ተቓውሞታት ክትመርሖ ጸኒሓ ኣላ።

ገለ ሓለፍቲ መንግስቲ ነታ መራሒት ካብ ዓዲ ከውጽእዋ እንትፍትኑ ፓስፖርታ ቀዳዲ ደርብያቶ። ድሕሪኡ ብምንታይ ከም ዘውጽእዋ ዝጨነቖም ይመስል።

ጓል 38 ዓመት ማርያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ማስክ ብዝገበሩ ሰባት ብዶብ ዩክሬን ብሓይሊ ከስግርዋ እንትፍትኑ፡ ፓስፖርታ ኣውጺኣ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ቀዳዲዳ ከም ዝደርበየቶ፡ ኣብ ጥቓኣ ዝነበሩ መሰኻኽር ዓይኒ ይዛረቡ።

ምስ ካልኦት 2 ሰባት እያ ናብቲ ዶብ ብመኪና ተወሲዳ ነይራ።

"ብድሌተይ ዓዲ ገዲፈ እንተዘይወጺአ ብሓይሊ ከም ዝውሰድ ሰሚዐ እየ። ንልዕሊ 25 ዓመታት ማእሰርቲ ከም ዝፍረደኒ'ውን ምፍርራሓት ይበጽሐኒ ኣሎ" ኢላ።

ነታ ካብ ዓዳ ክትወጽእ ዘይፈቐደት መራሒት ተቓውሞ፡ ትማሊ ረቡዕ ኣጻረዪ ኮሚቴ እታ ሃገር ብገበን ድሕነት ክሲ ተመስሪትዋ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ።

ንሳ ምስ ሩስያ ንምዝርራብ ቅርብቲ ምዃና ዝገለጸት ኮይና ፕረዚደንት ፑቲን ግን ነቲ 'ውልቀ-መላኺ' እትብሎ ስርዓት ክድግፍ ምርኣያ ኣዝዩ ከም ዘሕዘና ንቢቢሲ ተዛሪባ።

ብሕታዊ መላኺ ስርዓት ኣውሮጳ

ኣብ ዝሓለፉ ሓሙሽተ ሰናብቲ ነቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝተኻየደ ዝተታለለ ዝበልዎ መረጻ ዝቃወሙ ብውሕዱ 100 ሽሕ ሰባት ወጺኦም ተቓዊሞምዎ እዮም።

ፕረዚደንት ኣሌክሳንደር ሉካሼንኮ፡ ኣብ ነሓሰ 9 ብዓብዪ ኣፈላላይ ስዒረ ኢሉ እንተኣወጀ፡'ኳ እቲ ተቓውሞ ግን ይሕይል ኣሎ።

ፕረዚደንት ሉካሼንኮ ድማ እዚ ኢድ ናይ ደገ ሓይልታት ኢድ ኣለዎ ኢሉ ይኣመን።

ኣብዝሓ መራሕቲ ኤውሮጳ ነቲ ካብ 1990ታት ጀሚሩ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕረዚደንት ካብ ስልጣኑ ክወርድ ዝጠልቡ ኾይኖም ሩስያ ግን ኣብ ጎኑ ጠጠው ኢላ ኣላ።

ፑቲን ኣብ ዝሓለፈ ሰኑይ 1.5 ቢልዮን ዶላር ብሓገዝ መልክዕ ከም ዝሃቦ ተጸብጺቡ እዩ።

ኣብነታዊት ጓል ኣንሰተይቲ

እታ ካልአይቲ ነቲ ተቓውሞ እትመርሕ ዝነበረት ቬሮኒካ ጸብካሎ ሃገር ገዲፋ ወጺኣ እያ።

እታ ቀንዲ ነዚ ተቓውሞ ዘጎሃሀረት ስቨትላና ቲኻኖቫስካያ ድማ ኣብቲ መረጻ ከም ዝሰዓረት እያ ትገልጽ ።

እንተኾነ ካብ ዓዲ ክትስጎግ ተገይሩ። እዛ ብሞያ መምህር ዝነበረት ጓል ኣንሰተይቲ ፖለቲካ ሓሲባትሉ ዝኣተወት ኣይነበረንን።

እኳ ደኣስ፡ ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንዘተኻየደ መረጻ ክወዳደር ኣብ ምድላዋት ገይሩ ዝነበረ ኣመራርሓ ተቓውሞ በዓል ቤታ በቲ ስርዓት ኣብ ቀይዲ ምስ ወዓለ እያ፡ ኣብ ክንድኡ ሕጽይቲ ተወዳዳሪት ክትከውን ወሲና።

ኣብቲ፡ ተኣማንነት ዘይረኸበ መረጻ እታ ሃገር እቲ ንነዊሕ እዋን ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ፕረዚደንት ብዓብዪ አፈላላይ ስዒረ ኢሉ ኣዊጁ።

ቅድሚ እቲ መረጻ ጀሚሩ ዝነበረ ሓያል ተቓውሞ ግን ቀጺሉ ኣብ ጫፍ ዝበጽሐ ይመስል።