መረጻ ትግራይ፡ ባይቶና እታ ሓንቲ መንበር 'ንዓና ኣይትግባእን' ኢሉ

ባይቶና

ውድብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ሎሚ ንጉሆ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ፡ እቲ በቲ ሓድሽ ተመዓዳዊ ስርዓት መረጻ መሰረት ሓንቲ መንነበር ትግበአኩም እያ ተባሂሉ ዝተውሃበቶም ወንበር ንዐኦም ከም ዘይትግባእ ኣፍሊጦም።

ካብ ኣበጋግስኡ ጀሚሩ "ዴሞክራስያውነትን ፍትሓውነትን እቲ መረፃ ተበላሽዩ እዩ" ዝበለ ውድብ ባይቶና፡ እታ ተዋሂዎም ዝተብሃለት ሓንቲ መንበር ብሕጊ ከም ዘይትግበኦምን ከም ዘይቕበልዋን ኣፍሊጦም።

ህወሓት፡ ብቐጥታ ካብ ህዝቢ ብዝረኸቦ ድምጺ፡ 152 መናብር ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝሰዓር እቲ ኮሚሽን ምግላጹ ዝዝከር እዩ።

ይኹን'ምበር ብመሰረት እቲ ሓድሽ ተመዓዳዊ ስርዓት መረጻ 20 ሚኢታዊ ካብ ሓፈሻዊ መናብር እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ መንጎ እቶም ተወዳደርቲ ውድባት ክመራቓሕ ትጽቢት ይግበር ነይሩ።

ብመሰረት ኣብዝሓ እቶም ውድባት ተቓውሞ ከይተስማምዕሉ ዝጸደቐ ሕጊ መረጻ፡ ህወሓት ካብተን ዝተረፈ 38 መንበራት እተን 37 ከም ዝወሰደትን ሓንቲ መንበር ንባይቶና ከም ዝበጽሖምን እቲ ኮሚሽን ኣብ ውድእ መግለጺኡ ኣብሪሁ ነይሩ።

"ኣዋጅ መረፃ ትግራይ ንህወሓት ንምግልጋል ዝተቐረፀ እዩ" ዝበለ ባይቶና ግና፡ "ካብ ዞባ ኣትሒዙ ዝነበሩ መሓውር ኮሚሽን መረፃ ኣግልገልቲ ህወሓት ብምዃኖም ፖለቲካዊ ሓጥያት ተፈፂሙ እዩ" ኢሉ'ሎ።

ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ካብ ህዝቢ ዝተወሃበና ድምፂ፡ መንበር ቤት ምኽሪ ክንሕዝ ዘኽእለና ኣይኮነን፡ ንዓና ኣይግባእን- ኢሉ ኣሎ።

"ዝፀደቐ ሕጊ ክነኽብር ስለንግደድ ንሕና ብዝተረዳእናዮ ኣገባብ ቀመር: ዝረኸብናዮ መጠን 0.327 እዩ። ልዕሊ ናትና ድማ ውድብ ህወሓት 0.35 ስለ ዝረኸበ ባይቶና ዝረኸቦ ድምፂ እቲ መንበር ንዓና ይግባእ እዩ ኣብ ዝብል መደምደምታ ክንበፅሕ ኣይከኣልናን" ኢሉ።

ይኹን እምበር ድምፂ ህዝቢ ስለነኽብር፡ እቲ መንበር ንዓና ከምዝግባእ ዘረጋግጽ፡ ንሕና ዘይረኣናዮ ሕጋዊ መዳይ እንተሃልዩ፡ ዝተዋህበና መንበር ብፀጋ ከምንቕበል ንገልፅ ብምባል ኣብ መግለፂኡ ሓቢሩ።

ባይቶና ኣብ መግለፂኡ ልዕሊ ኹሉ ህዝቢ ትግራይ: ነቲ መረፃ ንምዕዋት ዝገበሮ ቃልሲ ዝለዓለ ክብሪ ኣለና ዝበለ ኮይኑ፡ ሓይሊ ፀጥታ ትግራይ ብዘይ "ፖለቲካዊ ሻራዊነት" ንኹሉ ከገልግል ምኽኣሉ ልዑል ክብሪ ኣለና ኢሉ።

ከምኡ እውን ኮሚሽን መረፃ ትግራይ ኣብ ክፍፍል ክፍለ ግዜ፣ ፋይናንሳዊ በጀትን ንዝርኣዮ ኣመራርሓ፣ ሰብ ሃብቲ ንፖለቲካዊ ሰልፍታት ዝገበርዎ ድጋፍን ኣብ ደገ ዝነብሩ ተጋሩ ንዝሃብዎ ገንዘባውን ሞራላውን ሓገዝ ንኢዱ።

ካብዚ ወፃኢ ባይቶና ኣብ ቅድመን እዋንን መረፃ ኣጓኒፎምና ንዝበሎ ኣደራዕን ማሕለኻታት ዘርዚሩ ገሊፁ።

"ንመን ከምዝመረፅኩም ንፈልጥ ኢና። ድሕሪ መረፃ ናበይ ከምትኣትዉ ክንርኢ ኢና። መረፃ ክሳብ ዝሓልፍ ምስ ሕፁያት ተቓወምቲ ውድባት ብሓባር ከይትረኣዩ ዝብሉን ካልኦትን ዘይሕገመንግስታዊ በደላት በፂሖም እዮም" ይብል።

ውድብ ባይቶና ነቲ ቅድምን ድሕርን መረፃ ገዛ ንገዛ ከይተረፈ ብመሓውር ህወሓት ተሰሪሕሉ ዝበሎ ፀለመ ኣብቲ መረፃ ከቢድ ኣሉታዊ ፅልዋ ከም ዘሕደረሎም ይገልፅ።