ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ዘይተፈቐደ ብረት ብምሓዝ ተኸሲሱ

አቶ ልደቱ አያሌው

ኣባል ባይቶ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢትዮጵያውያን (ኢዴፓ) ዝኾነ ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ዘይተፈቐደ ብረት ብምሓዝ ከም ዝተኸሰሰ ፕሬዝደንት እቲ ሰልፊ ኣረጋጊጹ።

ኣቶ ኣዳነ ታደሰ ኣብ ከተማ ቢሾፍቱ ክርኣይ ዝጸንሐ ጉዳይ ኣቶ ልደቱ ሎሚ መዓልቲ ኣዳማ ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ከም ዝተርኣየ'ውን ሓቢሩ።

ቅድም ኢሉ ጉዳይ ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ክርኢ ዝጸንሐ ወረዳ ቤት ፍረዲ ቢሾፍቱ እቲ ዝቐረበ ናይ መርመራ መዝገብ ዓጽዩ ብናጻ ክፍታሕ እንተወሰነ'ውን ክሳብ ሕጂ ከይተፈትሐ ብምጽናሕ ክሲ ተመስሪቱዎ ኣሎ።

ብመሰረት እዚ፡ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዞባ ምብራቕ ሸዋ ቀሪቡ ብኣዋጅ ቑጽሪ ምምሕዳር ብረት 1177/2012 ዓንቀጽ 22 ንዑስ ዓንቀጽ 3 ብምትሕልላፍ ዘይተፈቐደ ብረት ብምሓዝ ከም ዝኸሰሶ መራኸብቲ ብዙሃን እታ ሃገር ጸብጺበን።

ይኹን'ምበር ፕሬዝደንት ኢዴፓ ኣቶ ኣዳነ ታደሰ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል፡ "ቤት ፍርዲ ቢሾፍቱ ናጻ ኢኻ ኢሉ ኣሰናቢቱዎ ነይሩ፤ ንሕና ድማ ይግብኣኒ ሓቲትና ነይርና። ግን ድማ ውሳነ እቲ ቤት ፍርዲ ክፍጸም ስለ ዘይክኣለ ኣቶ ልደቱ ትማሊ ንጠበቓታቱ 'ክሳብ ሕጂ ንዝሓገዝኩምኒ የመስግን' ኢሎም ኣሰናቢቱዎም'ዩ" ኢሉ።

ኣብቲ ኣቶ ልደቱ ትማሊ ዝጸሓፎ ደብዳበ ኣብ ዝሓለፉ ሳምንታት ኣብ ዝነበረ መስርሕ ፍርዲ ፖሊስን ዓቃቢ ሕግን ግቡእ ዘይኮነ ሕቶታት ብምሕታት ተቐባልነት ክረኽቡ ከለው ከም ዝተዓዘበ ብምግላጽ "ናተይ ሕጋዊ ናይ መሰል ሕቶታት ግን ቕቡልነት ክረኽቡ ኣይርኣኹን" ብምባል ኣብዚ ውሳነ ከም ዝበጽሐ ገሊጹ።

ብምኽንያት ፖለቲካዊ ዝንባልኡ ከም ዝተኣሰረ ዝገለጸ ኣቶ ልደቱ፡ "ነዚ ዝወሰኑ ናይ ፖለቲካ ሰባት ድማ ናይ መጻኢ ዕድለይ ዝውስን ፖለቲካዊ ውሳነ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይነ ይጽበ ኣለኹ" ኢሉ።

ምኽንያት መእሰሪኡ ቅድም ኢሉ ዘዳለዎ ሰነድ ምስረታ ናይ ስግግር መንግስቲ ከምኡ'ውን ተሓቲሙ ዘይተዘርግሐ መጽሓፉ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ፡ "ብሓጺሩ ኣነ ገበን ሰሪሕኻ ተባሂሉ ዘይኮነ ስለምንታይ ሓሲብካ ተባሂለ'የ ተኣሲረ" ክብል ኣብ ደብዳብኡ ገሊጹ።

ስለ ዝኾነ ድማ፡ "ሕጊ መሳርሒ ፖለቲካ ኣብ ዝኾነሉ ኩነታት ብሕጋዊ ክትዕ መሰልካ ክተኽብር ስለ ዘይክኣል ድሕሪ ሕጂ ሕጋዊ ግቡአይ ንምፍጻም ቖጸሮ ክወሃበኒ እንከሎ ኣብ ቤት ፍርዲ ካብ ምቕራብ ወጻእ ናይ ሕጊ ክትዕ ክገብር ድልየት የብለይን" ብምባል ንጠበቓታቱ ኣመስጊኑ።

ክሳብ ሕጂ ግን ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ኣብ ልዕሊኡ ብዛዕባ ዝተኸፈተ ሓድሽ ክሲ ከም ዘይፈለጠ ፕሬዝደንት እቲ ሰልፊ ኣቶ ኣዳነ ገሊጹ።