ኮሮናቫይረስ፡ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ሓዲሽ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ይጎድል ብምህላው እገዳታት ይልዓል ኣሎ

ደቡብ ኣፍሪቃ ብ27 መጋቢት 2020 እያ ናብ ዕጽዋ ኣትያ

ምንጪ ስእሊ, Reuters

ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ካብተን ብኮሮናቫይረስ ዝተለኸፈ ሰብ ምስረኸባ ጽኑዕን ቅልጡፉን ምሉእ ዕጽዋ ዝኣወጃ ሃገራት ሓንቲ እያ።

ሕጂ ግን ቁጽሪ ሓዲሽ መልከፍቲ ይጎድል ስለ ዘሎ ነቲ ኣንቢራቶ ዝነበረትረ ኣዋጃት ከተላሕልሖ ምዃና ገሊጻ ኣላ።

በዚ መሰረት ካብ 20 መስከረም 2020 ጀሚሩ ኣብ ለይቲ ዘሎ ሰዓታት እቶእቲ ክጎድል፣ ዝኾነ ምትእኽኻብ ብ50 ሚእታዊት ዓቕሚ ሰብ ክካየድን መሸጣ ኣልኮላዊ መስተ ክጅምርን'ዩ።

ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ስሪል ራማፎዛ ኣብ ቴሌቪዥን እታ ሃገር ቀሪቡ ኣብ ዘስምዖ ቃል “ንማዕበል ኮሮናቫይረስ ሳላ ዝተጸመምና ሰጊርና’ዩ ኢና” ኢሉ።

እንተኾነ ኣካላዊ ምርሕሓቕን ህዝቢ ኣብ ዝበዝሖም ቦታታት መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ምግባርን ዘገድዱ ሕግታት ክቅጽሉ ምዃኖም እቲ ፕረዚደንት ሓቢሩ ኣሎ።

እታ ኣብ 27 መጋቢት ሃገራዊ ዕጽዋ ዝኣወጀት ደቡብ ኣፍሪቃ ክሳብ ሕጂ 650 ሽሕ ሰባት ብኮሮናቫይረስ ክልከፍዋ እንከለዉ ሞት ልዕሊ 15 ሽሕ ሰባት ኣመዝጊባ።

ቁጽሪ ሓዲሽ መልከፍቲ ኣብ ወርሒ ሕምለ ኣብ መዓልቲ ኣስታት 12 ሽሕ በጺሑ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ናብ 2 ሽሕ ወሪዱ ኣሎ።

ፕረዚደንት ሲሪል ራማፎዛ ክልእከ እንታይ ኢሉ?

እቲ ፕረዚደንት “ሕጂ ንህዝብና፣ ንሃገርናን ንቁጠባናን ካብቲ ንኣስታት ሽዱሽተ ኣዋርሕ ዝጸንሐ ዘይንቡር ኩነታት ናብ ንቡር ንመልስሉ እዋን’ዩ” ኢሉ።

ንሱ ብምስዓብ “ኮሮናቫይረስ ምሳና ክሳብ ዘሎ፡ ነቲ ዘይንቡር ንቡር ወሲድና ጉዕዞና ምቅጻል’ዩ” ኢሉ።

እቲ ፕረዚደንት ምስ ሰብ ሞያ ጥዕናን ኣብ መላእ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ሰብ መዚ እታ ሃገርን ብምዝታይ ካብ 20 መስከረም ተግባራዊ ዝኸውን ነቲ ዘሎ ኣዋጃት ዕጽዋ ካብ ደረጃ ክልተ ናብ ደረጃ ሓደ ከውርድዎ ከም ዝተሰማመዑ ገሊጹ።

በዚ መሰረት:

  • ህዝባዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ፖሊቲካውን ካልእ ዓይነት ምትእኽኻብን ዝፍቀድ ኮይኑ ሰባት ኣብ 500 ሚኢቲ ዝሕዝ ቦታ ካብ 250 ከይበዝሑ ክእከቡ ክፍቀዶም እዩ። እዚ ማለት ብመሰረት ሓደ ኣዳራሽ ፍርቂ ዓቕሙ ጥራይ ክሕዝ እዩ።
  • ኣብ ስነ ስርዓት መርዓ ዝሳተፉ ሰባት 50 ዝነበረ ናብ 100 ክብ ክብል
  • ከም እንዳ ጂምን ትያትርን ዝኣመሰላ ማእከል መዘናግዒታት ብፍርቂ ናይቲ ክሕዘኦ ዝኽእላ ገይረን ክሰርሓ።
  • ሰዓታት እቶ እቶ ካብ ሰዓት 10 ምሸት ክሳብ 4 ወጋሕታ ዝነበረ ካብ ፍርቂ ለይቲ ክሳብ ወጋሕታ ሰዓት ኣርባዕተ ክኸውን።
  • ኣልኮላዊ መስተ ብፍሉይ ፍቃድ ክጅመር ዝብሉ ይርከብዎም።

ፕረዚደንት ስሪል ራማሶዛ ዓለምለኻዊ በረራታት’ውን ካብ 1 ጥቅምቲ 2020 ክጅምር ምዃኑ ኣበሲሩ’ሎ።

ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክኣትዉ ዝደልዩ ገያሾ ድማ ካብታ ዝተበገሱላ ሃገር ተመርሚሮም ካብ ኮሮናቫይረስ ናጻ ምዃኒኖም ዘርኢ ወረቐት ሒዞም ክመጹ ክግደዱ’ዮም።