ባይቶ ክልል ትግራይ፡ ተነሓናሕቲ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ብዘይድምፂ ንምስታፍ ኣዋጅ ኣፅዲቑ

ባይቶ ትግራይ

ባይቶ መንግስቲ ትግራይ: ተነሓናሕቲ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣብ ቤት ምኽሪ ብዘይድምፂ ንምስታፍ ዘኽእሎም ሓድሽ ኣዋጅ ኣፅዲቑ።

ብመሰረት እቲ ኣዋጅ: ካብቲ ስሩዕ ብድምፂ ህዝቢ ዝተረኸበ 190 መናብር ወፃኢ: ተነሓናሕቲ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ብዘይድምፂ ዝሳተፍሉ ተወሰኽቲ 15 መናብር ፈቒዱ ኣሎ።

ብመሰረት እቲ ኣዋጅ: ካብቲ ስሩዕ ብድምፂ ህዝቢ ዝተረኸበ 190 መናብር ወፃኢ: ተነሓናሕቲ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ብዘይድምፂ ዝሳተፍሉ ተወሰኽቲ 15 መናብር ፈቒዱ ኣሎ።

እቲ ኣፈፃፅማ ሽንሸና መናብር: ነቲ ተነሓናሕቲ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ብድማር ዝረኸብዎ ልዕሊ 183 ሽሕ ድምፂ ን15 መናብር ይመቅል።

ብመሰረት እዚ : ውድብ ባይቶና 7: ውድብ ናፅነት ትግራይ 5: ውድብ ሳልሳይ ወያነ 2 ከምኡ እውን ዴሞክራስያዊ ውድብ ዓሲምባ 1 መናብር ክረኽቡ ኣፅዲቑ።

ናብ ባይቶ መንግስቲ ትግራይ ንምእታው ኣብ ዝተግበረ ፃውዒት ውድባት ናፅነት ትግራይ ዴሞክራስያዊ ውድብ ዓሲምባን ከምዝተቐበልዎ ትማሊ ብዕሊ ኣፍሊጦም እዮም።

ውድብ ሳልሳይ ወያነ ዘይተቐበልዎ እንትኾን: ውድብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ገና ኣየፍለጡን።

እቲ ዕድል ነቶም ኣብ መረፃ ትግራይ 2012 ዝተሳተፉ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ጥራይ ከምዝምልከት ኣብቲ ኣዋጅ ተሓቢሩ ኣሎ።