ህንዲ፡ 'ብጉጅለ ዝተዓመፀት' ጓልኣንስተይቲ ብምሟታ ሓያል ቁጠዐ ፈጢሩ

ቁጠዐኦም ዝገልጹ ህንዳውያን

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ኣብ ህንዲ ሓንቲ ጓል 22 ዓመት ኣባል ማሕበረሰብ ዳሊት ['ዘይትትንከፉ' ኣብ ሕሱም ድኽነት ዝነብሩ] ብጉጅለ ድሕሪ ምዕማፃ፡ ከምዝሞተት ተገሊፁ።

እዚ ሓድሽ ዜና፡ ህንዲ ብሰንኪ ናይታ ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ብጉጅለ ተዓሚፃ ዝሞተት ጓል 19 ዓመት፡ ብናዕቢ ኣብ ትናወፀሉ ዘላ ግዘ እዩ ዝስማዕ ዘሎ።

መጥቃዕቲ ክልቲኤን ደቂኣንስትዮ ኣብ ሰሜናዊ ግዝኣት እታ ሃገር 'ኡታር ፕራዴሽ' እዩ ተፈፂሙ። ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ብጉጅለ ተዓሚፃ ዝሞተት ካልአይቲ ጓልኣንስተይቲ ድማ፡ ኣብ መላእ ህንዲ ቁጠዐን ናዕብን ኣኸቲሉ'ሎ።

ፖሊስ፡ ነቲ ኣብ ዞባ ባላምፑር ዝተፈፀመ ምዕማፅን ቅትለትን እታ ጓል 22 ዓመት ጥርዓናት ብምምዝጋብ፡ ርክብ ነይርዎም ንዝበሎም ክልተ ደቂተባዕትዮ ኣሲሩ።

እዚ ሓድሽ ምዕማፅን ቅትለትን፡ ካብቲ ጓል 19 ዓመት ጓል ተዓሚፃ ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ዝሞተትሉ ዞባ ሃትራስ፡ 500 ኪሎሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ከባቢ እዩ ተፈፂሙ።

እታ ቀዳመይቲ ግዳይ ድሕሪ ምዕማፃ ብብርቱዕ ተጎዲኣ ኣብ ሆስፒታል ደልሂ ንክልተ ሰሙን ህይወታ ክተድሕን እናተቓለሰት ከላ እያ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ሞይታ።

እታ ካልአይቲ ግዳይ ከኣ ብቕድሚ ትማሊ ሰሉስ፡ ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ዝሞተት እንትትኾን፡ መራኸቢ ሓፋሽ እታ ሃገር ግና፡ እዚ ፆታዊ መጥቃዕትን ኣብ ልዕሊ እቶም ከም ርኹሳት (ዘይፅሩያት) ተገይሮም ዝሕሰቡ ‘ካስት’ ተባሂሎም ዝፅወዑ ህንዳውያን ንዝፍፀም ግህሰት፡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከቢድ ተቓውሞ ምስ ኣልዓለ እዩ ነዚ ፍፃመ ፀብፂብዎ።

ስነ-ስርዓት ቀብሪ ናይታ ብጉጅለ ተዓሚፃ ዝሞተት ጓል 19 ዓመት፡ ብዘይፍቓድ ስድራ ብምፍፃሙ ድማ ስድርኣ ንፖሊስ ከሲሶም።

ስድራ ግዳይ፡ ሬሳ ጓሎም፡ ብመሰረት ስነ-ስርዓት ቀብሪ ህንዳውያን፡ ብዘይ ፍቓዶም ብፖሊስ ከምዝተቓፀለ ዝገለፁ እንትኾኑ፡ ተሓለቕቲ ነቲ ተግባር፡ “ ኢ-ሰብኣዊ ውሳነ” ብምባል ተቓዊመሞ።

ፖሊስ ግና ፍቓድ ስድራ ከምዘረኸበ እዩ ገሊፁ።

ጋዜጠኛ እታ ሃገር ሳሩባህ ሚሽራ ኣብታ ካልአይቲ ግዳይ ኣመልኪቱ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል፡ ኣብ ባላምፑር ፖሊስ ብፃዕቒ ተዋፊሩ ከምዝነበረ ተዛሪቡ።

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

“ሰብመዚ እታ ግዳይ ከምዝተዓመፀት ኣየረጋገፁን፡ ግን ድማ ነቲ ብስድራ ዝቐረበ ክሲ ኣይከሓዱን” ኢሉ።

ወላዲት እታ ጓል 22 ዓመት ግዳይ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ንምዝገባ ትምህርቲ ዝኸደት ጓለን፡ ኣብ ልሙድ ሰዓታ ናብ ገዛ ብዘይምምላሳ ስደራ ክሻቐሉ ከምዝጀመሩ ብምሕባር፡ “ናብ ገዝኣ ክትምለስ ከላ፡ ሰለስተ ኣርባዕተ ዝኾኑ ደቂተባዕትዮ ኣብ መገዲ ብምኽታር ናብ መኪንኦም በስገዳድ ኣእትዮማ” ዝበላ እተን ወላዲት፡ ጓለን ቅድሚ ምዕማፃ ሃለዋታ ክትስሕት ከምዘደንዘዝዋ ገሊፀን።

“ጓለይ እግራን ሽምጣን ሰይሮማ እዮም። ብድሕሪኡ ድማ ብጋሪ ገይሮም ናብ ገዛ ሰዲዶማ። ናብ ገዛ ክትኣትዉ ከላ ደኺማ ነይራ። ጓልና ክትዛረብ ኮነ ክትለዓል ኣይከኣለትን። እንታይ ከምዝኾነት እንተሓተትናያ’ውን ክትምልስ ኣይከኣለትን” ብምባል እቲ ኣብ ልዕሊ ጓለን ዝተፈፀመ ግፍዒ ተዛሪበን።

ድሕሪ 10 ደቒቕ ግና ጓለን፡ ኣብ ከብዳ “ናይ ምቅፃል ስምዒት” ክስመዓ ምስ ጀመረ ክትቅንዞን ስድርኣ ብቅልጡፍ ናብ ሆስፒታል ክወስድዋን ክትምሕፀን ጀሚራ።

“ኩነታታ ከቢድ ስለዝነበረ ግና፡ እቲ ዶክተር ኣብቲ ከተማ ናብ ዝርከብ ዓብይ ሆስፒታል ክንወስዳ ሓቲቱና፤ ኣብ መገዲ ከለና ግና ሞይታ” ብምባል ወላዲታ ተዛሪበን።

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ሓደ እዋን ሚኒስቴር እታ ሃገር ዝበረን ሕዚ ምስ ተቓዋሚ ውድብ BJP ዝተፀንበረን ኣክሌሽ ያዳቭ፡ “ድሕሪ ሃትራስ፡ ካልእቲ ጓልና ኣብ ባላምፑር ብጉጅለ ተዓሚፃን ኣብ ልዕሊኣ ኣረሜናዊነት ተፈፂሙን ኣሎ” ብምባል፡ መንግስቲ እታ ሃገር ኣብዚ ፍፃመ ቅልጡፍ ስጉምቲ ክወስድ ብመገዲ ትዊተር ፀዊዑ።

ሰብመዚ እታ ሃገር ድማ ነቲ ኣብ ህንዲ ኣጋጢሙ ዘሎ ቁጠዐን ናዕብን ንምቁፅፃር፡ ልዕሊ ኣርባዕተ ሰባት ከይእከቡ ዝእግድ ሕጊ ኣንቢሮም ኣለዉ።

ዳሊት፡ ኣዝዮም ጭቁናት ዜጋታት ህንዲ እንትኾኑ፡ ኣብ ህንዲ ቅድሚ ሕዚ ብዝነበረ ምደባ ማሕበረሰብ፡ ኣብ ትሑት ብርኪ ዝተሰርዑን ዘይፅሩያት ብዝብል ድማ፡ ‘ዘይትንከፉ’ ማሕበረሰብ ‘ካስት’ እዮም።

ዋላ’ኳ ሕጊ እታ ሃገር ነዞም ኣስታት 200 ሚልዮን ብዝሒ ዘለዎም ‘ዳሊት’፡ ከምዝከላኸለሎም ዝግለፅ እንተኾነ፡ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ግና በብመዓልቱ ግዳያት ኣድልዎን መጥቃዕትን ምዃኖም እዩ።

ኣብ 2012 ኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን ኣብ ደልሂ ሓንቲ ጓልኣንስተይቲ ብጉጅለ ተዓሚፃ ካብ ትቕተል ንነዘ፡ ኣብ ህንዲ ምዕማፅን ፆታዊ ጥቕዓትን ዓብይ ትኹረት ዝተውሃቦ እንትኸውን፡ እዚ ኣጋጣሚ ገዚፍ ተቓውሞ ዘስዓበን እታ ሃገር ናይ ምዕማፅ መቕፅዒ ሕጋ ክትቅይርን ኣገዲዱ እዩ።

እንተኾነ ሕዚ’ውን፡ ኣብ ህንዲ ኣብ ልዕሊ ደቂኣንስትዮ ዝፍፀሙ ገበናት ኣይነከዩን።