ኤርትራ፡ ናትናኤል ብርሃነን ኣማንኤል ገብረእግዚኣብሄርን ኣብ ጂሮ ዲ ኢታሊ ክወዳደሩ እዮም

ናትናኤል ብርሃነን ኣማንኤል ገብረእግዝኣብሄርን
መግለጺ ስእሊ,

ኣብዚ ቀዳም ዝጅምር ጂሮ ዲ ኢታሊ ዝወዳደሩ ኤርትራውያን ናትናኤል ብርሃነን ኣማንኤል ገብረእግዝኣብሄርን

ምስ ፈረንሳዊት ጋንታ ኮፊደስ ዝወዳደር ናትናኤል ብርሃነን ምስ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ጋንታ ኤንቲቲ ፕሮ ሳይክሊንግ ዝወዳደር ኣማንኤል ገብረእግዚኣብሄርን ኣብቲ ቀዳም 3 ጥቅምቲ ክሳብ 25 ጥቅምቲ ዝካየድ ጂሮ ዲ ኢታሊ ክወዳደሩ እዮም።

እዚ 21 መድረኻት ዘለዎ ሓደ ካብቶም ሰለስተ ግራንድ ቱራት ዝኾነ ጂሮ ዲ ኢታሊ ተወዳደርቲ ኣብ 21 መዓልታት 3497.9 ኪሎ ሜትር ክሽፍኑ እዮም።

ጂሮ ዲ ኢታሊ ብመሰረት ዓመታዊ ውድድራት ግራንድ ቱር፡ በረዳት ኣውሮጳ ምስ መኸኸ እቲ ቅድሚ ቱር ዲ ፍራንስን ቮልታ እስጳኛን ዝካየድ ዝነበረ ውድድር እዩ፡ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ምቅይያር ናይ መዓልታት ስለዝተገበረ ግን ድሕሪ ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ እዩ ዝካየድ ዘሎ።

እዚ ንመበል 103 ግዜ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ጂሮ ዲ ኢታሊ ቀዳም ኣብ ከተማ ፓሌርሞ ብናይ 15.1 ኪሎ ሜትር ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር መጋረጅኡ ብምኽፋት ሰንበት 25 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ሚላን ናይ 15.7 ኪሎሜተር ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር ብምክያድ እዩ መጋረጅኡ ክዓጹ።

ሃገረ ጣልያን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን'ውን ኣብ ከተማ ኢሞላ ሻምፕዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ኣአንጊዳ እያ።

ኣብቲ ውድድር ናትናኤል ብርሃነ፡ መርሃዊ ቅዱስ ከምኡ'ውን ኣማንኤል ገብረእግዝኣብሄር ክሳተፉ ምዃኖም ተሓቢሩ እኳ እንተነበረ፡ ናትናኤል ብርሃነ ግን ብናይ ቪዛ ጸገም ከምዘይተሳተፈ ክፍለጥ ተኻኢሉ።

ኣብቲ ብሰንበት ዝተዛዘመ ሻምፕዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም መርሃዊ ቅዱስ መበል 67 ኣማንኤል ገብረእግዚኣብሄር ድማ መበል 69 ብምውጻእ እዮም ውድድሮም ዛዚሞም።

ነዚ ውድድር ክዕወትሉ ትጽቢት ዝግበረሎም ብዓል መን'ኦም?

ንጂሮ ዲ ኢታሊ ክልተ ግዜ ዝተዓወተሉ ኢጣልያዊ ቪንሰንት ኒባሊ ምስ ኣሜሪካዊት ጋንታ ትረክ ሳግፍሮዶ ብምዃን ሓደ ካብቶም ነዚ ውድድር ክዕወትሉ ትጽቢት ተገይርሎም ዘሎ እዩ።

ምስ ኣውስትራላያዊት ጋንታ ዝወዳደር ብርጣንያዊ ሳይሞን ያተስ'ውን ኣብዚ ውድድር ሓደ ካብቶም ነዚ ውድድር ድምቀት ብምዝራእ ዓወት ክግዘሙ ትጽቢት ዝግበረሎም ሓሙሽተ ተቐዳደምቲ እዩ።

ሓለቃ ጋንታ ኔዜርላንዳዊት ጋንታ ጃምቦ ቪዝማ ስቴቨን ክሩስዊጂክ ሒዝዎ ብዘሎ ድንቂ ኣቃውማ ኣብዚ ውድድር በዳሂ ኮይኑ ከምዝቐርብ ከምዝኽእል'ውን ብዙሓት ይሰማምዑ።

ሓለቃ ጋንታ ጃኮብ ፉግልሳንግ ክምኡ'ውን ተቀዳዳማይ ጋንታ ኢንዮስ ግራይንት ቶማስ፡ ኣብዚ ንሰልስተ ሳምንታት ዝካየድ ውድድር ጽቡቕ ብቕዓት ከርእዩ ከምዝኽእሉ ይግመት።

ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ጂሮ ኢታሊ 22 ጋንታታት ሸሸሞንተ ተቀዳደምቲ ሐዘን ክሳተፋ እየን።

ኣስታና ፕሮ ቲም፣ ባህረይን ማክለርን፣ ሲሲሲ ቲም፣ ኮፊደስ፣ ሎቶ ሳውዳልን ቲም ጃምቦ ቪዝማን ገለ ካብተን ሎሚ ዓመት ኣብ ጂሪ ዲ ኢታሊ ዝሳተፋ ጋንታታት እየን።