ኮቪድ፡ ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስራሕ ተመሊሱ

ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ

ምንጪ ስእሊ, Reuters

ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብኮቪድ ተለኺፉ ካብ ሕክምና ድሕሪ ምስንባቱ ኣብ ሒደት መዓልታት ናብ ስራሕ ተመሊሱ።

ዶክተር ፕረዚደንት ትራምፕ ሲን ኮንለይ፡ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ዝኾነ ይኹን ናይ ኮቪድ ምልክት ከምዘየርኣየ ንዝሓለፈ ኣርባዕተ መዓልታት ከኣ ረስኒ ከምዘይነበሮ ገሊጹ።

ትማሊ ረቡዕ ፕረዚደንት ትራምፕ ከምዝሓወየን ብኮቪድ ምልካፉ ኣብ መርገም ዘሎ ምርቓ ገይሩ ከምዝወስዶ ተዛሪቡ።

ኩሎም ኣመሪካውያን ከምቲ ንሱ ዝረኸቦ ክንክን ክረኽቡ ከምዝደሊን ንኹሎም ሕሙማን እቲ ንሱ ዝወሰዶ፡ ብትካል ሪጀኔሮን ፋርማሲቲዩካል ዝፈረየ ዓይነት መድሃኒት ብነጻ ከምዝወሃቦም ክገብር ምዃኑ ተዛሪቡ።

እቲ ንሱ ዝወሰዶ ኣብ ፈተነ ዘሎ ጸረ-ኣካል (ኣብ ደም ንዝርከቡ ሓደገኛታት ቫይረስ ዘጥቅዕ ኣብ ሰብነት ዝርከብ ባእታ) ጽቡቕ መድሃኒት ምዃኑን ኣማኢት ኣሽሓት ዓቐን ይዳሎ ከምዘሎን ሓቢሩ።

እንተኾነ፡ እቲ መድሃኒት ኣብ ኣገልግሎት ሰብ ንኺውዕል ገና ብትካል ፈደራላዊ ተቖጻጸርቲ መድሃኒት ኣይጸደቐን ዘሎ።

ትራምፕ፡ "ብኮቪድ ምትሓዘይ ዕድለኛ እየ - ግደ ሓቂ ከም ኣብ መርገም ዘሎ ምርቓ ገይረ እየ ዝወስዶ እቲ መድሃኒት ናይ ብሓቂ እዩ ዝሰርሕ ብዝቐልጠፈ ከኣ ኣብ ኣገልግሎት ንኸውዕል ክሰርሕ እየ" ኢሉ። ሓኪሙ እውን እቲ ፕረዚደንት ብዓርቢ ንሆስፒታል ካብ ዝኸይድ ዝኾነ ተወሳኺ ሓገዝ ኦክሲጅን ከምዘየድለየን ንሰኑዩ ከምዝወጽአን ተዛሪቡ።

ደገፍቲ ትራምፕ ድሕሪ ምሕማሙ እውን እንተኾነ ብቕዓት መሪሕነቱ የርእይ ኣሎ ክብሉ እንከለው፡ ተቓወምቲ ግን እቲ ሃርደቢሳ ጠባዩ መመሊሱ ይኸፍእ ኣሎ ኢሎም።

ዋይት ሃውስ ፕረዚደንት ትራምፕ ካብ ሕክምና ምስተመልሰ ሓዲሽ ናይ ጥንቃቐ መምርሒታት ኣተኣታትዩ ኣሎ።

ፕረዚደንታዊ ምርጫ ብ03 ሕዳር እዩ ክካየድ። እቲ ቐንዲ መዛረቢ ዛዕባ ከኣ እቲ ብኮሮና ቫይረስ ተጎዲኡ ዘሎ ቑጠባ ብኸመይ ተበራብሮ ዝብል እዩ።

ትራምፕ፡ ዝመጽእ ዘሎ ሰሉስ ነቲ ዛዕባ ምስ ዴሞክራት ክዝትየሉ ትጽቢት ነይሩ። እንተኾነ ንሱ፡ ኣብ ሓደ ሓደ ጉዳያት ብንጽል እምበር ነቲ ምሉእ እቲ እማመ ከምዘይሰማማዕ ገሊጹ ኣሎ።

እዋናዊ ኩነታት ጥዕንኡ ከመይ ኣሎ

ሓኪሙ፡ ክሳብ ሕጂ ኣካላዊ ጥንካረኡ ጽቡቕ ከምዘሎን ምልክት እቲ ሕማም ከምዘይብሉን ዝኾነ ምዕባለታት ምስ ዝህሉ ከኣ ክሕብር ምዃኑ ተዛሪቡ።

እቲ ዝተገብረ መርመራ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ደሙ ጸረ-ኣካል/ ኣንቲቦዲይ ከምዝተረኽበን፡ ንሱ ከኣ ካልኣይ ጊዘ ንኸይተሓዝ ከምዝሕግዞን ሓቢሮም።

ኣብ ዋይት ሃውስ እንታይ እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ?

ፕረዚደንት ትራምፕ፡ ኣብ ገዝኡ ኣብ ዝርከብ ቤት-ጽሕፈት ኮይኑ ኣብ ክንዲ ዝሰርሕ፡ ትማሊ ረቡዕ ብዛዕባ ኣብ ጋልፍ ሜክሲኮ ንዘጋጠመ ሆቦብላ ክንገሮን ብዛዕባ መበራበሪ ቁጠባ ምስ ዴሞክራት ንምዝርራብ ኣብ ኦቫል ኦፊስ ኣትዩ። ኩሉ ኣቓልቦኡ ከኣ ብዛዕባ ምሕዋዩን ንጥፈታት ዘመተ ምርጫን ኮይኑ ኣሎ።

ይኹን እምበር ብዙሓት ካብ ኣማኸርቱን ተሓጋገዝቱን ብሰንኪ ኮቪድ ነብሶም ኣግሊሎም ኣለው።

ሎሚ፡ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ቤት ጽሕፈቱ ማርክ ሜዳዎስ ዝኾነ ይኹን ምስ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝዋሳእ ሰብ መከላኸሊ ኣፍን ኣፍንጫን ማስክን ብቑዕ መከላኸሊ ክጥቀምን ከምዘለዎ ሓቢራ ነይራ። ሪፖርተራት እውን ዘይከም-ቅድሚ ሕጂ ትራምፕ ማስክ ወድዩ ከምዝመጽአ ሓቢሮም።

ሓደ ሓደ ኣባላት ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት፡ ብዘይ ኣፍልጦኦም ነቲ ሕማም ከይቃልዑ ስግኣት ከምዝስመዖም ንሚድያ ኣመሪካ ሻቕሎቶም ገሊጾም ኣለው።

ኣባል ሰልፊ ዴሞክራት ናንሲ ፔሎሲ "ዋይት ሃውስ [መልከፍቲ ኮቪድ ከጋጥሞ ዝኽእል] ሓደ ካብቲ ሓደገኛ ቦታታት ሃገርና እዩ" ስለዚ ናብ ጥቕኡ ኣይትቕረቡ ኢላ።

እስቲቨን ሚለር እቲ ትማሊ ሰሉስ ድሒሩ ዝተለኽፈ ተሓጋጋዚኡ እዩ። ጸሓፊ ፕሬስ ካይሊይ ማኬኒኒን ካልኦት ሰለስተ ኣባላት ፕረስን በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ኣለው። ኣድሚራል ቻርለስ ረይ ምስተለኽፈ ብዙሓት ላዕለዎት ኣዘዝቲ ነብሶም ወሺቦም ኣለው።

ኣፈናዊ ምልክት ምርጫ

ነቑጣታት ትዕዝብቲ/ ርእይቶ ምርጫ ሚስተር ባይደን ካብ 8-12% ይመርሕ ከምዘሎ እዩ ዘርኢ። ይኹን እምበር ብዙሕ ግዜ እቲ ወሳኒ ውጽኢት ኣብቲ ከቢድ ናይ ውድድር ግዝኣታት እዩ ክኸውን።

ብዛዕባ ቁጠባ'ኸ?

ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ትራምፕ ብዛዕባ እቲ መበራበሪ ቑጠባ ገንዘብ ምስ ዴሞክራትስ ከምዝተዘራረበ ካብኡ ተረፈ ግን ድሕሪ ምርጫ ጥራሕ ከምዝዛረብ ሓቢሩ።

ዕዳጋ ስቶክ ማርኬት የንቆልቁል ብምህላው ትራምፕ ንሓደ ስድራ $1,200 ወይ £930 ሓገዝ ከምዝህብ ሓቢሩ ኣሎ። ፔሎሲ ግን፡ ትራምፕ "ካብ ዝኸፍአ ስሕተት ክቑጠብ ኣለዎ" ኢላ።