መንቀሊ ጎንጺ መንግስታት ፌዴራልን ትግራይን እንታይ'ዩ?

መንቀሊ ጎንጺ መንግስታት ፌዴራልን ትግራይን እንታይ'ዩ?

ተጠጂኡ ዝጸንሐ ምትፍናን መንግስታት ፌደራልን ትግራይን ኣብ ሕሉፍ ሒደት መዓልታት ናብ ኵናት ኣምሪሑ'ሎ። ንምዃኑ እዞም ሓይልታት ናብ ጎንጺ ንኽኣትዉ ዝገበርዎም ኣርባዕተ መንቀልታት እንታይ'ዮም?